settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat karmy?

Odpowiedź


Karma jest koncepcją teologiczną pochodzą z religii buddyjskich i hinduskich. Jest to pogląd, w którym sposób w jaki żyjesz określa jakość życia jakiego doświadczysz po reinkarnacji. Jeśli nie jesteś egoistą, jesteś miły i święty za dni swojego życia, zostaniesz nagrodzony przez doświadczenie reinkarnacji (narodzenia w nowym ziemskim ciele) do lepszego życia na ziemi. Jeśli jednak żyjesz samolubnie i czynisz nieprawość, doświadczysz reinkarnacji w mniej przyjemne życie. Innymi słowy, będziesz zbierać owoce w przyszłym życiu takie jakie zasiałeś w poprzednim. Karma jest oparta na teologicznym poglądzie o reinkarnacji. Biblia odrzuca pogląd o reinkarnacji; dlatego też nie popiera poglądu o karmie.

Hebrajczyków 9.27 mówi: „A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd...” Ten biblijny werset w wyraźny sposób podkreśla dwie ważne rzeczy dla chrześcijanina, zaprzecza możliwości reinkarnacji i karmy. Po pierwsze stwierdza, że „postanowione jest ludziom raz umrzeć”, oznacza to że ludzie rodzą się tylko raz i tylko raz umierają. Nie istnieje nieskończony cykl życia i śmierci i ponownego odrodzenia, idea obecna w teorii reinkarnacji. Po drugie, stwierdza że po naszej śmierci przychodzi sąd, wskazując że nie ma drugiej szansy, w tym że nie ma reinkarnacji i karmy, by żyć lepszym życiem. Dostajesz jedną szansę w życiu, żyjąc życiem zgodnym z Bożym planem, i to wszystko.

Biblia wiele mówi na temat siania i zbierania. Księga Joba 4.8 mówi, „Jak daleko spojrzeć, ci którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali.” Psalm 126.5 mówi, „Ci, którzy siali ze łzami. Niech zbierają z radością.” Ew. Łukasza 12.24 „Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki.” W każdym z tych przypadków, jak również w innych odwołaniach do siania i zbierania, wskazuje że kwestia otrzymywania nagrody na różne działania ma miejsce za dni twojego życia, a nie w jakiejś nieokreślonej przyszłości. To działanie w ciągu konkretnego dnia i odniesienia w jasny sposób wskazują na zbieranie owocu swoich własnych poczynań. W związku z tym, sianie jakiego dokonujesz za dni swojego obecnego życia, będzie wpływało na nagrodę lub karę w przyszłym życiu.

To przyszłe życie nie jest związane z ponownym narodzeniem się ani reinkarnacją w inne ciało tutaj na ziemi. Jest to albo wieczne cierpienie w piekle (Ew. Mateusza 25.46) albo życie wieczne w niebie z Jezusem, który umarł abyśmy mogli żyć z nim na wieki. W tym życiu (na ziemi) powinniśmy skupić się właśnie na tym. Apostoł Paweł napisał w Galacjan 6.8-9 „Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.”

W końcu musimy pamiętać, że to właśnie śmierć Jezusa na krzyżu sprawiła że uzyskaliśmy życie wieczne, i to wiara w Jezusa daje życie wieczne. Efezjan 2.7-8 mówi nam, „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Stąd też, dostrzegamy że koncepcja reinkarnacji i karmy nie współgra z tym, co mówi Biblia na temat życia, śmierci, siania i zbierania życia wiecznego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat karmy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries