settings icon
share icon
Pytanie

Kim są Gog oraz Magog?

Odpowiedź


W sensie historycznym, Magog był wnukiem Noego (1 Ks. Mojżeszowa 10.2). Potomkowie Magoga osiedlili się na najdalszej północy Izraela, najprawdopodobniej w Europie i północnej Azji (Ks. Ezechiela 38.15). Magog ostatecznie stał się nazwą ziemi, gdzie osiedlili się potomkowie Magoga. Ludność Magoga określona jest jako zdolni wojownicy (Ks. Ezechiela 38.15; 39.3-9). Gog to imię przyszłego lidera w Magog, który poprowadzi armię do ataku na Izrael. Pan przewiduje klęskę Goga: "Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu" (Ks. Ezechiela 38.2).

Gog i Magog odnoszą się do Ks. Ezechiela 38-39 oraz Ks. Objawienia 20.7-8. Podczas gdy te dwa fragmenty wspominają te same dwa imiona, to głębsze studiowanie Pisma Świętego wskazuje, że nie odnoszą się ani do tych samych postaci ani do wydarzeń. W proroctwie Ezechiela, Gog będzie liderem wielkiej armii, która zaatakuje ziemię Izrael. Gog jest opisany "w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal" (Ks. Ezechiela 38.2). Bitwa Ezechiela o Goga i Magoga pojawia się w czasie ucisku, prawdopodobnie w pierwszym 3,5 letnim czasie. Najmocniejszym dowodem na potwierdzenie tego poglądu jest to, że atak przyjdzie gdy Izrael będzie w czasie pokoju (Ks. Ezechiela 38.8.11)- naród zrezygnował ze swojej obrony. Izrael zdecydowanie nie jest w stanie pokoju teraz i nie do pomyślenia jest, aby naród odłożył swoją obronę z wyjątkiem zaistnienia jakiegoś ważnego wydarzenia. Gdy przymierze Izraela z Antychrystem obowiązuje na początku 70 tygodnia Daniela (siedmioletniego okresu ucisku- Ks. Daniela 9.27), Izrael będzie w stanie pokoju. Prawdopodobnie bitwa nastąpi tuż przed połową tego siedmioletniego okresu. Według Ezechiela, sam Bóg pokona Goga na górach Izraela. Rzeź będzie tak wielka, że będzie potrzeba siedmiu miesięcy, aby pochować wszystkich zabitych (Ks. Ezechiela 39.11-12).

Gog i Magog wspomnieni są ponownie w Ks. Objawienia 20.7-8. To jest inna bitwa, ale powtórzenie imion Goga i Magoga pokazuje, że historia się powtórzy. Ten sam bunt przeciwko Bogu opisany w Ks. Ezechiela 38-39 wydarzy się ponownie.

Ks. Objawienia nawiązuje do proroctwa Ezechiela o Magogu, aby opisać atak czasów ostatecznych na naród Izraela (Ks. Objawienia 20.8-9). Efektem tej bitwy jest to, że wszyscy wrogowie Boga zostaną zniszczeni, a szatan znajdzie się w ostatecznym miejscu czyli jeziorze ognia (Ks. Objawienia 20.10).

Poniżej kilka bardzie oczywistych powodów dla jakich Ks. Ezechiela 38-39 oraz Ks. Objawienia 20.7-8 odnoszą się do różnych ludzi i różnych bitew:

1. W bitwie z Ks. Ezechiela 38-39, armie pochodziły głównie z północy i angażowały tylko kilka narodów na ziemi (Ks. Ezechiela 38.6, 15; 39.2). Bitwa z Ks. Objawienia 20.7-9 dotyczy wszystkich narodów, zatem armie będą pochodzić z różnych kierunków, a nie jedynie z północy.

2. Nie ma wzmianki o szatanie w kontekście Ks. Ezechiela 38-39. W Ks. Objawienia 20.7 kontekst jasno umieszcza bitwę na koniec tysiącletniego okresu z szatanem jako głównym inicjatorem działań.

3. Ks. Ezechiela 39.11-12 stwierdza, że zabici będą chowani przez siedem miesięcy. Nie będzie potrzeby chowania zmarłych jeśli bitwa z Ks. Ezechiela 38-39 jest tą samą, którą opisuje Ks. Objawienia 20.8-9, bo zaraz po Ks. Objawienia 20: 8–9 następuje sąd wielkiego białego tronu (20: 11–15), a następnie ówczesne lub obecne niebo i ziemia zostają zniszczone i zastąpione nowym niebem i ziemią (Ks. Objawienia 21.1). Oczywiście bitwa odbędzie się we wczesnej fazie ucisku, ponieważ ziemia Izraela będzie okupowana przez kolejne 1000 lat, czyli długość tysiącletniego królestwa (Ks. Objawienia 20. 4–6).

4. Bitwa w Ks. Ezechiela 38-39 jest wykorzystana przez Boga, aby przywieść Izraela z powrotem do niego (Ks. Ezechiela 39.21-29). W Ks. Objawienia 20, Izrael był wierny Bogu przez 1000 lat (królestwo milenijne). Buntownicy z Ks. Objawienia 20.7-10 zostaną zniszczeni bez możliwości jakiejkolwiek pokuty.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim są Gog oraz Magog?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries