settings icon
share icon
Pytanie

Dla kogo powinienem przekazywać pieniądze? Jak powinienem podejmować decyzję, której organizacji charytatywnej / organizacja dobroczynnej / sprawie przekazywać wsparcie finansowe?

Odpowiedź


Jak chrześcijanin może podjąć mądrą decyzję, komu przekazać darowiznę, mając niezliczone możliwości udzielenia wsparcia na cele charytatywne? Jakie cele, misje, organizacje dobroczynne, organizacje charytatywne itp. są najbardziej warte rozważenia? Jak pieniądze mogą być zainwestowane, aby miały największy możliwy wpływ na wieczność? Wiele osób zmaga się z tymi pytaniami. Poniżej kilka zasad, które powinny pomóc podjąć decyzję trochę łatwiej.

Komu przekazywać darowiznę?- Zdrowa nauka

"Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce" (Tytusa 2.1).

Czy sprawa / misja / organizacja dobroczynna / organizacja charytatywna głosi ewangelię Jezusa Chrystusa i podtrzymuje autorytet Słowa Bożego? Czy wszystko, co czyni dana służba ma ostatecznie za cel wypełnianie Wielkiego Posłannictwa, to znaczy, ewangelizować zagubionych i wyposażać wierzących w stawaniu się w pełni oddanymi naśladowcami Jezusa Chrystusa (Ew. Mateusza 28.19-20; Dz. Apostolskie 1.8)? Nawet jeśli głównym celem sprawy jest bycie rękami i nogami Jezusa i służba w zaspokajaniu fizycznych potrzeb ludzi, czy ewangelia nadal zajmuje czołowe miejsce we wszystkim, co robi?

Komu przekazywać darowiznę?- Efektywność i wiedza

"Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny" (Ew. Mateusza 13.8).

Czy ta działalność wywiera wpływ? Czy organizacja charytatywna faktycznie wypełnia swoją misję, założenia i cele? Czy organizacja posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów? Czy na zatłoczonym polu jedna z placówek wydaje się wyróżniać spośród innych, naprawdę zmieniając życie ludzi?

Komu przekazywać darowiznę?- Zarządzanie

"A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny" (1 Koryntian 4.2).

Czy służba wykorzystuje mądrze swoje pieniądze? Czy sprawa dla której zbierane są pieniądze inwestuje swoje zasoby w rzeczy, które naprawdę mają znaczenie? Tak jak w Przypowieści o talentach, czy organizacja zakopuje swoje skarby czy łoży na dzieło królestwa Bożego? Czy priorytety finansowe organizacji dobroczynnych wydają się być zgodne z priorytetami zarysowanymi w Słowie Bożym?

Komu przekazywać darowiznę?- Odpowiedzialność

"Gdzie nie ma mądrej rady, upadają wszelkie plany, gdzie są doradcy, udaje się wszystko" (Ks. Przyp. Salomona 15.22).

Czy organizacja jest otwarta i szczera odnośnie swoich finansów i decyzji? Czy jakaś osoba wywiera zbyt duży wpływ lub czy istnieje zdrowa równowaga pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w ważne decyzje? Czy przywództwo jest otwarte na poradnictwo w stylu "żelazo szlifuje się żelazem" (Ks. Przyp. Salomona 27.17; tłum. Biblia Poznańska)? Czy organizacja charytatywna jest chętna w pełni ujawnić wszystkie odpowiednie informacje finansowe? Czy sprawa dla jakiej zbierane są pieniądze jest otwarta na konstruktywną krytykę czy jest zamknięta na informację zwrotną (Ks. Przyp. Salomona 27.6)?

Komu przekazywać darowiznę?- Modlitwa

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam" (Ew. Mateusza 7.7).

Proś Boga o mądrość odnośnie tego jak chce, abyś inwestował swoje pieniądze w służbę (Jakuba 1.5). Proś Boga, aby obdarzył cię pasją wobec rzeczy na które chce, abyś przekazywał darowizny. Proś Boga, aby szczególnie wyraźnie pokazał to w jaki sposób możesz składać ofiary finansowe mające wieczny wpływ.

Komu przekazywać darowiznę?- Ufaj Bogu i dawaj

"A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje" (2 Koryntian 9.6-7).

Chociaż powyższe zasady powinny pomóc, nie ma biblijnego stwierdzenia „powinieneś…” odnośnie tej kwestii. Uważamy, że chociaż chrześcijanin powinien przede wszystkim przekazywać darowiznę lokalnemu kościołowi, do którego uczęszcza, to i w tej kwestii jest również dużo swobody. Czy chrześcijanin powinien wspierać program sponsorowania dzieci lub przekazywać darowizny na powstrzymanie handlu ludźmi? Czy chrześcijanin powinien łożyć na lokalne pogotowie opiekuńcze czy globalną ewangelizację? Nie ma uniwersalnej dobrej czy złej odpowiedzi na te pytania. To jest kwestia rozróżnienia, priorytetów i pasji.

Poproś Boga, aby dał ci pasję do działań, które chce, abyś wspierał. Zbadaj dokładnie temat, mając na uwadze powyższe zasady. Następnie wspieraj finansowo!EnglishPowrót na polską stronę główną

Dla kogo powinienem przekazywać pieniądze? Jak powinienem podejmować decyzję, której organizacji charytatywnej / organizacja dobroczynnej / sprawie przekazywać wsparcie finansowe?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries