settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest kara za cudzołóstwo?

Odpowiedź


Przed odpowiedzeniem na to pytanie, ważne jest, aby sprecyzować różnicę pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Pod prawem Starego Przymierza, danego starożytnemu Izraelowi pod rządami teokracji, karą za cudzołóstwo była śmierć (3 Ks. Mojżeszowa 20.10). W Nowym Testamencie, Jezus wprowadził w życie nowe prawo. Karą za grzech jest nadal wieczna śmierć (Rzymian 6.23), ale cudzołóstwo już nie niesie za sobą cywilnie kary śmierci. Współcześni chrześcijanie nie żyją już pod prawem teokracji i nie mają nakazu karać tych, którzy dopuszczają się grzechu.

Prawo Starego Testamentu podaje listę zachowań, które były karane śmiercią, włączając w to cudzołóstwo. "Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik jak i cudzołożnica" (3 Ks. Mojżeszowa 20.10). Ważne, aby zauważyć, że kara była taka sama dla obu stron zaangażowanych. Nie było podwójnych standardów, które uwzględniałyby męskie igraszki; mężczyzna był karany razem z kobietą. To prawo i inne dotyczące niemoralności seksualnej w 3 Ks. Mojżeszowej 20 są związane z potrzebą całkowitego, moralnego oddzielenia Izraela od innych narodów. Kananejczycy byli znani między innymi z rozwiązłości seksualnej, a Bóg chciał, aby Izrael był święty, czyli „oddzielony” od nich (wersety 22-24). Ponownie, prawo to było nadane Izraelowi jako część Przymierza Mojżeszowego. Kościół nie jest Izraelem, a my nie żyjemy pod Starym Przymierzem.

Dzisiaj, Biblia nie zaleca żadnych z tych kar za cudzołóstwo. Jednak, akt cudzołóstwa niesie własną karę. Grzech seksualny jest przestępstwem popełnionym wobec własnego ciała (1 Koryntian 6.18). Ks. Przyp. Salomona ostrzega o konsekwencjach cudzołóstwa: utrata honoru i siły (Ks. Przyp. Salomona 5.9-11), zniszczona reputacja (Ks. Przyp. Salomona 5.14), niewola i śmierć (Ks. Przyp. Salomona 5.22-23), samozniszczenie (Ks. Przyp. Salomona 6.32) oraz zemsta zazdrosnego męża (Ks. Przyp. Salomona 6.34). "Czy może kto zgarnąć ogień do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali? Czy może kto chodzić po rozżarzonych węglach, a jego stopy się nie poparzą? Tak jest z tym, kto chodzi do żony swojego bliźniego; nie ujdzie bezkarnie ten, kto się jej dotyka" (Ks. Przyp. Salomona 6.27-29).

Ks. Przyp. Salomona przedstawia również charakter cudzołożnika: jest on nazywany prostym i nierozumnym (Ks. Przyp. Salomona 7.7) i porównywany do zwierzęcia złapanego w sidła, a następnie zabitego (Ks. Przyp. Salomona 7.22-23). "Lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu, a kto chce samego siebie zgubić, niech tak robi" (Ks. Przyp. Salomona 6.32). Wreszcie autor przysłów dochodzi do tego strasznie ponurego wniosku dotyczącego cudzołóstwa: "Gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom - to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci" (Ks. Przyp. Salomona 7.26-27).

Czytanie tych ostrzeżeń z Ks. Przyp. Salomona powinno być wystarczające, aby wzbudzić strach w czyimś sercu. Tak drastyczne jak prawo Starego Testamentu odnoszącego się do kary za cudzołóstwo, duchowe konsekwencje są nawet gorsze. Dzięki Bogu, grzech cudzołóstwa nie jest wyjątkiem od obietnicy przebaczenia Jezusa. Musimy tylko popatrzeć na historię w Ew. Jana 8 na temat interakcji Jezusa z cudzołożnicą- przyłapaną na gorącym uczynku i zaciągniętą przed niego i faryzeuszy- aby ujrzeć serce Boga wobec tych, którzy są uwięzieni w sidłach grzechu. Faryzeusze są gotowi i chętni do wymierzenia kobiecie bezlitosnej kary (ale nie mężczyźnie), a Jezus gani ich, przypominając im, że są tak samo grzeszni jak ona. Później, gdy wszyscy odchodzą od tego miejsca, łagodnie pyta ją, "A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz" (Ew. Jana 8.10-11).

Jezus jest pełen łaski i prawdy (Ew. Jana 1.14). Mówi kobiecie, aby przestała popełniać cudzołóstwo i jej przebacza. To jest wspaniały obraz z Ew. Jana 3.17: "Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony." Kara za cudzołóstwo lub za każdy inny grzech jest zmyta, gdy przyjmujemy, że Chrystus wziął tą karę za nas.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest kara za cudzołóstwo?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries