settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę być zbawiony (uratowany)?

Odpowiedź


To proste pytanie ma wielkie znaczenie, i jest najważniejszym zagadnieniem o jakie możemy zapytać. Jak mogę być zbawiony (uratowany)?, jest pytaniem dotyczącym naszej wieczności, tego gdzie się znajdziemy po tym, jak nasze ziemskie życie dobiegnie końca. Żadna sprawa nie ma dla nas większego znaczenia aniżeli nasze wieczne przeznaczenie. Dzięki Bogu, Biblia jasno tłumaczy w jaki sposób człowiek może być zbawiony. Stróż więzienny z Filipii zapytał Pawła i Sylasa: „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? (Dzieje Apostolskie 16.30). Paweł i Sylas odpowiedzieli, „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony...” (Dzieje Apostolskie 16.31).

Jak mogę być zbawiony? Dlaczego potrzebuję ratunku?

Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem (Rzymian 3.23). Urodziliśmy się w grzechu (Psalm 51.5) i podejmujemy wybory związane z grzechem (Księga Kaznodziei Salomona 7.20; 1 Jana 1.8). Grzech sprawia, że jesteśmy zgubieni. Grzech oddziela nas od Boga. Grzech prowadzi nas do wiecznej zagłady (potępienia).

Jak mogę być zbawiony? Od czego mogę być wybawiony (uratowany)?

Ze względu na nasz grzech, wszyscy zasługujemy na śmierć (Rzymian 6.23). Konsekwencjami grzechu jest śmierć fizyczna, ale nie jest to jedyny rodzaj śmierci, który spowodowany jest naszym grzechem. Każdy grzech w gruncie rzeczy popełniony jest przeciwko wiecznemu i nieskończonemu Bogu (Psalm 51.4). I ze względu na to, kara za nasz grzech jest wieczna i nieskończona (nieograniczona czasem). To, od czego potrzebujemy być wybawieni (uratowani) dotyczy naszej wiecznej kary (potępienia na wieki) (Ew. Mateusza 25.46; Księga Objawienia 20.15).

Jak mogę być zbawiony? W jaki sposób Bóg zapewnił ratunek?

Ze względu na to, że sprawiedliwa kara za grzech jest nieskończona (nieograniczona czasem) i wieczna, to jedynie Bóg mógł ponieść taką karę, ponieważ On sam jest nieskończony i wieczny. Ale Bóg w swojej boskiej naturze nie mógłby umrzeć. Dlatego stał się człowiekiem i przyjął postać Jezusa Chrystusa. Bóg wcielił się w ludzkie ciało, żył pośród ludzi i nauczał nas. Gdy ludzie wzgardzili nim i odrzucili jego dobrą nowinę, chcieli go zabić, On złożył siebie jako ofiarę- dając się ukrzyżować (Ew. Jana 10.15). A ponieważ Jezus Chrystus był człowiekiem, mógł umrzeć; ale był także Bogiem, dlatego jego śmierć miała wartość wieczną. Śmierć Jezusa na krzyżu była doskonałym dziełem, dokonanym raz na zawsze, jako pełna zapłata za nasze grzechy (1 Jana 2.2). On przyjął na siebie konsekwencje na jakie my zasługiwaliśmy. Zmartwychwstanie Jezusa wskazywało, że jego śmierć była rzeczywiście doskonałym i wystarczającym dziełem odkupienia naszych grzechów.

Jak mogę być zbawiony? Co muszę uczynić?

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony...” (Dzieje Apostolskie 16.31). Bóg dokonał już pełnego dzieła odkupienia. Przyjmij przez wiarę Boży dar łaski (Efezjan 2.8-9). Zaufaj w pełni Jezusowi, jako temu który zapłacił karę (cenę) za wszystkie Twoje grzechy. Uwierz w Chrystusa, a nie zginiesz na wieki (Ew. Jana 3.16). Bóg ofiaruje Tobie zbawienie, jako dar. Przyjmij tą łaskę- dowód Bożej miłości względem Ciebie. Jezus jest jedyną drogą zbawienia (Ew. Jana 14.6).

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę być zbawiony (uratowany)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries