settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest druga śmierć?

Odpowiedź


Druga śmierć wspomniana jest w kilku miejscach księgi Objawienia i jest tożsama z jeziorem ognia. To jest "śmierć" w tym sensie, że jest to oddzielenie od Boga, Dawcy życia. Nazwane jest to "drugą śmiercią", ponieważ następuje po fizycznej śmierci.

Ks. Objawienia 21.8 wyjaśnia drugą śmierć najdokładniej: "Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga."

Trzy inne miejsca w Ks. Objawienia również wspominają o drugiej śmierci. Pierwszy fragment pojawia się w Ks. Objawienia 2.11: "Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci." W tym wersecie, Jezus obiecuje, że wierzący ("zwycięzcy"; zobacz 1 Jana 5.4) nie doświadczą jeziora ognistego. Druga śmierć jest wyłącznie dla tych, którzy odrzucili Chrystusa. To nie jest miejsce, którego powinni się bać wierzący w Chrystusa.

Ks. Objawienia 20.6 mówi o drugiej śmierci w odniesieniu do czasu przyszłego nazywanego Millennium: "Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat." Ten werset wskazuje na trzy ważne fakty. Po pierwsze, ci którzy umierają za wiarę w Jezusa podczas Wielkiego Ucisku, później zostaną wzbudzeni z martwych, aby wejść do Millennium i żyć z Bogiem. Po drugie, ci męczennicy nie doświadczą jeziora ognistego czy drugiej śmierci. Po trzecie, będą panować z Chrystusem.

Druga śmierć jest również wspomniana w Ks. Objawienia 20.14-15: "I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego." Przy końcu wieków, nawet śmierć i grób (Hades) zostaną wrzucone do jeziora ognistego. Poza tym, każda osoba, której nie będzie w księdze życia zostanie wrzucona do jeziora ognistego. Ten stan będzie ostateczny; przeznaczenie jest trwałe.

Podsumowując, druga śmierć jest odniesieniem do jeziora ognistego, gdzie ci którzy są oddzieleni od Boga z powodu swojego grzechu pozostaną na wieki. Ten sąd został opisany w Piśmie Świętym jako ostrzeżenie dla niewierzących, aby poszukiwali zbawienia jakie zapewnił nam Jezus Chrystus. Nadchodzący sąd powinien również wezwać wierzących do dzielenia się swoją wiarą. Istnieje spora różnica pomiędzy ostatecznym przeznaczenie tych, którzy znają Chrystusa a tych, którzy go nie znają.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest druga śmierć?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries