settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest moc chrzescijanska?

Odpowiedź


Zanim zbadamy temat darów duchowych, spojrzymy na dwa greckie słowa użyte do opisu darów Ducha Świętego: pneumatika odnoszący się do ich źródła, Boga Ducha Świętego (pneuma) oraz charismata odnoszący się do faktu, że są udzielane jako dar Bożej łaski (charis). Dary duchowe są udzielane z łaski i nie opierają się na naszej wartości czy zdolnościach osobistych; są udzielane zgodnie z Bożym suwerennym wyborem. Dary udzielane są przez Ducha Bożego; dary są częścią nowego życia darowanego nam z Chrystusie i mogą być kolosalnie różne od zdobytych zdolności czy pragnień sprzed doświadczenia zbawienia. 1 Koryntian 12.4-7 wyjaśnia, "różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi." Wierzący będą się różnić w swoich darach duchowych, ale wszystkie dary duchowe są zamierzone, aby budować ciało Chrystusa i chwałę Boga.

Krótkie zbadanie trzech kluczowych tekstów (Rzymian 12.6-8; 1 Koryntian 12.4-11; 1 Piotra 4.10-11) pomoże nam dostrzec Boży plan odnośnie Jego darów.

Jedną z pierwszych rzeczy, która staje się jasna w tych fragmentach jest różnorodność darów. Pawłowy przegląd darów duchowych podanych w 12 rozdziale Rzymian różni się od tego znajdującego się w 1 Koryntian 12. I gdy Piotr mówił o darach duchowych w 1 Piotra 4.10-11 nie uszczegółowił ich, ale raczej wymienił główne kategorie typów darów jakimi obdarza Bóg. Pośród wymienionych w Biblii są dary proroctwa, służby, mądrości, wiedzy, wiary, uzdrawiania, nauczania, zachęcania, dawania, zarządzania, okazywania miłosierdzia, mówienia językami i wykładania języków. Niezależnie od konkretnego zastosowania, każdy dar pasował do innych darów i wszystkie one działały razem jako części ciała, tworząc funkcjonalną całość (Rzymian 12.5).

Zestawiając razem kompletny zestaw darów duchowych, musimy postarać się oszacować i zdefiniować dary. Rzymian 12 wymienia przynajmniej siedem darów, a 1 Koryntian 12 wymienia dziewięć. Listy te w pewnym stopniu się pokrywają i z pewnością istnieją przesłanki, że tych darów jest więcej niż wymieniono.

Tutaj jest krótkie podsumowanie darów duchowych według dr Larrego Gillberta (zmodyfikowane z "How Many Spiritual Gifts Are There?”):

1. Dary związane z cudami

• Apostolstwa (1 Koryntian 12.28; Efezjan 4.11)

• Języków (1 Koryntian 12.10, 28, 30)

• Interpretacji języków (1 Koryntian 12.10, 30)

• Czynienia cudów (1 Koryntian 12.10, 28)

• Uzdrawiania (1 Koryntian 12.9, 28)

2. Dary uzdalniające

• Wiary (1 Koryntian 12.9)

• Rozeznanie duchów (1 Koryntian 12.10)

• Mądrości (1 Koryntian 12.8)

• Wiedzy (1 Koryntian 12.8)

3. Dary zespołowe

• Ewangelizacji: przepełnione pasją prowadzenie innych do zbawczego poznania Chrystusa (Efezjan 4.11)

• Proroctwa: odważne i nieustraszone głoszenie Bożej prawdy (Rzymian 12.6; Efezjan 4.11; 1 Koryntian 12.10, 28)

• Nauczania: wyjaśnianie prawdy Słowa Bożego w prosty i dokładny sposób (Rzymian 12.7; 1 Koryntian 12.28)

• Napominania: motywowania innych do działania, stosowania nauki i dążenie do celu (Rzymian 12.8)

• Pasterstwa: nadzorowanie, szkolenie, przekazywanie Słowa, coaching/ prowadzenie (Efezjan 4.11)

• Służenia: zapewnianie praktycznej pomocy zarówno fizycznej jak i duchowej (Rzymian 12.7; 1 Koryntian 12.28)

• Okazywania miłosierdzia: identyfikowanie się z potrzebującymi i pocieszanie ich (Rzymian 12.8)

• Dawania/ Obdarowywania: uwalnianie zasobów materialnych, aby wspierać dzieło Kościoła (Rzymian 12.8)

• Administracji: organizowanie, administrowanie, promowanie, kierowanie (Rzymian 12.8; 1 Koryntian 12.28)

W 1 Piotra 4.9-11, Piotr podaje nam dwie grupy darów zespołowych:

1. "Dary mówienia". Ci, którzy mają dary mówienia są ewangelistami, prorokami, nauczycielami, doradcami i pasterzami.

2. "Dary usługiwania" czy wsparcia. Ludzie z tymi darami naśladują Chrystusa w tym, że On przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć (Ew. Marka 10.45). Zostali pobłogosławieni zapominaniem o sobie samym, ponieważ skupiają się na potrzebach innych. Dary usługiwania związane są z pasterstwem, okazywaniem miłosierdzia, usługiwania, dawania i administrowania.

Biblia mówi, że otrzymujemy dary duchowe z jakiegoś powodu. W Rzymian 12.8 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska) mamy powiedziane, aby używać różnych darów zgodnie z charakterem Boga i Jego objawionej woli ze "szczerym sercem [...], z miłosierdziem [...], radośnie." W 1 Koryntian 12.24-25 (tłum. Biblia Poznańska) mamy powiedziane, że "Bóg ukształtował bowiem ciało w taki sposób, że członki, które z natury są mniej godne szacunku, obdarzył większą czcią, aby w ciele nie było rozdwojenia, lecz żeby wszystkie jego członki troszczyły się wzajemnie o siebie." W 1 Piotra 4.11 celem darów jest to, aby "we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest moc chrzescijanska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries