settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest duch antychrysta?

Odpowiedź


Wyrażenie duch antychrysta znajduje się w 1 Jana 4.2-3: "Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie."

Istotne jest, aby rozumieć kontekst twierdzeń Jana. Dominujący światopogląd, kiedy pisał ten list sugerował, że na świecie działały różne duchy. Pojawiło się wiele fałszywych nauk, mistycznych religii, duchowych doświadczeń i wariacji chrześcijaństwa w tym czasie. Atmosfera duchowa nie była podobna do tej obecnej dzisiaj. Ludzie mieli niezliczone poglądy na temat prawdy.

Jan przedstawił ostateczne rozwiązanie dla przebrnięcia przez tę różnorodność wierzeń i nauk. Udzielił wskazówek swoim czytelnikom, aby zwracali uwagę i sprawdzali duchy: "Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat" (1 Jana 4.1).

Ale jak rozpoznajemy duchy? Jak możemy rozpoznać, którzy nauczyciele przekazują prawdę? Jak możemy rozpoznać ducha antychrysta?

Te „duchy”, o których mówił Jan, nie były jedynie bezcielesnymi, nadprzyrodzonymi istotami. Jan nauczał, że prorok lub nauczyciel jest prawdziwym rzecznikiem ducha. Doktryny duchowe są ogłaszane za pośrednictwem konkretnych ludzi. Nauczyciele prawdy są napełnieni Duchem Bożym i dlatego są osobami, które przemawiają w imieniu Boga. Nauczyciele fałszu rozgłaszają "doktryny demonów" (1 Tymoteusza 4.1).

Zatem pierwszy test odnosi się do teologii czy doktryny: "Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest" (1 Jana 4.2). Możemy zapytać, czy treść nauczania danej osoby uznaje, że Jezus Chrystus- w pełni Bóg i w pełni człowiek- przyszedł w ciele? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to wiemy, że Duch Boży inspiruje tą osobę. Jeśli nie, jej całe nauczanie powinno być odrzucone. Ten określony test był szczególnie aktualny w czasach Jana, jako że herezja gnostycyzmu stawała się coraz bardziej powszechna; gnostycyzm nauczał, że Jezus jedynie wydawał się być w postaci ciała ludzkiego, ale nie był właściwie osobą z krwi i kości.

Następnie Jan powiedział, "Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie" (1 Jana 4.3). Każdy, kto nie uznaje Jezusa Chrystusa tak, jak przedstawia Go Biblia jest prowadzony przez ducha antychrysta.

Słowo antychryst oznacza "przeciwko Chrystusowi." Ludzie, którzy mówią, że Jezus nie jest od Boga są kontrolowani przez ducha antychrysta. Szatan przeciwstawia się Chrystusowi i on pragnie zwieść ludzi do fałszywego poglądu odnośnie tego kim jest Jezus. Duch antychrysta naucza przeciwko Chrystusowi. Przekręcenie prawdy na temat Jezusa Chrystusa jest wypaczeniem ewangelii. Szatan działa, aby rozpowszechniać kłamstwa na temat Chrystusa i utrzymywać ludzi w ciemności: "Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem" (2 Jana 1.7).

Duch antychrysta to ptaki, które wyjadają ziarna na drodze w przypowieści Jezusa (Ew. Marka 4.4, 15). To jest "bóg tej epoki", który zaślepia umysły niewierzących, utrzymując ich z dala od dostrzegania prawdy "w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga" (2 Koryntian 4.4). To jest "ojciec kłamstwa" (Ew. Jana 8.44). Duch antychrysta jest "wężem starodawnym, zwanym diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat..." (Ks. Objawienia 12.9).

Biblia naucza, że w końcu świat wyda światowego władcę, zwanego „bestią” w Ks. Objawienia, który będzie dzierżył wielką władzę i domagał się czci dla samego siebie. Będzie miał "paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze" (Ks. Objawienia 13.5) i jest uzdolniony przez szatana (Ks. Objawienia 13.2). On jest nazwany "synem zatracenia" w 2 Tesaloniczan 2.3 (tłum. Biblia Tysiąclecia). Ten ostateczny antychryst będzie kulminacją zła działającego szatana przez wieki. Antychryst czasów ostatecznych będzie ucieleśnieniem wszelkiego zwiedzenia i wypaczenia prawdy, którą duch antychrysta zawsze promował. Dzisiaj "tajemna moc nieprawości już działa..." (2 Tesaloniczan 2.7). Ten sam duch, który uzdalnia antychrysta czasów ostatecznych działa obecnie w świecie, aby przynieść zamieszanie i zwiedzenie w kwestii osoby Jezusa Chrystusa i Jego dzieła. "Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie" (1 Jana 4.3).

Nawet biorąc pod uwagę wszechobecny wpływ ducha antychrysta, nie ma potrzeby się bać. Jak Jan nam przypomina, Duch prawdy zamieszkuje wszystkich wierzących i zapewnia ochronę od ducha antychrysta: "Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie" (1 Jana 4.4).

Mamy kilka praktycznych sposobów, aby rozróżnić fałszywego ducha antychrysta od prawdziwego ducha Bożego: "Oni [fałszywi prorocy] są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu" (1 Jana 4.5-6). Ci, którzy są pod wpływem ducha antychrysta są z tego świata. Mają te same wartości jak świat; zatem, świat ich słucha. Ci, którzy uznają Chrystusa mają Jego Ducha prawdy i przyjmują przesłanie apostołów. Zwiastowana ewangelia apostołów nigdy nie jest popularna w świecie, ale to jest ta sama ewangelia, która ma moc zbawiać dzięki działaniu Bożego Ducha prawdy (Rzymian 1.16).

Zadaniem wierzącego jest uważne sprawdzanie duchów (1 Jana 4.1). Jezus powiedział: "Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice" (Ew. Mateusza 10.16). Nie powinniśmy automatycznie przyjmować przesłania każdego głoszącego czy nauczyciela tylko z powodu jego reputacji czy uznanej przez innych wiarygodności; raczej musimy uważnie słuchać ich chrystologii. To, co mówią o Jezusie ma ogromne znaczenie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest duch antychrysta?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries