settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o feminizmie? Czy chrześcijanin powinien być feministą

Odpowiedź


Współczesna koncepcja feminizmu nie była obecna w czasach, gdy powstawała Biblia, ale nie oznacza to, że Biblia nie ma nic do powiedzenia na temat podstawowych kwestii związanych z feminizmem. Nawet jeśli Pismo Święte wydaje się milczeć na temat czegoś, co dotyczy nas dzisiaj, istnieją wieczne zasady, które mówią o podstawowych kwestiach.

Po pierwsze, powinniśmy zdefiniować feminizm, ponieważ termin ten może mieć różne znaczenie dla różnych osób. Zasadniczo feminizm jest filozofią, która opowiada się za równymi prawami dla kobiet i mężczyzn - społecznie, politycznie, ekonomicznie i pod innymi względami. Wczesne feministki walczyły i wywalczyły prawa wyborcze dla kobiet. Dzisiejszy feminizm idzie jednak dalej niż domaganie się równego traktowania kobiet i mężczyzn. Współczesne feministki walczą o aborcję na żądanie i zacieranie granic między płciami. Bardziej radykalne feministki aktywnie dążą do obalenia wszelkich śladów męskiej dominacji w społeczeństwie, sprzeciwiają się biblijnym rolom mężów i żon oraz promując zachowania lesbijskie. Radykalne feministki zaprzeczają istnieniu jakichkolwiek różnic między mężczyznami i kobietami, nauczając, że wszelkie postrzegane różnice między płciami wynikają wyłącznie z uwarunkowań społecznych.

Współczesny feminizm jest nieadekwatnym rozwiązaniem do prawdziwego problemu związanego z nierównością kobiet w grzesznym społeczeństwie. Obecny feminizm opiera się na arogancji i jest przeciwieństwem wezwania skierowanego do narodzonego na nowo wierzącego, by był sługą. Nowoczesne, wojujące feministki wzywają kobiety do powstania i buntu przeciwko porządkowi, jaki Bóg nadał ludzkości. Ten rodzaj feminizmu dąży do narzucenia humanistycznych wartości w bezpośredniej opozycji do Słowa Bożego. Feminizm był pierwotnie ruchem pozytywnym, skoncentrowanym na zapewnieniu kobietom podstawowych praw, jakie Bóg zamierzył nadać każdej istocie ludzkiej. Niestety, obecnie feminizm koncentruje się na niszczeniu różnic między rolami mężczyzn i kobiet.

Jakie zatem powinno być chrześcijańskie spojrzenie na feminizm? Wierząca kobieta, która pragnie być posłuszna Bogu i chodzić w pokoju i łasce, powinna pamiętać, że ma równy dostęp do wszystkich duchowych błogosławieństw w Chrystusie. "Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie" (Galacjan 3.28; tłum. Biblia Warszawska). Wierząca kobieta nie powinna pozwalać się wykorzystywać jako pionek w światowym programie ruchu feministycznego. Wierzący mężczyzna powinien stać na straży rodziny opartej na modelu biblijnym, promować prawdziwe wartości chrześcijańskie oraz (jeśli jest żonaty) szanować i cenić swoją żonę, a także brać na siebie odpowiedzialność za ochronę i utrzymanie rodziny. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają dany przez Boga przywilej wypełniania planu, który On dla nas ustanowił. Bunt przeciwko temu planowi i arogancja, która stara się stawiać siebie ponad Słowem Bożym, przynosi trudne konsekwencje. Widzimy te konsekwencje w zniszczonych relacjach między mężami i żonami, zniszczeniu rodziny i utracie szacunku dla ludzkiego życia.

Wiele kobiet uwierzyło dziś w kłamstwo, że feminizm da im siłę i wolność. Jednak opowiadanie się za aborcją, rezygnacja z ról nadanych przez Boga i wspieranie działań, które dążą do rozbicia rodziny nie przyniosą ani władzy, ani wolności. Ochrona niewinnych, posłuszeństwo Słowu Bożemu i umocnienie rodziny są o wiele bardziej wzmacniające i wyzwalające. "I chodzić będę na wolności", mówi psalmista, "Bo szukam rozkazów twoich" (Psalm 119.45; tłum. Biblia Warszawska).

Na świecie zawsze istniały nierówności. To smutne, ale prawdziwe, że sztuczne bariery zawsze dzieliły ludzkość - bariery, które nie mają podstaw w Słowie Bożym. To grzech w sercu powoduje nierówność, grzech powoduje, że niektórzy mężczyźni traktują kobiety w poniżający lub uprzedmiotawiający sposób. I to grzech szuka fałszywych rozwiązań, aby przeciwdziałać tym nierównościom. Jedynym lekarstwem na dyskryminację i nierówność jest posłuszeństwo Bogu. Jeśli mężczyźni i kobiety pokornie poddadzą się Słowu Bożemu, wtedy walka ustanie, płcie będą się wzajemnie uzupełniać, a harmonia, którą Bóg ustanowił, rozkwitnie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o feminizmie? Czy chrześcijanin powinien być feministą
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries