settings icon
share icon
Pytanie

Czy katolicyzm jest fałszywą religią? Czy katolicy są zbawieni?

Odpowiedź


Największym problemem Kościoła rzymsko-katolickiego jest jego przekonanie, że sama wiara nie jest wystarczająca do zbawienia. Biblia jasno i wiele razy stwierdza, że przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, z łaski przez wiarę, daje zbawienie (Ew. Jana 1:12; 3:16,18,36; Dz. Apostolskie 16:31; List do Rzymian 10:9-10,13; List do Efezjan 2:8-9). Kościół rzymsko-katolicki to odrzuca. Oficjalna pozycja Kościoła Rzymsko-katolickiego mówi o tym, że osoba musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa ORAZ zostać ochrzczona ORAZ otrzymać eucharystię razem z innymi sakramentami ORAZ musi być posłuszna zarządzeniom Kościoła rzymsko-katolickiego ORAZ przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki ORAZ nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym ORAZ etc., etc., etc. Katolicka rozbieżność z Biblią w tym najbardziej znaczącym zagadnieniu zbawienia, oznacza, że tak, katolicyzm jest fałszywą religią. Jeśli osoba wierzy w to, czego oficjalnie naucza Kościół Katolicki, nie będzie zbawiona. Jakiekolwiek stwierdzenie, że uczynki czy rytuały muszą być dodane do wiary w celu osiągnięcia zbawienia, jest stwierdzeniem, że śmierć Jezusa nie była wystarczającym aktem, dającym zbawienie.

Podczas gdy zbawienie przez wiarę jest największym problemem, porównując Kościół rzymsko-katolicki ze Słowem Bożym znajdziemy też wiele innych różnic oraz sprzeczności. Kościół rzymsko-katolicki naucza wielu doktryn, które nie są zgodne z tym, co mówi Biblia. W tym mieści się spuścizna apostolska, czczenie świętych oraz Marii, modlenie się do świętych oraz Marii, papiestwo, chrzest w wieku dziecięcym, transsubstancjacja, odpust, system sakramentów oraz czyściec. Podczas kiedy katolicy utrzymują, że istnieje duchowa podstawa tych koncepcji, żadne z tych nauczań nie ma solidnego fundamentu w jasnej nauce Pisma Świętego. Te koncepcje bazują na katolickiej tradycji, nie na Słowie Bożym. Tak naprawdę, są one sprzeczne z biblijnymi zasadami.

Jeśli chodzi o pytanie: “Czy katolicy są zbawieni?” jest o wiele trudniej znaleźć na nie odpowiedź. Zajęcie uniwersalnego stanowiska na temat zbawienia wszystkich członków jakiejkolwiek denominacji chrześcijaństwa jest niemożliwe. Nie wszyscy baptyści są zbawieni. Nie wszyscy prezbiterianie są zbawieni. Nie wszyscy luteranie są zbawieni. Zbawienie jest determinowane przez osobistą wiarę w Jezusa, nie przez tytuły czy identyfikację denominacyjną. Pomimo niebiblijnych wierzeń i praktyk Kościoła Rzymsko-katolickiego, są prawdziwi wierzący, którzy uczęszczają do kościołów rzymsko-katolickich. Jest wielu katolików, którzy prawdziwie umieścili swoją wiarę w zbawienie na Jezusie Chrystusie. Jednakże, ci katoliccy chrześcijanie są wierzącymi pomimo tego, czego naucza Kościół Katolicki, a nie dlatego, czego on naucza.

W różnym stopniu Kościół Katolicki naucza Biblii i wskazuje na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. W rezultacie ludzie czasami zostają zbawieni w Kościele Katolickim. Biblia wywiera wpływ, bez względu na to, gdzie jest głoszona (Ks. Izajasza 55:11). Katoliccy chrześcijanie pozostają w Kościele Katolickim bez względu na to, co Kościół Katolicki naprawdę wyznaje, na rodzinną tradycję i presję innych czy na pragnienie zdobycia innych katolików dla Chrystusa.

W tym samym czasie Kościół Katolicki również prowadzi wielu ludzi od prawdziwej relacji z Chrystusem. Niebiblijne wierzenia i praktyki Kościoła rzymsko-katolickiego często dawały wrogom Chrystusa okazję do bluźnierstw. Kościół rzymsko-katolicki nie jest kościołem, jaki ustanowił Jezus Chrystus. Nie jest to kościół, który bazuje na nauczaniu apostołów (tak jak jest to opisane w Dziejach Apostolskich oraz w listach zawartych w Nowym Testamencie). Słowa Jezusa w Ew. Marka 7:9 były skierowane do faryzeuszy, ale opisują też Kościół rzymsko-katolicki „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy katolicyzm jest fałszywą religią? Czy katolicy są zbawieni?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries