settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest etyka chrześcijańska?

Odpowiedź


Etyka chrześcijańska opisana jest w dokładny sposób w Kolosan 3.1-6: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z powodu których przychodzi gniew Boży.”

Biblia jest czymś więcej aniżeli spisem tego „co wolno” i tego „co nie wolno”. Biblia podaje szczegółowe wskazówki jak powinniśmy żyć. Biblia jest wszystkim czego potrzebujemy, aby wiedzieć w jaki sposób prowadzić życie chrześcijańskie. Jednak Biblia nie opisuje wszystkich sytuacji z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w naszym życiu. Zatem w jaki sposób Biblia może być wystarczającym źródłem wskazówek dla wszystkich naszych etycznych, życiowych dylematów? W tym miejscu z pomocą przychodzi etyka chrześcijańska.

Nauka definiuje etykę jako „zbiór zasad moralnych, naukę o moralności.” Dlatego etyka chrześcijańska obejmuje zasady pochodzące z wiary chrześcijańskiej, które stosujemy w swoim życiu. Mimo, iż Słowo Boże może nie przedstawiać wszystkich sytuacji z jakimi spotkamy się w swoim życiu, to jednak zawarte w niej zasady wskazują na pewne standardy według których powinniśmy postępować, gdy pojawią się różne życiowe sytuacje, nieopisane dokładnie w Biblii.

Biblia na przykład nie wypowiada się dokładnie w sprawie korzystania z nielegalnych narkotyków, jednak opierając się na zasadach z Pisma Świętego, wiemy że jest to złe. Z prostego powodu, Biblia mówi nam że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego przez które powinniśmy uwielbiać Boga (1 Koryntian 6.19-20). Wiedząc o tym, co czynią narkotyki w naszym organizmie- szkody jakie wywołują w różnych organach- wiemy, że przez ich stosowanie niszczymy świątynię Ducha Świętego. I nie jest to z pewnością forma uwielbiania Boga. Biblia mówi nam także, że powinniśmy być posłuszni władzy zwierzchniej (Rzymian 13.1). Nielegalne używanie narkotyków nie jest podporządkowaniem się władzy zwierzchniej, lecz raczej sprzeciwieniem się jej. Czy to znaczy, że jeśli narkotyki byłyby zalegalizowane, to wszystko byłoby o.k? Nie, gdyż narusza to pierwszą zasadę.

Stosując zasady Pisma Świętego chrześcijanie mogą określać kierunek swoich etycznych wyborów w każdej sytuacji. W niektórych przypadkach będzie to łatwiejsze, tak jak wtedy gdy mamy podane konkretne zasady odnośnie życia chrześcijańskiego w liście do Kolosan w rozdziale 3. W innych przypadkach jednak będziemy musieli nieco bardziej zagłębić się w Słowo Boże. Najlepszym sposobem jest modlitwa z prośbą o mądrość rozumienia Bożego Słowa. Duch Święty mieszka w każdym wierzącym i jednym z jego zadań jest uczenie nas jak żyć: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (Ew. Jana 14.26). „Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie” (1 Jana 2.27). Jeśli rozważamy Pismo Święte z modlitwą, to Duch Święty będzie nas prowadził i nauczał. Wskaże nam zasady, jakie powinniśmy zastosować w różnych życiowych sytuacjach.

Mimo, iż Słowo Boże nie opisuje każdej życiowej sytuacji, to jednak jest wystarczającym źródłem poznania sposobu prowadzenia życia chrześcijańskiego. W większości sytuacji możesz sprawdzić co Biblia mówi na dany temat i jak postępować zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami. W kwestiach etycznych, których Biblia w dosłowny sposób nie opisuje, powinniśmy zastosować zasady, które odnoszą się do naszej życiowej sytuacji. Musimy trwać w modlitwie nad Słowem Bożym, aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Duch Święty będzie nas uczył i prowadził przez zasady biblijne, które powinniśmy zastosować, aby nasze życie było godne ewangelii.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest etyka chrześcijańska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries