settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Nowy Testament o homoseksualizmie?

Odpowiedź


Biblia jest spójna zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie potwierdzając, że homoseksualizm jest grzechem (1 Ks. Mojżeszowa 19.1-13; 3 Ks. Mojżeszowa 18.22; 20.13; Rzymian 1.26-27; 1 Koryntian 6.9; Judy 1.7). W tej kwestii, Nowy Testament wzmacnia to co stwierdza Stary Testament od momentu w którym zostało nadane Prawo Mojżeszowi (3 Ks. Mojżeszowa 20.13). Różnica pomiędzy Starym i Nowym Testamentem jest taka, że Nowy Testament oferuje nadzieję i odnowienie dla tych, przyłapanych na grzechu homoseksualizmu poprzez odkupieńczą moc Jezusa. To jest ta sama nadzieja, która jest zaoferowana każdemu, kto wybierze ją przyjąć (Ew. Jana 1.12; 3.16-18).

Boże standardy świętości nie zmieniły się wraz z przyjściem Jezusa, ponieważ Bóg się nie zmienia (Ks. Malachiasza 3.6; Hebrajczyków 13.8). Nowy Testament jest ciągłym objawieniem Bożej interakcji z ludzkością. Bóg nienawidził cudzołóstwa w Starym Testamencie (5 Ks. Mojżeszowa 5.8) i nadal tego nienawidzi w Nowym Testamencie (1 Jana 5.21). To, co było niemoralne w Starym Testamencie nadal jest niemoralne w Nowym Testamencie.

Nowy Testament mówi, że homoseksualizm to "sromotne namiętności" (Rzymian 1.26), jest "obcowaniem przeciwko naturze", "zboczeniem" (Rzymian 1.27), niesprawiedliwością (1 Koryntian 6.9; tłum. Biblia Poznańska), niemoralnością seksualną "przeciwną naturze pożądaniem cudzego ciała" (Judy 1.7). Homoseksualizm niesie za sobą „należną karę” (Rzymian 1:27), „jest sprzeczny ze zdrową nauką” (1 Tymoteusza 1.10) i jest wymieniony wśród grzechów, które uniemożliwiają ludziom wstęp do królestwa Bożego (1 Koryntian 6.9). Pomimo prób zbagatelizowania tych wersetów przez niektóre osoby, Biblia nie może wyraźniej powiedzieć, że homoseksualizm jest grzechem przeciwko Bogu.

Homoseksualizm nie jest przyczyną upadku społeczeństwa, ale jest jego symptomem; jest wynikiem tego, że ludzie stają się ostatecznymi autorytetami dla samych siebie. List do Rzymian 1 rozdział podaje naturalny rozkład społeczeństwa, które wybrało bałwochwalstwo i grzeszną przyjemność zamiast posłuszeństwa Bogu. Spirala w dół zaczyna się od zaprzeczenia, że Bóg ma absolutną władzę nad swoim stworzeniem (Rzymian 1.21–23).

Rezultatem odrzucenia Bożych rządów przez społeczeństwo w ich życiu jest to, że "wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki" (Rzymian 1.24-25). Wersety 26-27 mówią, "Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę." Wyrażenie "wydał ich Bóg" oznacza, że kiedy wciąż wymachujemy pięściami przed Bogiem, On w końcu pozwala nam pogrążyć się w perwersję, której żądamy, abyśmy uwikłali się w grzech, którego chcemy. I to jest sąd sam w sobie. Zachowanie homoseksualne jest wynikiem ignorowania Boga i próby stworzenia własnej prawdy. Kiedy sprzeciwiamy się jasnym poleceniom Boga, zbieramy „należną karę” za nasze nieposłuszeństwo (2 Tesaloniczan 1.8-9; Ks. Objawienia 21.8).

Dobrą wiadomością jest to, że homoseksualizm nie jest grzechem niewybaczalnym. Jest wybaczalny, podobnie jak chciwość, kradzież i morderstwo są wybaczalne, kiedy pokutujemy i zwracamy się do Jezusa (Dz. Apostolskie 2.38). Daje nam nową tożsamość (1 Piotra 1.14; Kolosan 2.13). 2 Koryntian 5.17 mówi, że „jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” to obejmuje i dawne grzechy, które kiedyś trzymały nas w niewoli. Podczas gdy kiedyś byliśmy zdefiniowani przez nasz grzech, ponowne narodziny (Ew. Jana 3.3) oznaczają, że jesteśmy teraz zdefiniowani przez Jezusa i Jego sprawiedliwość (Kolosan 3.3). Złodziej nie musi już określać się jako złodziej. Został oczyszczony z dawnych dróg i odnowiony w Chrystusie. Morderca — taki jak Saul, zanim został apostołem Pawłem — otrzymuje przebaczenie i upodabnia się do obrazu Chrystusa (Galacjan 1.13; 1 Koryntian 15.9; Rzymian 8.29). A ktoś uwięziony w homoseksualizmie może zostać uwolniony, aby chodzić w czystości, kiedy zgadza się z Bogiem w sprawie grzechu i ufa Jego mocy przebaczania i oczyszczenia.

Jak już wspomniano, 1 Koryntian 6:9-10 obejmuje homoseksualistów na liście tych, którzy nie będą mieli udziału w królestwie Bożym. Ale werset 11 mówi dalej: "A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego." Prawda jest taka, że niektórzy święci w kościele korynckim byli wcześniej homoseksualni. Boże królestwo jest zamieszkane przez grzeszników. Nikt nie przychodzi do Boga na podstawie własnych starań. Wszyscy przychodzimy w ten sam sposób: "On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5.21).

Nowy Testament oferuje dobrą wiadomość dla każdego zmagającego się z tożsamością seksualną. Jezus chce zastąpić nasz grzeszny styl życia Jego własną sprawiedliwością, zatem stajemy się bardziej do Niego podobni.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Nowy Testament o homoseksualizmie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries