settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego dziewictwo jest takie ważne w Biblii?

Odpowiedź


Gdy Biblia używa słowa dziewica, odnosi się do niezamężnej osoby, która nie miała żadnych stosunków seksualnych (zobacz Ks. Estery 2.2 oraz Ks. Objawienia 14.4). We współczesnej kulturze, wielu ludzi używa słowa dziewictwo na określenie seksualnej czystości; jednak, wielu używa tej technicznej definicji, aby znaleźć luki w standardach moralnych, ograniczając to słowo jedynie do tego, aby oznaczało „warunek, że nigdy nie zakończyło się to pełnym aktem seksualnym” - w związku z tym para może zrobić cokolwiek lub wszystko z wyjątkiem stosunku płciowego i nadal technicznie określać siebie „dziewicami [w przypadku mężczyzn prawiczkami]”.

Akcent Biblii nie skupia się tak mocno na aspekcie technicznym czy medycznym definicji dziewictwa jak na kondycji ludzkiego serca. Moralność jakiej jesteśmy zwolennikami i działania jakie dają dowód stanu naszego serca. Standard biblijny jest jasny: celibat przed małżeństwem i monogamia po zawarciu małżeństwa.

Istnieją trzy poważne powody, aby zachować seks dla małżeństwa. Po pierwsze, jako wierzący, mamy być posłuszni temu co mówi nam Bóg, abyśmy czynili. 1 Koryntian 6.18-20 stwierdza, "Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.” Jeśli jesteśmy w Chrystusie, On wykupił nas ofiarą swojego życia. On jest naszym Panem i mamy go uwielbiać.

Drugim powodem jest to, że mamy staczać nasze duchowe bitwy nosząc pancerz sprawiedliwości (Efezjan 6.14). Uczestniczymy w walce pomiędzy naszą nową naturą w Chrystusie a pragnieniami naszej cielesności. 1 Tesaloniczan 4.3-7 mówi, "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia." Przyzwalanie, aby nasze ciało (aniżeli Duch) kontrolował nasze czyny jest aktem nieposłuszeństwa wobec Boga. Pobożny, pełny miłości seks pomiędzy mężem i żoną jest ofiarny i niesamolubny. Wykorzystywanie kogoś, aby zaspokoić własne pragnienie ciała jest samolubne i obraźliwe. Nawet jeśli partner jest chętny, nadal pomagasz jemu czy jej w popełnianiu grzechu i negatywnie zmieniasz relację osobistą tej osoby z Bogiem i innymi.

Ostatni powód dotyczy "tajemnicy" małżeństwa (Efezjan 5.31-32). Gdy Bóg mówił o dwóch osobach połączonych w jedno ciało, odnosił się do czegoś co dopiero zaczynamy rozumieć rzeczywiście, w sensie fizycznym. Kiedy dwoje ludzi jest w sytuacji intymnej, podwzgórze w mózgu uwalnia substancje chemiczne, które wywołują uczucie przywiązania i zaufania. Uprawianie seksu poza małżeństwem tworzy przywiązanie i zaufanie względem kogoś, z kim on czy ona nie ma zaangażowanego związku. Definicja zaufania w umyśle pogarsza się. Posiadanie takiego rodzaju więzi z kimś bez poczucia bezpieczeństwa, wspólnej pracy dla Boga jest niebezpieczne. Osoby, które mają - nawet niewielką - fizjologiczną obsesję na swym punkcie, a nie są oddane w procesie wzrastania w Bogu jako para mogą zostać oderwane od Boga i jego planów dla ich życia.

Odwrotnie, gdy dwoje ludzi podejmie świadomy, dobrowolny wybór poświęcenia siebie wzajemnie w małżeństwie, a następnie pozwolą sobie na intymność, która uwalnia te substancje chemiczne, wtedy ciało może potwierdzić związek z tym, co dokonało się w umyśle. Fizjologiczne uczucia związane z zaufaniem i przywiązaniem są wzmacniane przez rzeczywistość relacji. W ten sposób, dwoje ludzi staje się jednym ciałem i jest tym, czego Bóg dokonał duchowo.

Małżeństwo jest modelem relacji pomiędzy kościołem a Chrystusem. Zamężna para ma służyć Bogu w silnym, zjednoczonym partnerstwie. Seks, wraz z prokreacją, został stworzony przez Boga, aby wzmocnić ten związek. Seks poza małżeństwem tworzy więzi, które rozrywają serca ludzkie zamiast łączyć je razem.

I na koniec, musimy pamiętać kilka rzeczy odnośnie dziewictwa i jej braku, biorąc pod uwagę łaskę Bożą. Ci, którzy przyszli do Chrystusa po tym jak byli zaangażowani w przedmałżeńskie relacje seksualne nie są dziewicami/ prawiczkami; jednak są w pełni obmyci przez Chrystusa z chwilą gdy zostali zbawieni. Bóg może odkupić każdego i może uleczyć tych, którzy zaspokajali swoje cielesne pożądliwości. Dla tych, którzy angażowali się w przedmałżeński seks po tym jak zostali chrześcijanami, istnieje przebaczenie w Chrystusie. On może oczyścić nas z wszelkiej nieprawości i przynieść uleczenie (1 Jana 1.9). A w sytuacji gdy osoba padła ofiarą okropnego czynu wykorzystywania seksualnego lub gwałtu, a która może odczuwać, że- chociaż z niezawinionej własnej winy- nie dosięga do idealnego standardu "dziewictwa", Chrystus jest w stanie odnowić jej czy jego ducha, uleczyć jej czy jego złamanie i sprawi, że ponownie on czy ona poczują się w pełni sobą.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego dziewictwo jest takie ważne w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries