settings icon
share icon
Pytanie

CzCo to jest epistemologia?

Odpowiedź


Epistemologia zajmuje się gałęzią filozofii dotyczącą natury i zakresu poznania. Odpowiada na pytania, "Czym jest poznanie?", "Jak zdobywana jest wiedza?", "Co ludzie wiedzą?", "Skąd wiemy to, co wiemy?", "Dlaczego wiemy to, co wiemy?"

Epistemologia jest zazwyczaj podzielona na dwie kategorie. Pierwsza, wiedza propozycjonalna, może być traktowana jako „wiedza, że” w przeciwieństwie do „wiedzy jak”. Na przykład w matematyce jest to wiedza, że 1 + 1 = 2, ale jest też wiedza o tym, jak wykonywać działania matematyczne. Drugi rodzaj to wiedza osobista. Wiedza osobista zdobywana jest doświadczalnie. Na przykład, wiedza teoretyczna o fizyce dotycząca utrzymania równowagi podczas jazdy na rowerze nie może być zastąpiona praktycznym poznaniem, zdobytym podczas jazdy na rowerze.

Epistemologia również zajmuje się twierdzeniami o przekonaniach. Wiedza pociąga za sobą wiarę i czyjeś twierdzenie wiary nie może być w konflikcie z jego wiedzą. I odwrotnie, wiedza o przekonaniu niekoniecznie pociąga za sobą potwierdzenie jego prawdziwości. Na przykład, "Wiem sporo o religii islam, ale nie wierzę w nią" jest spójnym twierdzeniem.

Wiara jest uważana za subiektywną, podczas gdy prawda jest uważana za obiektywną rzeczywistość, niezależną od przekonań lub doświadczeń jednostki. Chociaż ktoś może „uwierzyć”, że ateizm jest prawdziwy, to nie ma wpływu na to, czy ateizm jest rzeczywiście prawdziwy. Prawda jest niezależna i transcendentna wobec czyiś przekonań i opinii dotyczących rzeczywistości.

Jakie są fundamenty epistemologii? Nauka i rozum dedukujący, za pomocą których można zdobywać wiedzę, zakładają, że wszechświat jest logiczny i uporządkowany oraz że przestrzega matematycznych praw, spójnych w czasie i przestrzeni. Chociaż warunki w różnych regionach przestrzeni mogą być radykalnie odmienne, istnieje jednak podstawowa jednolitość.

Chrześcijanin- który wierzy w transcendentną rzeczywistość przyczynową- oczekuje, że będzie porządek we wszechświecie. Skoro Biblia naucza, że Bóg podtrzymuje wszystko swoją mocą (Hebrajczyków 1.3), chrześcijanin oczekuje, że wszechświat zachowuje się w uporządkowany i racjonalny sposób. Skoro Bóg jest wszechobecny i spójny ze sobą samym, chrześcijanin oczekuje, że wszystkie obszary wszechświata będą podlegały tym samym prawom, nawet jeśli warunki fizyczne tych różnych obszarów wszechświata mogą być różne.

Bóg jest transcendentny wobec czasu (2 Piotra 3.8). Zatem, chociaż warunki w przeszłości mogły się różnić od tych obecnych, prawa natury nie podlegają arbitralnym zmianom. Chrześcijanin ma fundamenty na których buduje podstawy swojego założenia, że wszechświat jest utrzymywany w spójny sposób i tym samym ma podstawy na których zdobywa wiedzę.

EnglishPowrót na polską stronę główną

CzCo to jest epistemologia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries