settings icon
share icon
Pytanie

Co się wydarzy, gdy Jezus powróci?

Odpowiedź


Pismo Święte wielokrotnie wspomina o powtórnym przyjściu Chrystusa, zawiera ponad 1500 fragmentów ze Starego Testamentu i jeden na 25 wersetów Nowego Testamentu wspomina powrót Mesjasza. Spora część materiału poświęconego temu ważnemu wydarzeniu podkreśla to, co mówi Bóg w Ks. Amosa 3.7: "Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom."

W skrócie, powrót Chrystusa inauguruje to, co jest opisane jako królestwo Boże w Piśmie Świętym- Boże absolutne panowanie nad Jego stworzeniem, włączając w to ludzkość. Aby tego dokonać, Jezus zapowiada dwa różne sądy, dwa różne zmartwychwstania i dwie, różne wieczności.

Kiedy Jezus powróci, będzie gotowy na wojnę (Ks. Objawienia 19.11-16). Narody zbiorą się, aby walczyć przeciwko Jerozolimie (Ks. Zachariasza 14.2), wydarzenie to nazywamy bitwą Armagedon. Ale jaki będzie dzień w którym Jezus powróci: "Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe" (Ks. Zachariasza 14.4). To będzie wyjątkowy dzień w historii świata: "W owym dniu stanie się tak: Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu [...] jeden dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło" (Ks. Zachariasza 14.6-7). Boży wrogowie zostaną pokonani, a antychryst i fałszywy prorok będą "obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką" (Ks. Objawienia 19.20). Jezus ustanowi Jego królestwo, a "będzie Pan królem całej ziemi" (Ks. Zachariasza 14.9a).

Ustanawiając swoje królestwo na ziemi, Jezus najpierw ustanowi sąd dla tych, którzy jeszcze żyją po ucisku i którzy są na ziemi w czasie powtórnego przyjścia. Nazywa się to „sądem owiec i kozłów” lub „sądem narodów” (Ew. Mateusza 25.31-46). Ci, którzy przeżyją ten sąd, pozostaną na ziemi i będą cieszyć się czasem pokoju i pomyślności z Chrystusem przez 1000 lat (określanym jako milenium; zob. Ks. Objawienia 20.4–6). Ci, którzy zostaną uznani za winnych w tym sądzie, będą przeklęci i skazani na „ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów” (Ew. Mateusza 25.41). Szatan zostanie związany i utraci możliwość działania w czasie milenium (Ks. Objawienia 20.1-3).

W tym czasie nastanie również zmartwychwstanie wszystkich wierzących w Boga (Ks. Objawienia 20.4-6). Ci wskrzeszeni wierzący dołączą do wierzących, którzy będą żywi w czasie powrotu Chrystusa; tych, których przyprowadzi Chrystus ze sobą z nieba będą żyć ze wszystkimi żyjącymi wierzącymi podczas tysiącletniego czasu ziemskich rządów Jezusa.

Pod koniec tysiącletniego okresu szatan zostanie uwolniony i nastąpi ostateczna bitwa, którą szybko wygra Chrystus (Ks. Objawienia 20.7-9). Szatan zostanie wtedy na stałe zesłany do jeziora ognia. W tym momencie nastąpi drugie zmartwychwstanie i kolejny sąd. Niewierzący zostaną wskrzeszeni i osądzeni na tak zwanym Sądzie Wielkiego Białego Tronu; na podstawie ich uczynków zostaną wrzuceni do jeziora ognia (Ks. Objawienia 20.11-15).

Zatem powrót Jezusa wprowadzi dwie różne wieczności- jedną z Bogiem i jedną bez Boga. Prawda ta jest uchwycona w dwóch wersetach w Ks. Malachiasza: "Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. [...] tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory" (Ks. Malachiasza 4.1-2).

Co się stanie, gdy powróci Jezus? Zło zostanie pokonane, ziemia odnowiona, a Bóg zwycięży. Twoja przyszłość odnośnie powrotu Jezusa zależy od Twojej relacji z Nim. Twoim udziałem będzie największe zniszczenie w historii ludzkości lub wypełnienie wspaniałej, Błogosławionej Nadziei (Tytusa 2.13). Wiara w Chrystusa czyni różnicę. "Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" (Ew. Łukasza 18.8).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co się wydarzy, gdy Jezus powróci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries