settings icon
share icon
Pytanie

Co sprawia, że grzech seksualny jest tak poważny?

Odpowiedź


Współczesna kultura próbowała przedefiniować seksualność jako osobiste prawo do praktykowania jej w każdy sposób w jaki dana osoba sobie tego życzy. Zachowanie seksualne uważane jest za osobisty wybór, podobnie jak decyzja odnośnie tego czy kupować dom czy wynajmować mieszkanie. Jednocześnie opinia publiczna prawie usunęła słowo grzech ze słownika naszej kultury. Jedynym seksualnym wyrażeniem uznawanym za "złe" jest to, co jest uważane za niesmaczne dla definiującego. Jednak społeczna akceptacja jest tak bardzo zróżnicowana, że nawet najpodlejszy z czynów byłby przez wielu uważany za usprawiedliwiony. Tak więc, zanim będziemy mogli określić, dlaczego grzech seksualny jest tak poważny, musimy zdefiniować grzech seksualny.

Dzięki Bogu, człowiek nigdy nie otrzymał przywileju definiowania grzechu. Ten Jedyny, który stworzył seksualność ma również prawo ustanowienia jej granic i Biblia jasno podaje wskazówki. Gdy Bóg stworzył pierwszego człowieka, Adama, i przyprowadził do niego pierwszą kobietę, Ewę, On złączył ich w małżeństwie i ogłosił, że jest to "bardzo dobre" (1 Ks. Mojżeszowa 1.31; 2.18, 24). W tym czasie, Bóg wprowadził seksualność i ustanowił granice jej wyrazu. Bóg stworzył związek pomiędzy mężem i żoną i ogłosił, że "staną się jednym ciałem" (1 Ks. Mojżeszowa 2.24; Ew. Mateusza 29.6; Ew. Marka 10.8; Efezjan 5.31). On później określił wszelką aktywność seksualną poza relacją męża i żony jako naruszenie Jego daru. Rozpusta, homoseksualizm, pornografia i pożądanie są pogwałceniem Bożej intencji, gdy stworzył akt seksualny (1 Koryntian 6.9, 18; Galacjan 5.19-20; Judy 1.7; Ew. Mateusza 5.28; Hebrajczyków 13.4).

Zatem dlaczego naruszenie tych granic jest takim wielkim problemem? Pierwsza wskazówka znajduje się w 1 Ks. Mojżeszowej 2.24 ze słowami "jednym ciałem." Istnieje wielka moc połączenia w relacji seksualnej. Bóg zaplanował to, aby nie tylko dotyczyło to ciał, ale serc i życia. Seks był zaplanowany, aby skonsumować związek na całe życie pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jezus powiedział, "Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza " (Ew. Mateusza 19.6; Ew. Marka 10.9). On zaprojektował ciało mężczyzny i kobiety odmiennie, aby mogły złączyć się w akcie fizycznej intymności, która łączy ich razem na całe życie. "Nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Ew. Marka 10.8). Akt stawania się jednym tworzy nowy byt: rodzinę. Ta potężna siła przynosi również nowe życie (1 Ks. Mojżeszowa 4.25). Rasa ludzka może się rozradzać jedynie poprzez zbliżenia mężczyzny i kobiety. A w małżeństwie, Bóg to błogosławi (1 Ks. Mojżeszowa 1.28; 9.27; Psalm 17.3). Seks jest darem dla męża i żony, aby uczynić ich relację wyjątkową pośród wszystkich innych relacji.

Jednak to co Bóg stworzył dobrego, szatan wypacza. Szatan rozpoczął swoje podstępne skalanie w Ogrodzie Eden słowami „Czy Bóg rzeczywiście powiedział?” (1 Ks. Mojżeszowa 3.1). I to wyzwanie postawione autorytetowi Bożemu nadal trwa. Gdy używamy seksualności dla rozrywki czy usatysfakcjonowania pożądliwości, umniejszamy pięknu tego potężnego daru i przeciwstawiamy się Temu, który go zaprojektował! Zbieramy również konsekwencje naszego grzechu. Nasze nieposłuszeństwo seksualne stworzyło świat pełen chorób, aborcji, perwersji, molestowania dzieci, uzależnień i wykorzystywania seksualnego. Bóg stworzył granice dla naszego dobra, abyśmy mogli cieszyć się Jego darem, tak jak został zaprojektowany, aby się nim cieszyć.

Elektryczność jest potężną i pomocną rzeczą, jeśli jest używana prawidłowo. Jednak niewłaściwie używana lub nadużywana energia elektryczna może być śmiertelna. To samo dotyczy seksualności. Niewłaściwie używany seks jest również śmiertelny. Nadużywanie daru Bożego powoduje problemy, takie jak aborcja, ubóstwo, gwałt, cudzołóstwo, rozwód i pornografia. Grzech seksualny zaczyna się od pokusy, tak jak każdy grzech. Kiedy odmawiamy uznania Bożych granic, pozwalamy, by żądza dyktowała naszymi wyborami. A pożądanie nigdy nie prowadzi we właściwym kierunku. Jakuba 1.13-15 mówi, "Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez

własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć."

Innym powodem, dla którego grzech seksualny jest tak poważny, jest to, że niszczy obraz nierozerwalnego przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Biblia używa małżeństwa jako metafory, aby opisać relację przymierza, jaką Jezus ma ze Swoją „oblubienicą”, którą kupił własną krwią (Ks. Objawienia 19.7; 2 Koryntian 11.2). W Starym Testamencie Bóg często porównywał zbuntowanego Izraela do krnąbrnej żony, używając cudzołóstwa jako obrazu najbardziej ohydnego z grzechów (Ks. Jeremiasza 3.6). Bóg stworzył akt seksualny, aby był dopełnieniem związku przymierza — przymierza, w którym Bóg uczestniczy (Ks. Malachiasza 2.14; Ew. Mateusza 19.6; Ew. Marka 10.9). Przymierze małżeńskie ilustruje nierozerwalne przymierze Boga z nami. Uprawianie seksu poza małżeństwem jest pogwałceniem Bożej intencji i pociąga za sobą poważne konsekwencje.

Grzech seksualny kala nie tylko nasze ciała fizyczne (1 Koryntian 6.18). Ma również znaczenie duchowe. Prawie każda księga Biblii wyrzeka się niemoralności, wskazując, że Bóg uznaje ją za grzech śmiertelny. Popełnianie grzechu seksualnego jest bezpośrednio sprzeczne z Bożą wolą uświęcania nas (1 Tesaloniczan 4.3).

Rzymian 13.13-14 przedstawia życie, które Bóg pragnie, abyśmy prowadzili: "Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości." Grzech seksualny jest jeszcze jednym sposobem, gdzie ludzie zadawalają ciało raczej niż chodzą w Duchu (Galacjan 5.16). Jezus powiedział, że ludzie "pokornego serca" ujrzą "królestwo Boże" (Ew. Mateusza 5.8). Niewyznany grzech seksualny zanieczyszcza serce, czyniąc barierę w doświadczaniu mocy Ducha Świętego w ich życiu. Jeśli chcemy mieć czyste serca, nie możemy angażować się w grzech seksualny.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co sprawia, że grzech seksualny jest tak poważny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries