settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest zapis odnośnie wyjątku?

Odpowiedź


Zapis odnośnie wyjątku jest wypowiedzią Jezusa z Ew. Mateusza 5.32 oraz 19.9 "z wyjątkiem przypadku rozpusty." Podaje "wyjątek" dla ponownego zawarcia małżeństwa po rozwodzie, w którym doszło do cudzołóstwa. W Ew. Mateusza 5.32 (tłum. Biblia Poznańska) czytamy, "A Ja wam powiadam: Każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, sprawia, że ona dopuszcza się cudzołóstwa. I kto żeni się z rozwiedzioną — dopuszcza się cudzołóstwa" [podkreślenie dodane]. Podobnie w Ew. Mateusza 19.9 (tłum. Biblia Poznańska) czytamy, "Powiadam wam, że każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, a żeni się z inną, cudzołoży" [podkreślenie dodane]. Czym dokładnie jest "przypadek rozpusty" i dlaczego jest to wyjątek do innych stwierdzeń Jezusa, że ponowne małżeństwo po rozwodzie jest cudzołóstwem?

Znaczenie przesłania z Ew. Mateusza 5.32 oraz 19.9 jest jasne. Jeśli osoba uzyska rozwód, a potem ponownie zawrze związek małżeński uznane jest to za cudzołóstwo, chyba że dotyczy to zapisu o wyjątku. Wyrażenie "rozpusta" [w niektórych polskich tłumaczeniach funkcjonuje: wszeteczeństwo, nierząd lub cudzołóstwo- przypis od tłumacza] jest tłumaczeniem greckiego słowa porneia, słowo z którego wywodzi się współczesne słowo "pornografia." Podstawowe znaczenie porneia to „perwersja seksualna". W greckiej literaturze mniej więcej w tym samym czasie co tekst Nowego Testamentu, słowo porneia było używane w odniesieniu do cudzołóstwa, rozpusty, prostytucji, kazirodztwa i bałwochwalstwa. Słowo to jest użyte 25 razy w Nowym Testamencie i najczęściej jest tłumaczone jako "rozpusta."

Znaczenie słowa porneia w Nowym Testamencie wydaje się być ogólną koncepcją perwersji seksualnej. Inne greckie słowa są wykorzystane w odniesieniu do szczególnych form seksualnej perwersji, takiej jak cudzołóstwo. Mając to na uwadze, zgodnie z zapisem o wyjątku, jakikolwiek udział w zboczeniu seksualnym / niewłaściwym postępowaniu jest wyjątkiem w stwierdzeniach Jezusa, że ponowne małżeństwo po rozwodzie jest cudzołóstwem. Jeśli jeden z małżonków dopuści się cudzołóstwa lub czynu o charakterze perwersji seksualnej, co będzie skutkowało rozwodem, to "niewinny" małżonek jest wolny do ponownego zawarcia związku małżeńskiego bez uznania tego za cudzołóstwo.

Proszę zapamiętaj jednak, że zapis o wyjątku nie jest nakazem do rozwodu lub ponownego zawarcia związku małżeńskiego. Jezus nie mówi, że jeśli dojdzie do zdrady/ niewierności małżeńskiej para musi się rozwieść. Jezus nie mówi, że jeśli doszło do rozwodu z powodu niewierności małżeńskiej, niewinny małżonek powinien ponownie zawrzeć związek małżeński. Co najwyżej, Jezus daje przyzwolenie do rozwodu i ponownego zawarcia związku małżeńskiego. W żadnym wypadku Jezus nie ogłasza rozwodu i ponownego małżeństwa jako najlepszej lub jedynej opcji. Pokuta, przebaczenie, poradnictwo i odnowienie są Bożymi pragnieniami dla małżeństw zniszczonych przez niewierność. Bóg może i uleczy każde małżeństwo w którym oboje małżonków jest jemu oddanych i chętnych do wypełniania zaleceń Jego Słowa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest zapis odnośnie wyjątku?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries