settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest kapłan?

Odpowiedź


Kapłan jest duchownym jakiejkolwiek religii - prawdziwej lub fałszywej, dobrej lub złej - który otrzymał upoważnienie do nauczania świętych nauk i wykonywania świętych obowiązków, aby zachować i przekazać tę wiarę innym.

Kapłani zazwyczaj służą jako pośrednicy między ludźmi a wyższą mocą, istotą lub grupą istot. Kapłani są pośrednikami między ludźmi a duchami, bóstwami, bogami lub Bogiem. Nauczają właściwej czci, wdzięczności, uwielbienia, składania ofiar, kultu i sposobu życia, które definiują wiarę. W wielu religiach najważniejszą rolą kapłana jest bycie pośrednikiem i orędownikiem, składającym modlitwy i ofiary w imieniu wierzących w celu uzyskania przebaczenia i przychylności bóstwa w tym życiu, a w życiu pozagrobowym - wiecznej szczęśliwości.

Chrześcijaństwo różni się od wszystkich innych religii pod wieloma względami, w tym pod względem kapłaństwa. Oto dwa najważniejsze sposoby, w jakie chrześcijańskie kapłaństwo różni się od kapłaństwa innych religii: 1. W wielu religiach wierzący nie mają bezpośredniej relacji ani wpływu na swojego boga; kapłani są jedynym sposobem na dotarcie do odległego bóstwa. Jednak chrześcijanie nie muszą korzystać z usług ziemskiego kapłana, aby dotrzeć do Boga Ojca. Wszyscy mamy do Niego bezpośredni dostęp poprzez naszego zmartwychwstałego Arcykapłana w niebie, Jezusa Chrystusa (Hebrajczyków 8-9). Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca (Ew. Jana 14.6; Dz. Apostolskie 4.12). W rezultacie chrześcijanie mogą modlić się bezpośrednio do Boga o wszystkie swoje potrzeby i pragnienia (Ew. Mateusza 7.7-11; Ew. Jana 16.23-26).

2. Biblia naucza, że wszyscy chrześcijanie są kapłanami; kościół chrześcijański jest w rzeczywistości królestwem kapłanów (1 Piotra 2.5, 9; Ks. Objawienia 1.6). Za czasów Starego Przymierza kapłani byli wybierani spośród plemienia Lewitów i oddzieleni od reszty Izraela. 2 Ks. Mojżeszowa 28-29 i 3 Ks. Mojżeszowa rozdz. 8 opisują główne obowiązki kapłańskie Lewitów. Kapłani służyli w świątyni, gdzie Arka Przymierza spoczywała w pomieszczeniu zwanym Świętym Świętych (lub miejscem najświętszym), które było zamknięte dla wszystkich oprócz najwyższego kapłana wielką, ciężką, ozdobną zasłoną. Krew ofiarnych cielców była wylewana na miejsce miłosierdzia Arki, aby zadośćuczynić za grzechy ludu. Ale kiedy Jezus został ukrzyżowany, zasłona rozerwała się od góry do dołu (Ew. Mateusza 27.51), pokazując, że wszyscy wierzący mają teraz bezpośredni dostęp do Bożej obecności. Zbliżamy się do Boga poprzez wiarę w krew Jego Syna, a nie w krew zwierząt. Dzięki ofierze Jezusa mamy "ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje (Hebrajczyków 10.19-20).

Śmierć Jezusa położyła kres kapłaństwu Starego Testamentu, zastępując niekończące się ofiary ze zwierząt jedną ostateczną, doskonałą ofiarą za grzechy całego świata. Teraz przebaczenie jest oferowane za darmo wszystkim, którzy wierzą w zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa jako naszą ofiarę za grzech (Ew. Jana 3.16-17; Rzymian 3.23-25; 10.9-10). To jest przesłanie ewangelii - dobra nowina - którą my, chrześcijanie, dzielimy się jako "kapłani" królestwa Bożego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest kapłan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries