settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest ewangelikalizm?

Odpowiedź


Ewangelikalizm jest dość szerokim terminem wykorzystywanym do opisania ruchu w Protestantyzmie, który charakteryzuje się podkreśleniem posiadania osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Ta relacja rozpoczyna się, gdy osoba otrzymuje przebaczenia Chrystusa i doświadcza duchowego narodzenia na nowo. Ci, którzy podpisują się pod takim przekonaniem są nazwani ewangelikami.

Słowo ewangelikalizm wywodzi się z greckich słów euangelion, które oznacza "dobra nowina" i euangelizomai, które oznacza "ogłaszać jako dobrą nowinę." Tą dobrą nowiną jest to, że "Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu" (1 Koryntian 15.3b-5). Ta dobra nowina, którą jest ewangelia Chrystusa i jej ogłaszanie jest tym, na czym opiera się ewangelikalizm.

Korzenie ewangelikalizmu sięgają Reformacji protestanckiej, podczas której Biblia została udostępniona dla mas. Wcześniej zaniedbane prawdy biblijne zostały ponownie odkryte i nauczane. Jednak dopiero od wielkich przebudzeń XVIII i XIX wieku w Europie i Ameryce ewangelizm rzeczywiście stał się ruchem. Tak jak podczas Reformacji, ruch ewangelikalny i jego skupienie na osobistej relacji z Jezusem Chrystusem przyniósł odnowiony wigor we właściwym interpretowaniu i stosowaniu Słowa Bożego. Trwa to do dnia dzisiejszego, choć termin ten zaczął być nadużywany lub błędnie stosowany.

Tradycyjnie, ewangelikalizm był teologicznie konserwatywny. To jednak staje się coraz mniej wyraźne. Obecne zastosowanie tego terminu nie jest ograniczone do rzeczywiście odrodzonych duchowo chrześcijan, ani też tylko do tych konserwatywnych czy fundamentalnych. W rzeczywistości, niektórzy po prostu utożsamiają ewangelikalizm z protestantyzmem jako takim, liberalnym lub innym. Smutne jest to, że ewangelikalizm jest obecnie najczęściej utożsamiane z konserwatywną polityką. Podczas gdy chrześcijański światopogląd ewangelikalny często prowadzi do konserwatywnych poglądów politycznych, to jednak polityka z pewnością nie jest przedmiotem prawdziwego ewangelizmu.

Zatem definicja ewangelikalizmu różni się od tego co postrzega świat. Prawdziwą istotą/ sednem ewagnelikalizmu jednak jest ogłaszanie przesłania ewangelii zarówno słowem jak i czynem. Dla chrześcijanina ewangelikalnego nie ma ważniejszego powołania aniżeli żyć i dzielić się tą wiadomością i prawdą o Bożej miłości.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest ewangelikalizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries