settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę rozpoznać fałszywego nauczyciela/ fałszywego proroka?

Odpowiedź


Jezus ostrzegł nas przed tym, że pojawią się “fałszywi Chrystusowie oraz fałszywi prorocy” i będą usiłowali zwieść wybranych Bożych (Ew. Mateusza 24:23-27, zobacz także 2 List Piotra 3:3 oraz List Judy 17-18). Aby strzec się przed fałszem i fałszywymi nauczycielami – znaj prawdę. Aby rozpoznać imitację, badaj rzecz prawdziwą. Każdy wierzący, który „trzyma się prostej linii prawdy” (2 List do Tymoteusza 2:15) i który uważnie studiuje Biblię, może zidentyfikować fałszywą doktrynę. Na przykład każdy wierzący, który czytał o działalności Ojca, Syna i Ducha Świętego w Ewangelii Mateusza 3:16-17 od razu zakwestionuje każdą doktrynę, która zaprzecza Trójcy Świętej. Tak wiec, „pierwszym krokiem” jest studiowanie Biblii i osądzanie (badanie) każdego nauczania pod względem tego, co mówi Pismo.

Jezus powiedział „z owocu poznaje się drzewo” (Ew. Mateusza 12:33). Patrząc na „owoc”, oto trzy specyficzne testy, które można niejako przyłożyć do każdego nauczyciela, aby zbadać prawdziwość jego lub jej nauczania:

1) Co nauczyciel mówi o Jezusie? W Ew. Mateusza 16:15, Jezus pyta: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiada „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.” i dzięki tej odpowiedzi Piotr zostaje nazwany „błogosławionym”. W 2 Liście Jana 9 wersecie czytamy „Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.” Innymi słowy Jezus Chrystus i Jego praca odkupieńcza jest sprawą najważniejszą, uważaj więc na kogokolwiek kto zaprzeczałby temu, iż Jezus jest równy Bogu, kto umniejszałby odkupieńczą śmierć Jezusa lub kto odrzucałby człowieczeństwo Jezusa. 1 List Jana 2:22 mówi „Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.”

2) Czy ten nauczyciel głosi ewangelię? Ewangelia jest to dobra nowina, traktująca o śmierci Jezusa, jego złożeniu do grobu i zmartwychwstaniu, zgodnie z tym, co mówi Pismo (1 List do Koryntian 15:1-4). Pomimo tego, że brzmią bardzo miło, słowa: „Bóg Cię kocha”, „Bóg chce, abyśmy nakarmili głodujących” czy „Bóg chce, by Ci się powodziło” to NIE słowa, będące całkowitym przesłaniem ewangelii. Tak jak Paweł ostrzega w Liście do Galacjan 1:7 „Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.” Nikt, nawet największy kaznodzieja, nie ma prawa zmieniać treści tego zwiastowania. „Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty!” (List do Galatów 1:9)

3) Czy nauczyciel przedstawia sobą cechy charakteru, które wielbią Boga? Mówiąc o fałszywych nauczycielach Juda w 11 wersecie mówi: „Biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali, a w buncie Korego poginęli.” Innymi słowy, fałszywy nauczyciel może być znany ze swojej pychy (odrzucenie przez Kaina Bożego planu), chciwości (prorokowanie Balaama dla pieniędzy) oraz buntu (wynoszenie się Korego ponad Mojżesza).

W celu dalszego zgłębienia zagadnienia, przejrzyj te księgi Biblii, które zostały napisane specjalnie, aby zwalczać fałszywe nauczanie w Kościele: List do Galatów, 2 List Piotra, 2 List Jana oraz List Judy. Często trudno jest zidentyfikować fałszywego nauczyciela/fałszywego proroka. To o to właśnie chodzi w zjawisku zwanym „wilk w owczej skórze”. Szatan i jego anioły występują w przebraniu „aniołów światłości (2 List do Koryntian 11:14), a jego sługi podszywają się pod sprawiedliwość (2 List do Koryntian 11:15). Jedynie, będąc dokładnie oznajomionym z prawdą, można rozpoznać imitację.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę rozpoznać fałszywego nauczyciela/ fałszywego proroka?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries