settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest fałszywy prorok czasów ostatecznych?

Odpowiedź


Fałszywy prorok czasów ostatecznych opisany jest w Księdze Objawienia 13.11-15. Pojawia się wobec niego określenie „druga bestia” (Księga Objawienia 16.13, 19.20, 20.10). Razem z antychrystem i szatanem, który daje im siłę, fałszywy prorok jest trzecią osobą szatańskiej trójcy.

Apostoł Jan opisując tą osobę udziela pewnych wskazówek, które mają nam pomóc rozpoznać szatana gdy się pojawi. Po pierwsze, wychodzi z ziemi. Może to oznaczać, że pochodzi z piekła i wszystkie siły demoniczne piekła są w jego mocy. Może to również oznaczać, że wywodzi się z tajemnego, nieznanego miejsca, z którego ukarze się na świecie i będzie po prawicy antychrysta. Opisany jest jako stworzenie z rogami podobnymi do baranich i mówiące jak smok. Rogi baranie są zaledwie małymi guzkami na ich głowach, aż do czasu gdy stanie się dojrzałym baranem. Zamiast wielokrotności głów i rogów Antychrysta pokazujących jego moc i postrach, fałszywy prorok przychodzi pod postacią barana, zdobywającego sympatię u innych używając delikatnej perswazji. Może być wyjątkowym kaznodzieją czy mówcą, którego demoniczne słowa zwiodą wielu. Ale mówi jak smok, co oznacza, że jego przesłanie pochodzi od smoka. Księga Objawienia 12.9 wskazuje, że smokiem jest diabeł i szatan.

Werset 12 przedstawia nam zadania jakie ma do spełnienia fałszywy prorok na ziemi, a które dotyczą oddawania czci Antychrystowi. On ma wszelką władzę Antychrysta ponieważ, podobnie jak i on, fałszywy prorok jest uzdolniony do tego przez szatana. Nie jest jasne czy ludzie są zmuszeni do oddawania czci Antychrystowi czy są tak bezsilni wobec tych istot, że upadają w pokuszenie i dobrowolnie oddają mu cześć. Fakt, że druga bestia używa niesamowitych znaków i cudów, włączając w to sprowadzenie ognia z nieba, aby dodać im wiarygodności, to wydaje się, że ludzie ulegną i zaczną oddawać im cześć z powodu ich mocy i przesłania. Werset 14 podaje, że zwiedzenie będzie tak wielkie, że ludzie ustanowią sobie bożka- posąg zwierzęcia, któremu zaczną oddawać cześć. To przypomina dużego cielca Nebuchadnesara (Księga Daniela 3), któremu każdy miał składać pokłon. Księga Objawienia 14.9-11 opisuje jednak tych, którzy będą oddawać cześć Antychrystowi.

Ci, którzy przeżyją wydarzenia Wielkiego Ucisku staną przed dwoma trudnymi wyborami. Ci, którzy odmówią oddania czci posągowi będą skazani na śmierć (werset 15), ale ci którzy będą go uwielbiać doświadczą gniewu Bożego. Posąg będzie o tyle wyjątkowy, że będzie zdolny „mówić.” Nie oznacza to jednak, że będzie żywy- greckie słowo użyte w tym miejscu pneuma odnosi się do „powiewu” lub „przepływu” powietrza, a nie słowa bios („życia”)- wskazuje jednak, że będzie miało jakąś zdolność do przekazywania przesłania Antychrysta i fałszywego proroka. Poza tym, że będzie przemawiał, posąg będzie także potępiał na śmierć tych, którzy odmówią oddawania im czci. W naszym technologicznym świecie, nie jest trudne wyobrazić sobie taką rzecz.

Kimkolwiek okaże się być fałszywy prorok, to i tak ostateczne zwiedzenie świata i końcowa apostazja dosięgną cały świat. Zwodziciele i fałszywi nauczyciele, których widzimy dzisiaj, są zapowiedzią Antychrysta i fałszywego proroka, i musimy być ostrożni by nie dać się przez nich zwieść. Ci fałszywi nauczyciele prowadzą nas do królestwa szatana. Musimy wiernie zwiastować zbawiającą moc ewangelii Jezusa Chrystusa i uwalniać dusze mężczyzn i kobiet przed nadchodzącą katastrofą.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest fałszywy prorok czasów ostatecznych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries