settings icon
share icon
Pytanie

Czy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy są nimi tylko chrześcijanie?

Odpowiedź


Biblia potwierdza, że każdy człowiek jest Bożym stworzeniem (Kolosan 1.16) i że Bóg kocha cały świat (Ew. Jana 3.16), lecz tylko ci, którzy narodzeni są na nowo są dziećmi Bożymi (Ew. Jana 1.12; 11.52; Rzymian 8.16; Ew. Jana 3.1-10).

Pismo Święte nigdy nie nazywa dziećmi Bożymi ludzi nieodrodzonych (niezbawionych). Efezjan 2.3 mówi nam, że zanim zostaliśmy zbawieni „byliśmy z natury dziećmi gniewu.” Rzymian 9.8 mówi, że „nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.” Zamiast rodzić się jako dzieci Boże, jesteśmy poczęci w grzechu (rodzimy się z grzeszną naturą), oddzieleni od Boga i wraz z szatanem jesteśmy wrogami Bożymi (Jakuba 4.4; 1 Jana 3.8). Jezus powiedział, „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał” (Ew. Jana 8.42). Kilka wersetów dalej w Ew. Jana 8.44 Jezus mówi do faryzeuszy „ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.” Fakt, że ci którzy nie są zbawieni, nie są dziećmi Bożymi jest także wspomniane w 1 Jana 3.10: „Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.”

Stajemy się dziećmi Bożymi gdy Bóg nas duchowo odradza, włączając nas do rodziny Bożej przez relację z Jezusem Chrystusem (Galacjan 4.5-6; Efezjan 1.5). Wspominają o tym dosadnie wersety z Rzymian 8.14-17: „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.” Ci, którzy są zbawieni (nowo narodzeni) są dziećmi „Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (Galacjan 3.26), ponieważ Bóg „przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej” (Efezjan 1.5).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy są nimi tylko chrześcijanie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries