settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat kary śmierci?

Odpowiedź


Stary Testament nakazywał karę śmierci za następujące akty: morderswo (Ks. Wyjścia 21:12), porwania (Ks. Wyjścia 21:16), zoofilię (Ks. Wyjścia 22:19), cudzołóstwo (Ks. Kapłańska 20:10), homoseksualizm (Ks. Kapłańska 20:13) fałszywe prorokowanie (Ks. Powtórzonego Prawa 13:5) oraz kilka innych przestępstw. Jednakże, Bóg często okazywał łaskę w chwili, gdy miała być wymierzona kara śmierci. Dawid popełnił cudzołóstwo i morderstwo, ale Bóg nie zażądał odebrania jego życia. (2 Ks. Samuela 11:1-5, 14-17, 2 Ks. Samuela 12:13). Ostatecznie, każdy nasz grzech, jaki popełnimy powinien zostać ukarany śmiercią (List do Rzymian 6:23). Na szczęście Bóg pokazuje swoją miłość do nas i nie potępia nas (List do Rzymian 5:8).

Kiedy faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę, która została przyłapana na akcie cudzołóstwa i zapytali Go, czy powinna ona zostać ukamienowana, Jezus odpowiedział „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień” (Ew. Jana 8:7). To nie powinno być rozumiane, jako odrzucenie przez Jezusa kary śmierci w każdym przypadku. Jezus po prostu uwidocznił hipokryzję faryzeuszy. Faryzeusze chcieli przyłapać Jezusa na tym, że łamie zakon Starego Testamentu… tak naprawdę nie obchodziło ich to czy kobieta zostanie ukamienowana (gdzie był mężczyzna, który również został przyłapany z nią na cudzołóstwie?). To Bóg był tym, który ustanowił karę śmierci: „[Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga” (Ks. Rodzaju 9:6). Jezus poparłby karę śmierci w niektórych okolicznościach. Jezus także okazał miłosierdzie w chwilach, gdy kara śmierci miała zostać wymierzona (Ew. Jana 8:1-11). Apostoł Paweł definitywnie uznaję moc organów rządzących do wymierzenia kary śmierci, kiedy jest to zasadne (List do Rzymian 13:1-5).

Tak więc, znów jesteśmy w tym samym miejscu. Tak, Bóg zezwala na karę śmierci. Jednakże równocześnie, Bóg nie zawsze żąda kary śmierci, kiedy powinna ona zostać wymierzona. Jaki zatem powinien być pogląd chrześcijanina na karę śmierci? Po pierwsze powinniśmy pamiętać, że to Bóg ustanowił karę śmierci w swoim Słowie, tak więc byłoby arogancją z naszej strony myśleć, że możemy ustanowić wyższy standard kary niż On lub być bardziej miłosierni niż On. Boskie standardy są najwyższe, dlatego że On jest doskonały. Ten standard odnosi się nie tylko do nas, ale i do Niego samego. Ponadto, Jego miłość jest miłością największego stopnia, i ma On też miłosierdzie w największym stopniu. Wiemy też, że Jego gniew może być największy, a to wszystko jest utrzymywane w doskonałej równowadze.

Po drugie, musimy zrozumieć, że Bóg dał organom rządzącym autorytet do decydowania, kiedy powinno się wymierzyć karę śmierci (Ks. Rodzaju 9:6, List do Rzymian 13:1-7). Pogląd, że Bóg oponuje przeciwko karze śmierci w każdych okolicznościach jest niebiblijny. Chrześcijanie nigdy nie powinni się radować, kiedy wymierzana jest kara śmierci, ale tak samo, chrześcijanie nie powinni walczyć przeciwko prawom organów rządzących do wymierzania kary śmierci sprawcom najgorszych przestępstw.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat kary śmierci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries