settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o karach cielesnych praktykowanych przez rządy?

Odpowiedź


Istnieją trzy formy kar cielesnych (fizycznego bólu): kary wymierzane przez rodziców, kary cielesne stosowane przez system szkolny oraz sądowe kary cielesne nadzorowane przez system więziennictwa lub zarządzone przez sąd. Takie sądowe kary cielesne mogą obejmować biczowanie, takie jak otrzymali Paweł i Sylas w Filippi (Dz. Apostolskie 16.23); bicie rózgą, wspomniane w Ks. Przyp. Salomona 29.15; i chłostę, taką jaka jest praktykowana w Singapurze. Biblia ani nie promuje ani nie zabrania rządowi stosowania kar cielesnych, ale ma coś do powiedzenia na temat naszego ogólnego stosunku do prawa i porządku.

W odniesieniu do naszego systemu sądowniczego i kar, które on nakłada, Biblia napomina wierzących, aby byli posłuszni prawom rządu (Rzymian 13. 1-7). "Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają" (tłum. Biblia Warszawska; Rzymian 13.1-2; zob. także 1 Piotra 2.13-14). Nakaz ten oznacza nie tylko przestrzeganie praw ustanowionych przez naszą władzę, ale także ponoszenie konsekwencji za ich nieprzestrzeganie.

Dlatego dobre obywatelstwo wymaga przestrzegania praw sądowych i poddania się przewidzianej przez nie karze. "Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie" (Rzymian 13.3-5).

Nie oznacza to, że kary cielesne stosowane przez rząd są zawsze odpowiednie. Istnieją wyraźne naruszenia praw człowieka i sytuacje, w których kary cielesne są równoznaczne z torturami. W przypadku Pawła i Sylasa sposób, w jaki zostali potraktowani w Filippi, zdecydowanie przekroczył granicę moralności. W takich przypadkach wierzący powinni pracować nad zmianą prawa i zreformować każdy system, który pozwala na nadużycia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o karach cielesnych praktykowanych przez rządy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries