settings icon
share icon
Pytanie

Ile Marii jest w Biblii?

Odpowiedź


Maria była powszechnym żeńskim imieniem w Izraelu w czasach Chrystusa. Nowy Testament wspomina sześć różnych kobiet o imieniu Maria. Hebrajska forma tego imienia to Miriam (lub Mirijam), nadana siostrze Mojżesza.

Najbardziej znaną Marią w Biblii jest Maria, matka Jezusa. Była ona dziewicą wybraną przez Boga, aby urodziła Jego Syna, Zbawiciela świata. Maria mieszkała w Nazarecie, mieście w Galilei, kiedy anioł Gabriel oznajmił jej o narodzinach Jezusa z dziewicy (Ew. Łukasza 1.26, 56). Poślubiła Józefa, cieślę, ale pozostała dziewicą aż do narodzin Jezusa w Betlejem (Ew. Mateusza 1.25). Pismo Święte ukazuje Marię jako pokorną, pobożną i błogosławioną kobietę. Maria była również obecna przy ukrzyżowaniu Jezusa. Po śmierci Jezusa opiekował się nią apostoł Jan (Ew. Jana 19.25-27).

Drugą Marią w Biblii jest Maria Magdalena. Ta Maria została nazwana "Magdaleną", aby odróżnić ją od innych kobiet o imieniu Maria w Ewangeliach. Magdala była miastem na południowo-zachodnim wybrzeżu Jeziora Galilejskiego. Ta Maria była naśladowczynią Chrystusa, a Ew. Łukasz 8.2 mówi, że Jezus wyrzucił z niej siedem demonów. Bez wątpienia to uwolnienie wzmocniło jej oddanie i miłość do Pana. Kiedy Jezus zmartwychwstał, Maria Magdalena przyniosła Piotrowi i Janowi wiadomość o pustym grobie i ma zaszczyt być pierwszą osobą, która zobaczyła zmartwychwstałego Chrystusa (Ew. Jana 20.1, 18).

Trzecią Marią w Biblii jest Maria z Betanii. Maria ta była siostrą Łazarza i Marty. Mieszkali w Betanii, mieście położonym niedaleko Jerozolimy. Jezus i uczniowie byli częstymi gośćmi w domu Marii, Marty i Łazarza. Maria z Betanii siedziała u stóp Jezusa, słuchając Jego słów, podczas gdy Marta przygotowywała posiłek (Ew. Łukasza 10.38-42). Przed aresztowaniem Jezusa Maria z Betanii namaściła głowę Jezusa kosztownym olejkiem. Jezus powiedział zebranym w pokoju, że Maria uczyniła to w ramach przygotowań do Jego pogrzebu (Ew. Mateusza 26.6-13).

Czwarta Maria w Biblii jest identyfikowana jako Maria, matka Jakuba Młodszego i Józefa oraz żona Kleofasa (zwanego także Alfeuszem w Ew. Łukasza 6.15). Jest wspomniana w Ew. Marka 15.40, Ew. Mateusza 27.56 i Ew. Jana 19.25 jako obserwatorka ukrzyżowania Chrystusa. Jest ponownie wspomniana w Ew. Marka 15.47 jako osoba, która widziała miejsce pochówku Jezusa. Maria ta pojawia się ponownie w Ew. Marka 16.1 i Ew. Mateusza 28.1 (gdzie nazywana jest "drugą Marią") w związku z pustym grobem, ponieważ była jedną z kobiet, które przyniosły wonności na ciało Jezusa a zamiast tego spotkały anioła.

Piątą Marią w Biblii jest Maria, matka Jana Marka. Jest ona wspomniana w Dz. Apostolskich 12.12. Otworzyła swój dom dla wierzących, aby mogli spotykać się na modlitwie, i to właśnie podczas jednego z ich spotkań modlitewnych Piotr został cudownie uwolniony z więzienia. Syn tej Marii jest autorem Ew. Marka.

Szósta Maria w Biblii jest wspomniana jako członkini kościoła w Rzymie. Paweł wymienia ją jako jedną z wielu osób pozdrawianych na końcu swojego listu i opisuje ją jako osobę, która "bardzo ciężko pracowała" na rzecz kościoła (Rzymian 16.6).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Ile Marii jest w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries