settings icon
share icon
Pytanie

Czy to prawda, że biblijne potępienia homoseksualności w rzeczywistości odnoszą się do pedofilii?

Odpowiedź


Niektórzy zwolennicy ruchu homoseksualnego są zainteresowani znalezieniem biblijnego uzasadnienia dla homoseksualności. Jedną z taktyk stosowanych w celu usprawiedliwienia homoseksualizmu jest twierdzenie, że Biblia w rzeczywistości nie potępia homoseksualizmu, a fragmenty często interpretowane jako krytyczne wobec homoseksualizmu w rzeczywistości potępiają pedofilię. Twierdzenie to nie jest poparte uważną lekturą Biblii.

Jednym z fragmentów zwykle przytaczanych w argumentacji, że biblijne odniesienia do homoseksualności w rzeczywistości odnoszą się do pedofilii, jest Księga Kapłańska 18:22: "Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością". Niektórzy apologeci zachowań homoseksualnych twierdzą, że słowo przetłumaczone jako "mężczyzna" powinno być przetłumaczone jako "chłopiec". Zatem "obrzydliwym" czynem jest utrzymywanie stosunków seksualnych z chłopcem, a nie z dorosłym mężczyzną.

Hebrajskie słowo, o którym mowa, to zakar. Strong's definiuje to słowo jako "samiec, mężczyzna, płeć gatunku, który nie jest żeński, bez skupiania się na wieku lub etapie życia". Innymi słowy, słowo to skupia się na płci (męskiej), niezależnie od wieku. Zakar odnosi się do każdego mężczyzny, młodego lub starego. Wybór definicji "chłopiec" zamiast "mężczyzna" lub "samiec" ujawnia tendencyjność interpretacyjną. W kontekście nie ma nic, co wymagałoby ograniczenia tego słowa do młodzieży. Jasnym znaczeniem Księgi Kapłańskiej 18:22 jest to, że Bóg zabrania stosunków seksualnych z osobami własnej płci - wiek uczestników nie ma wpływu na polecenie - i tak zawsze rozumiano ten werset.

Innym fragmentem cytowanym w odniesieniu do tej kwestii jest Księga Kapłańska 20:13: "Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich". Ponownie, niektórzy twierdzą, że słowo przetłumaczone jako "mężczyzna" w wyrażeniu z mężczyzną jest bardziej poprawnie przetłumaczone jako "chłopiec", co czyni pedofilię "obrzydliwością".

W Księdze Kapłańskiej 20:13 występują dwa różne hebrajskie słowa przetłumaczone jako "mężczyzna". Pierwszym z nich jest ish, najczęstsze hebrajskie słowo oznaczające "mężczyznę", a drugim jest zakar, które podkreśla specyficzną ideę płci (męskiej, w przeciwieństwie do żeńskiej). Moglibyśmy to ująć w ten sposób: "Mężczyzna (ish) który obcuje cieleśnie z mężczyzną (zakar). . . ." Podobnie jak w przypadku Księgi Kapłańskiej 18:22, w kontekście nie ma nic, co zawężałoby znaczenie zakar do "nieletniego mężczyzny".

Czytając całą Księgę Kapłańską 20:13, mamy dobry powód, by twierdzić, że zakar jest poprawnie przetłumaczony jako "mężczyzna", tak jak "dorosły mężczyzna". "Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich." Zauważmy, że obrzydliwy czyn został popełniony przez "obu" mężczyzn. Obaj są tak samo winni, a kara dla obu jest taka sama. Nie jest to oczywiście przypadek osoby dorosłej żerującej na dziecku; są to dwie osoby dorosłe (obaj mężczyźni), które wyrażają na to zgodę i uprawiają ze sobą seks.

Uważna lektura całej Biblii pokazuje jedność w kwestii homoseksualności (wraz z innymi grzechami seksualnymi, takimi jak cudzołóstwo). To jest złe. Zobacz 1 Koryntian 6:9-10 i Rzymian 1:22-26; w żadnym z tych fragmentów praktyka homoseksualności nie może odnosić się do pedofilii. Aby utrzymać wszystko w odpowiedniej perspektywie, nie podlegamy już Prawu Mojżeszowemu. Grzech jest nadal grzechem, ale Chrystus umarł za grzeszników, a temu, kto wyznaje swój grzech i zwraca się do Chrystusa, obiecane jest odkupienie. " A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego." (1 Koryntian 6:11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy to prawda, że biblijne potępienia homoseksualności w rzeczywistości odnoszą się do pedofilii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries