settings icon
share icon
Pytanie

Czy jest jakiś konkretny/ ostateczny dowód na istnienie Boga?

Odpowiedź


Odpowiedź na to pytanie w gruncie rzeczy zależy od tego, co mamy na myśli mówiąc „konkretny/ ostateczny dowód”. Czy możemy uchwycić się i dotknąć Boga lub zobaczyć go w podobny sposób jak dotykamy i widzimy ludzi? Nie. Ale istnieje mnóstwo sposobów by mieć pewność, że Bóg prawdziwie istnieje, że jest rzeczywistością, i jest tym, kim mówi, że jest. Przyjrzyjmy się pokrótce trzem sposobom udowodnienia istnienia Boga, wykorzystując zarówno naukę jak i Biblię.

1. Prawo Przyczynowo. skutkowe. Jest to prawo nauki, które stwierdza, że każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek wywołany jest jakąś przyczyną. To prawo jest podstawą całej nauki. Prawo to również jest podstawą relacji w odniesieniu do pochodzenia nieba i ziemi. W rezultacie, naukowcy zgadzają się z tym, że wszechświat nie istniał od zawsze, ale w pewnym momencie miał swój początek.

Teoria relatywności, która jest ogólnie przyjęta przez naukowców, ma konkretne zastosowanie w prawie przyczynowo- skutkowym. Pierwszy dotyczy tego, że czas, przestrzeń, materia i energia miały swój początek, że nie są wieczne. I to dzięki badaniom Einsteina naukowcy mogą zbadać początki wszechświata, jego pochodzenie, aż do momentu nazwanego „pojedynczym wydarzeniem”, gdy wszystko miało swój początek. Nauka udowodniła, że wszechświat rzeczywiście miał swój początek. To oznacza, że skoro wszechświat miał swój początek, to oczywiste jest, że kiedyś się rozpoczął, a w związku z tym miał swoją przyczynę dla jakiej powstał.

Zatem, skoro wszechświat potrzebował jakieś przyczyny dla której powstał, to ta przyczyna musiała istnieć poza wszechświatem czyli czasem, przestrzenią, materię i energię. Ta przyczyna musi być czymś podobnym do tego, co chrześcijanie nazywają „Bogiem.” Nawet Richard Dawkins, prawdopodobnie najbardziej zagorzały propagator ateizmu współcześnie żyjący, wyznał w artykule magazynu Time, że „może istnieć coś niesamowicie wielkiego i nieporównywalnego z niczym, co wykracza poza nasze obecne poznanie.” Owszem, i to jest właśnie Bóg!

Ten kosmologiczny dowód możemy najlepiej podsumować poniższymi stwierdzeniami:
  1. Cokolwiek zaczyna istnieć musi mieć swoją przyczynę powstania.
  2. Wszechświat miał swój początek.
  3. Zatem wszechświat musiał mieć przyczynę dla jakiej powstał.
  4. Właściwości przyczyny wszechświata (istnienia ponad czasem, poza przestrzenią itd.) są atrybutami Boga
  5. Zatem przyczyną istnienia wszechświata jest Bóg (1 Księga Mojżeszowa 1.1).

2. Prawo Teleologii. Teleologia jest nauką projektu i celu naturalnego fenomenu. To prawo nauki ogólnie oznacza, że gdy dany obiekt odzwierciedla jakieś przeznaczenie, cel czy projekt, to obiekt ten musi mieć swojego projektanta. Mówiąc prościej, rzeczy nie projektują się same z siebie. To potwierdza prawdę odnośnie rzeczy istniejących we wszechświecie, a to z kolei dowodzi, że wszechświat musiał mieć swojego Projektanta.

For example, the earth in orbiting the sun departs from a straight line by only one-ninth of an inch every Na przykład Ziemia krążąc wokół Słońca odchyla się od linii prostej o 1/9 cala (1 cal to ok. 2,5 cm) pokonując odległość około 29 km- prostą linię w naszym zrozumieniu. Jeśli orbita miałaby odchylenie o 1/10 cala pokonując 29 km, to byłaby znacznie większa, a my zamarzlibyśmy na śmierć. Gdyby miała natomiast odchylenie 1/8 cala, to byśmy spłonęli. Temperatura Słońca w jego jądrze wynosi ok. 20 milionów stopni Celsiusza. Jeśli Ziemia zmieniłaby byłaby o 10% dalej od Słońca, to zamarzlibyśmy na śmierć. Jeśli jednak Ziemia zmieniłaby położenie o 10% bliżej słońca, to zmienilibyśmy się w popiół. Czy uwierzymy w to, że tak wielka precyzja „po prostu powstała”? Pomyśl o tym: Słońce znajduje się w odległości blisko 150 milionów km od Ziemi, co (jak już wcześniej zauważyliśmy) pokazuje, że jest dokładnie we właściwym miejscu. Czy uważasz, że to mogło się samo wydarzyć czy jednak ktoś miał dokładny plan (projekt)? Nie dziwi więc, że psalmista odnosi się do Boga jako do wielkiego projektanta: „Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego… Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca…” (Psalm 19.1, 7).

3. Zasady Prawdopodobieństwa i wypełnienie proroctwa. Istnieje 1093 proroctw w Biblii, które odnoszą się do Jezusa i jego Kościoła, i każde z nich zostało wypełnione! Stary Testament zawiera 48 proroctw, które dotyczą kwestii ukrzyżowania Jezusa. Jeśli zatem zastosujemy Prawo przypadku do tego, aby oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia kilku faktów w danym czasie lub nawet blisko tego czasu, to te wartości prawdopodobieństwa musiałyby myć razem pomnożone. Jeśli na przykład prawdopodobieństwo wystąpienia jednego wydarzenia szacuje się na zaledwie 1 szansą na 5, a prawdopodobieństwo wystąpienia innego wydarzenia jest 1 szansą na 10, to prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch wydarzeń równocześnie jest sekwencją 1 z 5 pomnożone przez 1 z 10, co daje szanse 1 na 50.

Rozważając fakt, że kilku różnych proroków żyjących w innych miejscach na przestrzeni ponad 1000 lat przepowiedziało wiele proroctw na temat Chrystusa na 500 lat przed jego narodzinami, to wypełnienie się tych proroctw w naszych najśmielszych oczekiwaniach wydaje się zupełnie niewyobrażalne. Na przykład szanse, że człowiek (Jezus) wypełniłby chociaż 8 z przepowiedzianych proroctw szacuje się na 1 z 10 do 17 potęgi (to jest numer 1 z 17 zerami).

Rozważ to: wyobraź sobie sytuację, że chcielibyśmy pokryć cały stan Texas dolarami na wysokość 61 centymetrów. Liczba dolarówek potrzebnych do pokrycia całego stanu szacowałaby się na 10 do 17 potęgi. Zaznacz jeden banknot znaczkiem „X” i zrzuć go z samolotu. A później pozostałymi dolarówkami zarzuć cały stan, by zakryć jego powierzchnię. Później zawiąż jakiejś osobie przepaskę na oczy i powiedz, że może podróżować po całym stanie Texas, gdziekolwiek by chciała. I gdzieś w trakcie jej podróży, gdy się zatrzyma i zacznie przekopywać 60 centymetrową zasłonę dolarową, podnosząc jeden z banknotów, to będzie to właśnie ta dolarówka na której widnieje znaczek „X”. Jakie są szanse, że tak się stanie? Podobne szanse mieli prorocy by 8 z ich proroctw zostało spełnionych przez jakiegokolwiek człowieka w przyszłości.

Biblia zawierając wypełnione proroctwa jest dowodem istnienia Boga. Poprzez Zasadę Prawdopodobieństwa oraz właściwości matematyczne w wypełnionych proroctwach możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z boskim projektantem i autorem Biblii. Ten Jedyny, który sprawił że powstał wszechświat. „A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go” (5 Księga Mojżeszowa 18.21-22).

I na koniec, Bóg, będąc Stworzycielem wszechświata i autorem naszego zbawienia mówi nam, „Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę” (Księga Izajasza 46.9-10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy jest jakiś konkretny/ ostateczny dowód na istnienie Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries