settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest egzystencjalizm?

Odpowiedź


Egzystencjalizm nie jest tak bardzo formalnym systemem filozoficznym, co raczej ogólną orientacją dotyczącą kwestii filozoficznych. Egzystencjalizm swoją największą popularność przeżywał na początku dwudziestego wieku w Europie. Była to reakcja na zbyt silne zaufanie świadomości Oświecenia w odniesieniu do ludzkiego poznania. Niektóre z wpływowych osób sprawiły, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny zawdzięczając to np. zaangażowaniu Kierkegaarda, że wiara chrześcijańska nie może zostać zredukowana do zestawu racjonalnych założeń, ale ma szersze implikacje. Nawet jeszcze bardziej znaczące wydarzenia historyczne takie jak zniszczenia po I Wojnie Światowej, załamanie ekonomiczne w latach 20 i 30-tych XX wieku, horror wydarzeń II Wojny Światowej pokazały fałszywą nadzieję modernizmu, że ludzkim poznaniem (zrozumieniem) można przezwyciężyć wszystkie problemy.

Egzystencjalizm podkreśla znaczenie ludzkiego rozumu. Traci jednak nadzieję na znalezienie indywidualnego czy wspólnego znaczenia w odniesieniu do miejsca poszczególnych osób w racjonalnym i uporządkowanym kosmosie. Zatem, racjonalne wyjaśnienie staje się drugorzędne. Niektórzy egzystencjaliści znajdują wyjaśnienie korzystając z własnych doświadczeń i ich opisywaniu. Inni natomiast próbują znaleźć sens życia w dialogu z innymi ludźmi, dzieląc się własnymi doświadczeniami. Podstawą ich funkcjonowania jest samo doświadczenie istnienia, a nie szukanie racjonalnego wyjaśnienia funkcjonowania w świecie.

Jak chrześcijanin powinien właściwie odnosić się do twierdzeń egzystencjalistów? Z jednej strony, chrześcijanin może zgodzić się, że modernizm pokłada fałszywą nadzieję w zdolności ludzkiego umysłu w pokonywaniu i przezwyciężaniu różnych trudności. W rzeczywistości, wiele spraw, zgodnie z nauczaniem biblijnym, można przezwyciężyć tylko dzięki Bożej łasce, a dotyczy to problemów ludzkiego grzechu i śmierci. Chrześcijanie przyznają również, że jest wiele rzeczy, których ludzki umysł nie jest w stanie odkryć (poznać, zrozumieć), a które można pojąć tylko wtedy, gdy Bóg zechce nam je objawić. Z drugiej strony, chrześcijanin nie zgodzi się z egzystencjalnym poczuciem braku nadziei. Chrześcijanie szczególnie mocno podkreślają dwa aspekty przyszłości. Po pierwsze chrześcijaństwo podkreśla, że podczas ostatecznego sądu wszystko to, co złe, sprzeczne i zepsute zostanie ostatecznie naprawione, bo Chrystus powróci, aby oczyścić świat z wszelkiego zła i aby panować. Po drugie, chrześcijaństwo podkreśla ostateczną nadzieję na przyszłość dla wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa, a dokładnie, w zmartwychwstanie, życie wieczne, całkowite uświęcenie i wszystko, co otrzymaliśmy z Bożej łaski. Moglibyśmy przytoczyć wiele fragmentów biblijnych, które wskazują na te dwa aspekty naszej przyszłości. Tutaj podajemy jeden z wielu, Rzymian 6.23: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest egzystencjalizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries