settings icon
share icon
Pytanie

Czy proroctwo biblijne przepowiada, że będzie III Wojna Światowa przed nastaniem czasów ostatecznych?

Odpowiedź


Bez wątpienia wojna światowa będzie częścią przyszłości. Ezekiel przepowiedział wojnę Goga i Magoga, która nastąpi albo przed uciskiem albo gdzieś blisko jego środkowego etapu (Ks. Ezechiela 38-39). Chrystus otwarcie nauczał, że będzie wojna światowa zanim ponownie przyjdzie na świat (Ew. Mateusza 24.4-31). Niektórzy utrzymują, że Jezus mówił ogólnie o wieku kościoła w wersetach 4-14 oraz o czasie wielkiego ucisku (rozpoczynającego się w jego połowie) w wersetach 15-31. Inni wierzą, że Chrystus mówił jedynie o okresie ucisku siedmioletniego w tym fragmencie. I chociaż, wersety 4-14 wydają się podawać ogólny opis, to odpowiadają opisowi znajdującemu się w Księdze Objawienia 6.1-8, które relacjonują szczegóły dotyczące początków ucisku. Ew. Mateusza 24.6-7 mówi "Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne [...] Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu."

Przyszłość przyniesie przynajmniej jeszcze jedną wojnę światową. Jednak, w Piśmie Świętym nie ma nic, co mówiłoby że będzie jakaś określona ilość wojen światowych. I Wojna Światowa oraz II nie są dokładnie wspomniane w Piśmie Świętym, ani też potencjalna III Wojna Światowa. Jedynie ostatnia wojna wspomniana jest szczegółowo, co nie wyklucza wszelkich innych do tego czasu.

Na początku Księgi Objawienia 6 apostoł Jan opisuje to, co widział odnośnie przyszłości. W tym fragmencie opisana jest wojna, która jest częścią rozwijających się wydarzeń aż do ponownego przyjścia Chrystusa w rozdziale 19 (Ks. Objawienia 6.2; 4; 11:7; 12:7; 13:4, 7; 16:14; 17:14; 19:11, 19).

Księga Objawienia 19.11 mówi, "... gdyż sprawiedliwie sądzi [Chrystus] i sprawiedliwie walczy." W Księdze Objawienia 19.19 Jan mówi "I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu [Chrystusem], oraz z jego wojskiem." To w jasny sposób opisuje wojnę światową. Zwycięzcą jest Chrystus, który pochwyci bestię/ Antychrysta oraz fałszywego proroka i wrzuci ich do jeziora ognistego i zniszczy armie, które za nimi podążyły (Ks. Objawienia 19.20-21). Nie ma wątpliwości co do wyniku- sprawiedliwość zwycięży jak Chrystus, Król królów i Pan panów, pokona wszystkich, którzy się jemu sprzeciwiają.

Po tysiącletnim panowaniu Chrystusa nastąpi kolejne powstanie, które może mieć zasięg wojny światowej. Zanim nastanie tysiącletnie panowanie, szatan zostanie związany i potem, po tym tysiącletnim czasie, zostanie uwolniony. Od razu poprowadzi bunt wśród ludzi żyjących na ziemi. Chrystus stłumi to powstanie i na stałe osądzi szatana, wrzucając go do jeziora ognia, tak jak to uczynił z bestią/ Antychrystem i fałszywym prorokiem (Ks. Objawienia 20.7-10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy proroctwo biblijne przepowiada, że będzie III Wojna Światowa przed nastaniem czasów ostatecznych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries