settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest fałszywa trójca w czasach ostatecznych?

Odpowiedź


Powszechną taktyką szatana jest imitowanie lub podszywanie się pod Boże rzeczy, aby wyglądać jak Bóg. To, do czego powszechnie odnosi się "fałszywa trójca", opisane jest w Księdze Objawienia 12 i 13 jest doskonałym tego przykładem. Trójca Święta obejmuje Boga Ojca, Syna (Jezusa Chrystusa) oraz Ducha Świętego. Fałszywa trójca obejmuje szatana, Antychrysta i fałszywego proroka. Podczas gdy Trójcę Świętą charakteryzuje nieskończona prawda, miłość oraz boskość, to fałszywa trójca ukazuje całkowicie odmienne cechy: zwiedzenie, nienawiść i jawne zło.

Księga Objawienia 12 i 13 zawierają fragmenty profetyczne, które opisują niektóre z ważniejszych wydarzeń i postaci zaangażowanych w drugiej połowie siedmioletnich prześladowań. Szatan opisany jest w Księdze Objawienia 12.3 jako "ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów." Kolor czerwony wskazuje na jego złośliwą i morderczą osobowość. Siedem głów symbolizuje siedem złych królestw jakich szatan użył na przestrzeni historii, próbując powstrzymać wykonanie Bożego planu. Pięć z tych królestw już było i wypełniło się do czasu gdy Jan napisał swoje proroctwo- Egipt, Asyria, Babilon, Medo-persja oraz Grecja. Jedno królestwo było u władzy za czasów Jana- Rzym. I ostatnie królestwo będzie królestwem Antychrysta. Siedem koron reprezentuje uniwersalną władzę, a dziesięć rogów reprezentuje dziesięciokrotny podział królestwa Antychrysta, jak wskazuje dziesięć palców na obrazie we śnie Nabuchodonozora (Ks. Daniela 2.41-43) oraz dziesięć rogów w "przerażającej" bestii w Ks. Daniela 7.7, 24.

Księga Objawienia 12 wskazuje na wiele ważnych faktów na temat szatana, poza jego naturą przypominającą smoka. Po pierwsze, obrazowy opis "jednej trzeciej gwiazd" strząśniętych z nieba wskazuje, że jedna trzecia aniołów została wyrzucona z nieba podczas buntu szatana (Ks. Objawienia 12.4; Ks. Izajasza 14.12-14 oraz Ks. Ezechiela 28.12-18). Czasem podczas ucisku, archanioł Michał i zastęp aniołów świętych walczy z szatanem i jego demonami w rzeczywistości niebiańskiej, i szatan jest na zawsze pozbawiony nieba (Ks. Objawienia 12.7-9). W jego próbie przeciwstawienia się wypełnienia Bożego planu dla królestwa Bożego na ziemi, szatan jeszcze raz spróbuje unicestwić Żydów, ale Bóg w ponadnaturalny sposób uchroni pozostałych gdzieś poza Izraelem na ostatnie 42 miesiące (trzy i pół roku) czasu ucisku (Ks. Objawienia 12.6, 13-17; Ew. Mateusza 24.15-21).

Drugim członkiem fałszywej trójcy jest Bestia- albo Antychryst- opisany w Księdze Objawienia 13 oraz Księdze Daniela 7. W wizji Jana, bestia wychodzi z morza, które Biblia zwykle używa w odniesieniu do narodu pogańskiego. Opisany jest jako ten, który ma siedem głów i dziesięć rogów- tak jak smok- wskazując jego związek z szatanem. Dziesięć rogów reprezentuje dziesięć mandatów światowego rządu, które zapewnią władzę Antychrystowi (Ks. Daniela 7.7, 24). Ten światowy rząd będzie bluźnierczy, rządny krwi, pełny perwersji, głodny władzy nadchodzącego królestwa Chrystusa.

Księga Objawienia 13.3, 12 oraz 14 wskazują, że Antychryst zostanie śmiertelnie raniony około połowy czasu ucisku, ale szatan w cudotwórczy sposób uzdrowi jego ranę. Po tym zwodniczym cudzie, świat będzie całkowicie zafascynowany Antychrystem i zacznie uwielbiać obu: jego i szatana (Ks. Objawienia 13.4-5). Antychryst stanie się śmielszy i zrezygnuje ze wszelkich pozorów pokojowego władcy, złamie traktat z Żydami, otwarcie zbluźni Bogu, zaatakuje świętych i zbezcześci odbudowaną świątynię żydowską (Ks. Daniela 9.27; Ks. Objawienia 13.4-7; Ew. Mateusza 24.15).

Ostatnią osobą fałszywej trójcy jest fałszywy prorok, opisany w Księdze Objawienia 13.11-18. Ta druga bestia pochodzi z ziemi, nie z morza, być może wskazuje, że będzie apostatą żydowskim z Izraela. Jan widzi go jako bestię z rogami podobnymi do baranich i mówiącej jak smok (werset 11). I chociaż będzie przedstawiała się jako pokorna, łagodna i życzliwa osoba, to rogi wskazują na jego moc. Ale jego mowa jest diabelska. Fałszywy prorok będzie mówił przekonywująco i zwodniczo, aby odwrócić ludzi od Boga i promować kult Antychrysta i szatana (Ks. Objawienia 13.11-12). Fałszywy prorok będzie miał zdolność dokonywania wielkich znaków i cudów, włączając w to ściągnięcie ognia z nieba (Ks. Objawienia 13.13). On wzniesie obraz/posąg Antychrysta, ożywi go i zażąda uwielbienia go przez wszystkich ludzi (Ks. Objawienia 13.14-15). Posąg bestii, uzdolniony przez fałszywego proroka, sprawi "że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici" (werset 15).

Fałszywy prorok zmusi każdego człowieka, aby otrzymać jakiś znak, aby pokazać ich oddanie Antychrystowi. Ci, którzy otrzymają znak będą uznawać Antychrysta za boga i będą ulegli wobec jego planów. Uzyskanie znaku będzie warunkiem udziału w handlu światowej gospodarki. Pismo mówi, że otrzymanie znaku bestii spowoduje śmierć na wieki (Księga Objawienia 14.9-10). Święci ucisku odrzucą znak i w efekcie będą prześladowani.

Szatan jest anty-Bogiem, Bestia jest Antychrystem, a fałszywy prorok jest anty- Duchem Świętym. Ta fałszywa trójca będzie prześladować wierzących i zwiedzie wielu innych ludzi. Ale królestwo Boże zostanie zachowane. Księga Daniela 7.21-22 mówi "A gdy patrzyłem, wtedy ów róg [Antychryst] prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest fałszywa trójca w czasach ostatecznych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries