settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijanie powinni grać w gry komputerowe?

Odpowiedź


Spisane Słowo Boże ponad 2000 lat temu, nie naucza dokładnie odnośnie tego, czy chrześcijanie powinni grać w gry komputerowe czy nie. Lecz biblijne zasady związane z właściwym wykorzystaniem czasu są nadal aktualne. Gdy Bóg wskazuje nam, że konkretne działania kontrolują nasze życie, to powinniśmy od tego stronić. Ten „szybki produkt satysfakcji” może dotyczyć jedzenia, filmów, telewizji, muzyki, gier komputerowych czy czegokolwiek co rozprasza naszą uwagę i odsuwa nas od poznawania i kochania Pana Boga i służenia innym ludziom. Mimo, iż te rzeczy same w sobie mogą nie być wcale takie złe, to jednak stają się takie, gdy odsuwają nas od naszej pierwszej miłości-Boga (Kolosan 3.5; Księga Objawienia 2.4). Poniżej zamieszczamy kilka zasad, nad którymi warto się zastanowić w temacie gier komputerowych, telewizji, filmów czy jakichkolwiek innych doczesnych przyjemności.

1. Czy gry komputerowe mnie zbudują czy tylko zabawią? „Zbudować” oznacza, że przyniosą duchowy pożytek. Czy gry komputerowe wzmocnią moją miłość do Boga, poznanie go i pomogą służyć innym? „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Koryntian 10.23-24; Rzymian 14.19). Gdy Bóg daje nam czas na relaks, powinniśmy wybierać takie zajęcia, które będą dla nas pożytkiem. Czy wybieramy rzeczy które są dozwolone nad rzeczy pożyteczne? Gdy mamy wybór pomiędzy rzeczami dobrymi, lepszymi i najlepszymi, powinniśmy wybierać rzeczy najlepsze (Galacjan 5.13-17).

2. Czy gry komputerowe są wypełnieniem własnej woli czy Bożej? Wypełnianie Bożej woli przez jego dzieci najlepiej podsumowuje Boży nakaz: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego” (Ew. Łukasza 10.27). Nasza wola została skażona grzechem. A ponieważ jesteśmy zbawieni (uratowani) od wypełniania naszych egoistycznych pragnień, toteż powinniśmy poddawać się Bogu (Filipian 3.7-9). Boża wola zmienia naszą wolę (Psalm 143.10). Z czasem, jego [Boże] pragnienia stają się także naszymi pragnieniami.

Wielu ludzi uważa, że wypełnianie woli Bożej jest czymś nudnym i uwłaczającym. Wyobrażają sobie mnicha w odizolowanym od ludzi klasztorze lub urażonego kościelnego. Wręcz przeciwnie, ludzie którzy wypełniają Bożą wolę są pełni radości, przeżywając z Bogiem wspaniałe przygody. Czytając biografie wielkich bohaterów wiary, takich jak Hudsona Taylora, Amy Carmichael, Corrie Ten Boom czy Georgea Muellera można się o tym przekonać. Faktycznie ci święci napotykają wiele trudności w swoim życiu, ataków cielesnych i diabelskich. Mogą nie mieć tak wielu materialnych dobrodziejstw, lecz Bóg uczynił przez nich wielkie rzeczy. Po pierwsze, wypełnienie jego woli jest zbyt święte by mogło wiązać się z zabawą, ale Bóg obdarowuje nas siłą do jej wykonywania i pragnienie radowania się z tego. „Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój” (Psalm 40.9 a; zobacz także Hebrajczyków 13.21).

3. Czy gry komputerowe wywyższają Boga? Niektóre gry komputerowe promują przemoc, lubieżność i głupie decyzje (np. „Jestem wykluczony z wyścigu, więc rozbiję swój samochód”). Jako chrześcijanie, nasze działania powinny przynosić Bogu chwałę (1 Koryntian 10.31) i pomagać innym wzrastać w poznaniu i łasce Chrystusa.

4. Czy gry komputerowe przynoszą dobre owoce? „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Efezjan 2.10; zobacz także Tytusa 2.11-14 oraz 1 Piotra 2.15). Lenistwo i egoizm narusza Boży cel dla życia chrześcijanina- aby czynić dobre uczynki względem innych (1 Koryntian 15.58; zobacz także Galacjan 6.9-10).

5. Czy gry komputerowe rozwijają wstrzemięźliwość? Wielu ludzie twierdzi, że gry komputerowe uzależniają i stają się swoistego rodzaju obsesją. W życiu nowonarodzonego chrześcijanina taka sytuacja nie może mieć miejsca. Paweł przyrównuje życie chrześcijańskie do wyścigu, w którym dyscyplinuje swoje ciało, aby mógł odnieść zwycięstwo. Chrześcijanie mają większą motywację do życia w oddzieleniu od spraw doczesnych i do zachowania wstrzemięźliwości- gdyż oczekują nagrody w niebie (1 Koryntian 9.25-27).

6. Czy gry komputerowe są właściwie wykorzystanym czasem? Każdy z nas będzie musiał zdać relacje z tego, jak wykorzystał podarowany mu przez Boga czas. Poświęcanie wielu godzin na gry komputerowe trudno nazwać dobrze wykorzystanym czasem. „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska” (Efezjan 5.15-17). „Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej” (1 Piotra 4.2; zobacz także Kolosan 4.5, Jakuba 4.14 oraz 1 Piotra 1.14-22).

7. Czy dzięki temu wypełniamy słowa z Filipian 4.8? „Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” (Filipian 4.8). Czy grając w gry komputerowe myślisz o rzeczach Bożych czy o sprawach świeckich?

8. Czy gry komputerowe pomagają mi wypełnić moje życiowe powołania? Paweł napisał, że w czasach ostatecznych ludzie będą „miłować więcej rozkosze niż Boga” (2 Tymoteusza 3.4). Kultura „Zachodu” zdaje się pasować do tego opisu. Uwielbiamy się bawić. Ludzie niewierzący uzależniają się od przyjemności, takich jak kino, sport czy muzyka, dlatego że nie mają większego celu w swoim życiu nad ten by miło przeżyć dni, które im pozostały. Te rozkosze nie mogę prawdziwie zadawalać (Księga Kaznodziei Salomona 2.1). Gdy chrześcijanie (ludzie wierzący) uzależniają się od tych samych rzeczy co ludzie niewierzący, to czy rzeczywiście możemy powiedzieć że wskazujemy na nową jakość życia będąc „nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecimy jak światła na świecie” (Filipian 2.15)? Czy jednak chcemy udowadniać innym, że rzeczywiście nie ma żadnej różnicy między nami a nimi oraz to, że Chrystus wcale nie uczynił w naszym życiu nic szczególnego?

Paweł poczytywał sobie poznanie, miłość i posłuszeństwo Bogu za najwyższą wartość. „A wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa... Żeby poznać go [Chrystusa] i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci” (Filipian 3.7-10). Czy gry komputerowe wskazują bardziej na moją miłość do Boga czy na umiłowanie przyjemności świata doczesnego? (1 Jana 2.15-17).

9. Czy gry komputerowe pomogą mi skupić się na rzeczach wiecznych? Chrześcijanie pokładają nadzieję, że w życiu wiecznym otrzymają nagrodę za ich wierną służbę na ziemi (zobacz Ew. Mateusza 6.19-21 oraz 1 Koryntian 3.11-16). Jeśli skupiamy się bardziej na wieczności aniżeli na przemijających przyjemnościach świata doczesnego, to będziemy mieli sprzyjające okoliczności, czas i serce otwarte na misję (Kolosan 3.1-2; 23-24). Jeśli nasze posiadłości czy działania odsuwają nas od wiecznej nagrody, to jaka jest ich wartość (Ew. Łukasza 12.33-37)? Chrześcijanie często próbują służyć zarówno Bogu jak i zaspakajaniu własnych pragnień. Lecz Jezus jasno powiedział, „Nikt nie może dwom panom służyć” (Ew. Mateusza 6.24). Bóg daje nam radość w czasie naszej pracy i odpoczynku (Księga Kaznodziei Salomona 5.19; Ew. Mateusza 11.28-29; Kolosan 3.23-24). Musimy odnaleźć równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Gdy ustalamy czas na odpoczynek tak jak czynił to Jezus (Ew. Marka 6.31), powinniśmy wybierać zajęcia, które będą nas budowały.

Pytanie nie dotyczy tego „Czy mogę grać w gry komputerowe?” ale raczej „Czy gry komputerowe to najlepszy z możliwych wyborów?” Czy to mnie zbuduje, pokaże moją troskę o sąsiada i uwielbi Boga? Powinniśmy czynić te wartościowe rzeczy, a nie jedynie te które są dozwolone. Gdziekolwiek Bóg cię prowadzi podążaj całym sercem za nim. Przygotuj się na wieczność. Każde poświęcenie (ofiara) w porównaniu ze spotkaniem z Jezusem nie będzie miała większego znaczenia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijanie powinni grać w gry komputerowe?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries