settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest fałszywa wina i jak mogę jej uniknąć?

Odpowiedź


Pismo Święte wyraźnie mówi, że cała ludzkość jest winna przed świętym Bogiem. Rzymian rozdział 3 naucza nas, że nie ma żadnej osoby, która jest sprawiedliwa i to, że w obliczu doskonałego prawa, "każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się poczuć winnym wobec Boga" (Rzymian 3.19; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Ponadto, Jan mówi nam, że jeśli próbujemy powiedzieć, że nie jesteśmy winni grzechu, nie tylko okłamujemy siebie, ale także czynimy z Boga kłamcę. Poczucie winy samo w sobie nie jest czymś złym; to fakt naszej upadłej egzystencji.

Jeśli chodzi jednak o poczucie winy, musimy rozróżnić pomiędzy fałszywym poczuciem winy a prawdziwą winą. To normalne, że mamy poczucie winy, gdy robimy coś złego- to jest prawdziwa wina. Ale możliwe jest również bycie niewinnym czegoś, a jednak czuć się winnym- to jest fałszywe poczucie winy.

Główna różnica pomiędzy fałszywą a prawdziwą winą jest ich odpowiednie pochodzenie. Fałszywa wina ma przynajmniej dwa możliwe źródła pochodzenia: nas samych i diabła. Jedno z imion diabła w Piśmie Świętym brzmi "oskarżyciel" (Ks. Objawienia 12.10). To pasujące imię, jako że potrafi i oskarża nas w naszych własnych umysłach i sumieniach. Szatan przywróci nam na myśl nasze najstraszniejsze grzechy i sprawi, że skupimy się na nich, a nie na Bożym przebaczeniu.

Innym możliwym źródłem fałszywego poczucia winy jest nasze własne sumienie. Biblia mówi o słabym sumieniu i definiuje je jako błędne przekonanie, że coś niewinnego jest rzeczywiście grzeszne (zobacz 1 Koryntian 8.7-13). Słabe sumienie zatem, jest zasadniczo nieświadomym sumieniem. Osoba, która nie pojmuje wolności, którą ma w Chrystusie, może uważać za grzeszne rzeczy, które w ogóle nie są grzeszne, a jego „słabe” sumienie łatwo może wywołać fałszywe poczucie winy.

Są też tacy, którzy przekonują samych siebie, że są w jakiś sposób na permanentnej „próbie” przed Bogiem. Myślą, że jeśli będą wystarczająco dobrzy — jeśli będą stale zachowywać wysokie standardy — zasłużą sobie na niechętną akceptację Boga. Łatwo wpaść w dół. Może się to zdarzyć, gdy jesteśmy bardziej świadomi naszego grzechu niż Bożej łaski.

Prawdziwe poczucie winy z drugiej strony pochodzi od Ducha Świętego. Istnieją dwa miejsca w Piśmie Świętym, gdzie jest to bardzo wyraźne. Hebrajczyków rozdział 12 omawia „karcenie” lub „dyscyplinę” Pana. Prawdziwe poczucie winy, jakie odczuwa wierzący odnośnie grzechu może być karceniem Bożym dziecka, które kocha. Jego miłość nie pozwala nam nawykowo grzeszyć, zatem przyprowadza nas do upamiętania. Dalej, w 2 Koryntian rozdział 7, Paweł pisze na temat wcześniejszego listu, który wysłał a który najwidoczniej wywołał wielkie cierpienie. W wersecie 8 (tłum. Nowa Biblia Gdańska) mówi, "Gdyż jeśli i zasmuciłem was w liście nie żałuję, choć także żałowałem; bo widzę, że tamten list chociaż na chwilę was zasmucił." Paweł rozpoznał, że jego list wywołał "smutek", lecz utożsamia ich uczucia z prawdziwym poczuciem winy. Czuli się winni, ponieważ w rzeczywistości byli winni.

Lekarstwem na prawdziwe poczucie winy nie jest zobowiązanie "starania się bardziej." Jak napisał C.J. Mahaney w swojej niewielkiej książeczce "The Cross-Centered Life" [Życie skoncentrowane na krzyżu]: „Niemożliwe jest rozwiązanie wczorajszych problemów poprzez poprawę jutra.” Nie, pozbycie się prawdziwej winy wymaga bogobojnego smutku prowadzącego do upamiętania (2 Koryntian 7.10). Po upamiętaniu się z grzechu rezultatem jest radowanie się łaską Bożą.

Fałszywe poczucie winy skutkuje depresją i duchowym paraliżem. Ktoś cierpiący od fałszywego poczucia winy może odczuwać, że Bóg z niego zrezygnował oraz rozpacz czy kiedykolwiek zostanie uświęcony. Fałszywe poczucie winy jest bardziej „skoncentrowane na mnie”, niż na Bogu. Tendencja polega na myśleniu, że nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy, i na skupianiu się na naszych niedociągnięciach.

Lekarstwem na fałszywe poczucie winy jest ewangelia. Jeśli jesteś chrześcijaninem, zacznij od wyznania wszelkiego znanego Tobie grzechu. Obietnica Boża z 1 Jana 1.9 (tłum. Biblia Warszawska) jest dla wierzących: "Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." Pamiętaj, że gdy raz grzech został wybaczony, jest wybaczony na zawsze. Bóg oddziela nasz grzech od nas "jak daleko jest wschód od zachodu" (Psalm 103.12; tłum. Biblia Warszawska).

Również skup się na łasce Bożej. Łaska Boża jest za darmo, opiera się na dziele Chrystusa w naszym imieniu, i jest większa niż Twój grzech (Rzymian 5.20). Rozmyślaj nad Rzymian 8.1, "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie." Głoś sobie ewangelię każdego dnia, spędzaj czas na fragmentach takich jak Rzymian 3.19-26 (szczególnie werset 24), Psalm 103.8-13, Rzymian 4.7-8, Efezjan 1.3-11 oraz Rzymian 5.6-11. Rozmyślaj na temat krzyża i tego co dla Ciebie oznacza; nigdy nie myśl o grzechu bez pamiętania również o krzyżu i objawionej w nim łaski Bożej.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest fałszywa wina i jak mogę jej uniknąć?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries