settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat edukacji?

Odpowiedź


Księga Przyp. Salomona pełna jest wielu instrukcji jakich udzielił Salomon swoim synom. Syn napominany jest by uczył się z tych wskazówek, w efekcie czego zdobędzie poznanie które nazywa mądrością. Pismo Święte dużo mówi o procesie edukacyjnym, który rozpoczyna się od rodziców i ich dzieci. Nakaz dla rodziców dotyczy wychowywania dla Pana (Efezjan), a greckie słowo paideia ("wychowywanie") niesie ze sobą przesłanie związane ze szkoleniem, edukowaniem, udzielaniem wskazówek i dyscyplinowaniem. Gdy dzieci uczą się o Bogu, mają także możliwość wyrażania szacunku swoim rodzicom, a podstawą tego poszanowania jest ciągły proces edukowania i stosowania w życiu codziennym tego czego dzieci zostały nauczone. Salomon mówi nam, że podstawą prawdziwej wiedzy (mądrości) jest bojaźń Pana (Ks. Przyp. Salomona 1.7). Użyte w tym fragmencie słowo "bojaźń" nie dotyczy kwestii terroru czy przerażenia, a raczej zachwytu i świadomości świętości i majestatu Boga oraz naszą niechęć by go rozczarować czy okazać brak posłuszeństwa. Jezus powiedział, że gdy poznamy prawdę, to prawda nas wyswobodzi (Ew. Jana 8.32). Wolność od strachu wypływa ze znajomości Prawdy.

W liście do Rzymian, apostoł Paweł użył słowa "wiedzieć" czy "znać" jedenaście razy. Co powinniśmy wiedzieć? Mamy poznawać Boże Słowo, bo gdy zdobędziemy duchowe poznanie, będziemy mogli wykorzystać tą wiedzę do naszego życia w praktyczny sposób, poddając się pod jego zmiany i wykorzystując to niebiańskie poznanie, aby służyć Panu w duchu i w Prawdzie (Rzymian 6.11-13). Stare powiedzenie mówi, że "Nie możemy użyć tego, czego nie znamy." To powiedzenie jest podwójnie prawdziwe jeśli chodzi o edukację biblijną. Jak uczymy się w sensie biblijnym? Czytamy, studiujemy, zapamiętujemy wersety czy medytujemy nad Bożym Słowem!

Apostoł Paweł napominał Tymoteusza, że ma "stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik..." (2 Tymoteusza 2.15). Greckie słowo, które zostało przetłumaczone jako "wypróbowany" oznacza pilne zabieganie, ćwiczenie się w czymś lub zabieganie o to, aby być użytecznym. Zatem, aby się uczyć, musimy trwać w pilnym studiowaniu Słowa Bożego. Przyczyna takiego postępowania znajduje się w drugim liście Pawła do Tymoteusza. "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany" (2 Tymoteusza 3.16-17). Przesłanie tego fragmentu wskazuje na to, że Słowo Boże udoskonala czy też sprawia, że stajemy się dojrzalsi oraz wyposaża nas do tego, by być wyćwiczonym i wiernym sługą.

Edukacja biblijna prowadzi do tego, że Bóg może czynić przez niego wielkie rzeczy, to do czego go przeznaczył (Efezjan 2.10). Edukacja biblijna zmienia nas poprzez odnowienie naszego umysłu (Rzymian 12.2), i pozwala trwać w ciągłym procesie wykorzystywania wiedzy poznania Jezusa Chrystusa, "który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem" (1 Koryntian 1.30).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat edukacji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries