settings icon
share icon
Pytanie

Kiedy / Jak otrzymujemy Ducha Świętego?

Odpowiedź


Apostoł Paweł jasno naucza, że wszyscy chrześcijanie otrzymują Ducha Świętego w momencie kiedy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. 1 List do Koryntian 12:13 mówi: „bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.”. List do Rzymian 8:9 mówi, że jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego, nie należy do Chrystusa: „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego”. List św. Pawła do Efezjan 1:13-14 naucza nas, że Duch Święty jest pieczęcią zbawienia dla tych wszystkich, którzy wierzą: „W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.”

Te trzy fragmenty biblijne podkreślają, że Duch Świętym musi być otrzymany w momencie nawrócenia. Paweł nie mógłby mówić, że wszyscy zostali ochrzczeni i napojeni jednym Duchem, gdyby wszyscy wierzący w Koryncie nie posiadali Ducha Świętego. List do Rzymian 8:9 mówi o tym nawet dobitniej. Gdyby ktoś nie miał Ducha Świętego, nie należałby do Chrystusa. Tak więc posiadanie Ducha Świętego jest czynnikiem identyfikującym ludzi zbawionych przez Chrystusa. Co więcej, Duch Święty nie mógłby być „pieczęcią zbawienia”, (Efezjan 1:13-14), jeśli nie jest On otrzymywany w momencie nawrócenia. Wiele fragmentów mówi bardzo wyraźnie, że nasze zbawienie jest zapewnione w momencie gdy przyjmujemy Chrystusa jak Zbawiciela.

Temat Ducha Świętego jest kontrowersyjny, gdyż często myli się działanie Ducha Świętego. Przyjęcie / zamieszkanie Ducha Świętego ma miejsce w momencie nawrócenia. Napełnianie Duchem Świętym jest kontynuowane w dalszym ciągu życia chrześcijan. My uważamy, że chrzest w Duchu Świętym ma miejsce na początku zbawienia, jednak niektórzy chrześcijanie tak nie myślą. Właśnie dlatego często myli się chrzest w Duchu Świętym z „przyjęciem Ducha”, jak coś co dzieje się w późniejszym czasie niż zbawienie. Podsumowując, w jaki sposób otrzymuje się Ducha Świętego? Ducha Świętego otrzymuje się w momencie uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela (Ewangelia Jana 3:5-16). Kiedy otrzymuje się Ducha Świętego? Ducha Świętego otrzymuje się na zawsze w momencie uwierzenia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kiedy / Jak otrzymujemy Ducha Świętego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries