settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Era Kościoła? Gdzie Era Kościoła wpisuje się w historię biblijną?

Odpowiedź


"Era" jest historycznym okresem czasu. Niektórzy historycy dzielą historię ludzką na epoki i nazywają je zgodnie z ich określoną charakterystyką: Średniowiecze, Czasy współczesne, Postmodernizm itp. Historia biblijna również może być podzielona na różne ery. Gdy te podziały podkreślają Boże interakcje z Jego stworzeniem, nazywamy je dyspensami. W szerszym ujęciu, historia biblijna może być podzielona na dwa okresy, mniej więcej wg. Podziału na Stary i Nowy Testament: Era Prawa i Era Kościoła.

Era Kościoła jest czasem od Pięćdziesiątnicy (Dz. Apostolskie rozdz. 2) do pochwycenia (przepowiedzianego w 1 Tesaloniczan 4.13-18). Okres ten jest nazwany Erą Kościoła, ponieważ obejmuje czas w którym Kościół jest na ziemi. Łączy się z udzieleniem łaski. W historii proroczej przypada między 69. a 70. tygodniem Daniela (Ks. Daniela 9.24-27; Rzymian 11). Jezus przepowiedział Erę Kościoła w Ew. Mateusza 16.18, gdy powiedział, "zbuduję Kościół mój." Jezus dotrzymał swojej obietnicy i jego Kościół rozwija się od ponad 2000 lat.

Kościół składa się z tych ludzi, którzy przez wiarę przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana (Ew. Jana 1.12; Dz. Apostolskie 9.31). Zatem, Kościołem są raczej ludzie aniżeli denominacja czy budynki. To Ciało Chrystusa, którego On jest głową (Efezjan 1.22-23). Greckie słowo ecclesia, tłumaczone jako "kościół" oznacza "zgromadzenie powołanych." Kościół ma zasięg uniwersalny, ale spotyka się lokalnie w mniejszych ciałach.

Era Kościoła obejmuje całą dyspensację łaski. "Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa" (Ew. Jana 1.17). Pierwszy raz w historii Bóg zamieszkał w swoim stworzeniu, na stałe i na wieki. W innych dyspensacjach zawsze obecny i działający był Duch Święty, ale On wstępował na ludzi tymczasowo (np. 1 Samuela 16.14). Era Kościoła jest naznaczona stałym przebywaniem Ducha Świętego w Jego dzieciach (Ew. Jana 14.16).

Pismo Święte czyni rozróżnienie pomiędzy narodem Izraela a Kościołem (1 Koryntian 10.32). Niektóre nakładają się na siebie, ponieważ indywidualnie wielu Żydów wierzy w Jezusa jako ich Mesjasza i dlatego są częścią Kościoła. Ale przymierza Boże z narodem Izraela jeszcze się nie wypełniły. Obietnice te oczekują na wypełnienie podczas Królestwa milenijnego, po ukończenie Ery Kościoła (Ks. Ezechiela 34; 37; 45; Ks. Jeremiasza 30;33; Ew. Mateusza 19.28; Ks. Objawienia 19).

Era Kościoła zakończy się, gdy lud Boży zostanie zabrany z tego świata i wzięty, aby być z Panem (1 Koryntian 15.51-57). Po pochwyceniu nastąpi w niebie Wieczerza Weselna Baranka (Ks. Objawienia 19.6-9), gdy Kościół, Oblubienica Chrystusa, otrzyma swoją niebiańską nagrodę. Do tego czasu, Kościół trwa w nadziei, wezwany do tego- byśmy byli "stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu" (1 Koryntian 15.58).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Era Kościoła? Gdzie Era Kościoła wpisuje się w historię biblijną?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries