settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że karą za grzech jest śmieć?

Odpowiedź


Rzymian 6.23 mówi, "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." W istocie grzech jest buntem przeciwko Bogu. Nasz grzech oddziela nas od Boga, stworzyciela i źródła naszego życia. Jezus powiedział, "Ja jestem droga i prawda, i żywot" (Ew. Jana 14.6). Bóg jest znany jako wspaniały "Ja jestem." Życie jest w Bogu. Zatem, gdy grzeszymy i stajemy się oddzieleni od Boga, zostajemy oddzieleni od prawdziwego życia. Zatem, nieuniknione jest, że doświadczamy śmierci. Trzy punkty wymagają wyjaśnienia:

Po pierwsze, grzech niekoniecznie od razu przynosi śmierć fizyczną. Rzymian 6 nie mówi nam, że gdy grzeszymy, to że fizycznie umrzemy. Raczej odnosi się to do duchowej śmierci.

Po drugie, gdy zostajemy uratowani w Chrystusie, jesteśmy ocaleni od ostatecznej duchowej śmierci i przyprowadzeni do ostatecznego życia duchowego. Paweł powiedział Rzymianom, "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć..." (Rzymian 6.23).

Po trzecie, nawet grzechy wierzących nadal skutkują w pewnego rodzaju "śmierci" duchowej. Mimo, iż jesteśmy uratowani od ostatecznej kary za grzech (wiecznego oddzielenia od Boga), to nie jesteśmy zwolnieni od naturalnych konsekwencji zerwanej relacji z Ojcem. Gdy grzeszymy, doświadczamy symptomów/ objawów duchowej śmierci. Możemy czuć się winni, puści, zakłopotani lub oddzieleni od Boga. Postępujemy raczej jak niesprawiedliwi aniżeli jako sprawiedliwi. Nasz grzech, nawet jako ludzi wierzących, rani serce Boga i zasmuca jego Ducha (Efezjan 4.30). Chociaż nie zrywa to naszej relacji z nim, nasz grzech stawia barierę pomiędzy nami.

Pomyśl o dziecku i o rodzicu. Gdy dziecko jest nieposłuszne, relacja z jego rodzicem jest nadszarpnięta. Rodzic nadal kocha swoje dziecko i nadal ma na względzie dobro dziecka. Dziecko nigdy nie przestaje należeć do rodzica. Jednak dziecko może doświadczać jakichś konsekwencji: utraty zaufania, dyscypliny, poczucie winy i tym podobne. Relacja jest ostatecznie odnowiona, ale ogólnie cierpienie przychodzi najpierw.

Tak jak z nami i Bogiem. Gdy przeciwstawiamy się Bożym zasadom w naszym życiu, buntujemy się przeciwko życiu i wówczas doświadczamy "śmierci" (złamania skutkującego bólem). Gdy powracamy do Boga, zostajemy również odnowieni do duchowego życia- społeczności z Bogiem, poczucia celowości, sprawiedliwości, wolności itp. Radujący się ojciec w Przypowieści o Synu Marnotrawnym wyraził to najlepiej: "... ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się" (Ew. Łukasza 15.24).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że karą za grzech jest śmieć?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries