settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że piekło nazywane jest jeziorem ognia?

Odpowiedź


Jezioro ognia to termin używany tylko w kilku wersetach pod koniec Księgi Objawienia (Objawienie 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8). Jezus kilkakrotnie odnosi się do Gehenny/piekła (Mt 10:28; Mk 9:43; Łk 12:5), a także do "ciemności zewnętrznych" (Mt 8:12; 22:13). Wszystko to wydaje się być różnymi odniesieniami do tej samej rzeczy. Piekło, jezioro ognia i ciemności zewnętrzne to terminy opisujące ostateczne przeznaczenie tych, którzy odrzucają Chrystusa. Jest to stan całkowitego oddzielenia od Boga, niekończący się i nieunikniony.

Według Biblii jezioro ognia to "druga śmierć". Jest to ostateczna konsekwencja grzechu, czyli całkowite odcięcie od Boga. Jezioro ognia będzie miejscem wiecznego cierpienia i nieszczęścia. Pismo Święte wskazuje, że każda osoba, której imienia nie ma w Księdze Życia, zostanie wrzucona do jeziora ognia (Objawienie 20:15). Jezioro ognia będzie również losem bestii i fałszywego proroka z czasów ostatecznych (Objawienie 19:20), a także samego Szatana (Objawienie 20:10). Biblia wskazuje, że zarówno śmierć, jak i Hades - tymczasowe miejsce przeznaczenia niezbawionych zmarłych - również zostaną wrzucone do jeziora ognia (Objawienie 20:14).

Mimo że piekło jest opisywane przy użyciu terminologii takiej jak ogień i płomień, nie należy o nim myśleć jako o "tylko" fizycznym miejscu. Piekło jest opisywane jako miejsce "męki", a nie "tortur", początkowo przeznaczone dla istot czysto duchowych (Mateusza 25:41). W rzeczywistości najgorszym aspektem piekła jest wieczność świadomego, winnego, haniebnego oddzielenia od Boga i wszelkich form dobra. W tym sensie piekło jest znacznie gorsze niż dosłowne piekło; czysto fizyczne piekło nie jest tak straszne, jak opisuje Biblia.

Innymi słowy, Biblia mówi nam, czym "jest piekło", używając symboli takich jak jezioro ognia. Pismo Święte nie mówi nam jednak zbyt wiele o tym, czym piekło "jest" w sposób bezpośredni.

Ogień jest często używany jako symbol sądu Bożego. Symbolika ta wywodzi się z rzeczywistych przykładów użycia ognia przez Boga w celu ukarania niegodziwców - na przykład spalenie Sodomy i Gomory (Rdz 19:24) oraz zniszczenie wrogów Eliasza (2 Krl 1:12). Prorocy często opisywali Boga ze strumieniem ognia wydobywającym się z Jego tronu, symbol Jego świętej kary za grzech (np. Daniela 7:10; Izajasza 30:33). Fakt, że przeznaczenie tych, którzy odrzucają Boga, jest opisane jako "jezioro ognia", świadczy o tym, jak poważny jest ten sąd. Kiedy Bóg ostatecznie zniesie grzech i śmierć, wszyscy grzesznicy zostaną skazani na najgorszy możliwy los, opisany w Biblii przy użyciu najbardziej przerażających terminów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że piekło nazywane jest jeziorem ognia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries