settings icon
share icon
Pytanie

Jak wygląda piekło? Jak gorące jest piekło?

Odpowiedź


Nie możemy wiedzieć dokładnie jak wygląda piekło lub jak będzie gorące. Ale Pismo Święte używa pewnych opisowych sformułowań odnośnie piekła, i to daje nam pewien obraz tego jakie będzie piekło. Pewne jest to, że będzie to miejsce cierpienia, które Biblia często przedstawia jako ogień. Na potrzeby tego artykułu, pojęcia piekło i jezioro ognia są używane zamiennie.

Niektórzy interpretatorzy uznają biblijne opisy piekła za symboliczne, ponieważ niektóre z opisów są trudne, aby je wzajemnie połączyć. Na przykład, obrazowanie piekła zarówno jako ognia (Ew. Mateusza 25.41) i całkowitą ciemność (Ew. Mateusza 8.12) wydają się paradoksalne. Oczywiście, Bóg niemożliwego może wszystko uczynić, włączając w to uczynienie ciemnego ognia. Zatem opisy mogą być dosłowne. Nawet jeśli język opisujący piekło jest symboliczny, samo miejsce jest rzeczywiste- i rzeczywistość bez wątpienia będzie gorsza niże te symbole.

Biblijne opisy piekła są po to, aby podkreślić udrękę i cierpienie jakiego doświadczą ci, którzy będą tam posłani. "Ogień" może być obrazem gniewu Bożego, którego doświadczą niewierzący w piekle, podczas gdy "zewnętrzna ciemność" może być obrazem wyobcowania od Bożej miłości, miłosierdzia i łaski. Czy ten żywy język jest symboliczny czy dosłowny, możemy być pewni, że piekło jest okropnym, przerażającym miejscem. Być może najbardziej przerażającym aspektem piekła jest jego czas trwania. Cierpienie jest wieczne. Nie ma końca. Dla nas, tu i teraz, koncepcja piekła powinna pociągać nas do krzyża Chrystusa. To jedynie przez upamiętanie i wiarę w Chrystusa możemy być zbawieni od nadchodzącego gniewu.

Tutaj jest kilka fragmentów, które opisują piekło:

Ew. Mateusza 25.41, "Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom."

Ew. Mateusza 8.12, "Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów."

2 Tesaloniczan 1.6-9, "gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego."

Ks. Objawienia 20.10, 15, "A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków [...] I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego."

Rzymian 2.8, "tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta."

Ew. Mateusza 25.30, "A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów."

Piekło, chociaż nie wiemy jak dokładnie będzie wyglądało, będzie miejscem niekończącego się cierpienia i udręki od których nie będzie ucieczki. Zatem, dzisiaj jest dzień zbawienia. Teraz jest dzień, aby wszyscy upamiętali się i uwierzyli ewangelii. Teraz jest dzień dla nas do zwiastowania dobrej nowiny, że Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników, którzy zawierzą mu w kwestii przebaczenia. Ci, którzy przyjmą Chrystusa teraz będą zbawieni od nadchodzącego gniewu (1 Tesaloniczan 1.9-10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak wygląda piekło? Jak gorące jest piekło?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries