settings icon
share icon
Pytanie

Co muszę robić, aby usłyszeć "Dobrze, sługo dobry i wierny", gdy wstąpię do nieba?

Odpowiedź


W przypowieści Jezusa na temat talentów, Pan mówi o dwóch wiernych sługach, którzy wykorzystali to czym zostali obdarowani i zwiększyli bogactwo pana. Gdy pan powrócił z długiej nieobecności, nagrodził swoich dwóch wiernych sług i powiedział do każdego z nich, "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" (Ew. Mateusza 25.21, 23; tłum. Biblia Tysiąclecia). Każdy chrześcijanin wyczekuje tego by usłyszeć te słowa z ust Jezusa pewnego dnia w niebie.

Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę (Efezjan 2.8-9), ale jesteśmy zbawieni "do czynienia dobrych rzeczy" (Efezjan 2.10). Jezus mówił, aby gromadzić skarby w niebie (Ew. Mateusza 6.20) i jego przypowieść o talentach wskazuje na różne nagrody dla tych, którzy wiernie Mu służą na tym świecie.

Aby usłyszeć te słowa od Jezusa, "Dobrze, sługo dobry i wierny", na początek upewnij się, że jesteś zbawiony. Niewierzący nigdy nie usłyszy tych słów, ponieważ "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu" (Hebrajczyków 11.6). I rozpoznaj to, że Jezus nie jest tylko twoim Zbawicielem; jest również twoim Panem (zobacz Ew. Łukasza 6.46). "Służcie Panu z radością" (Psalm 100.2).

Poniżej znajduje się kilka sposobów jak możesz służyć Panu:

1. Dziel się ewangelią. Pan Jezus pragnie od nas, abyśmy czynili innych uczniami, nauczając innych o naturze i charakterze Boga i dzielili się znaczeniem jego śmierci i zbawienia (Ew. Mateusza 28.18-20).

2. Pomagaj ludziom w potrzebie. W historii o bogaczu i Łazarzu z Ew. Łukasza 16.19-31, bogacz jest potępiony, ponieważ nie pomógł Łazarzowi i ponieważ pokładał zbyt dużą ufność w bogactwie. Nie przedkładaj samozadowolenia ponad potrzeby innych. 1 Jana 3.17 mówi, "Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?"

3. Przebaczaj innym ich przewinienia. To nie jest tożsame z pojednaniem czy zaufaniem, ale oznacza, że wyrzekasz się zemsty. Pan Jezus dawał przykład przebaczenia, "On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi" (1 Piotra 2.23).

4. Postrzegaj swoją pozycję władzy jako okazję do pomocy ludziom tobie podległym i postrzegaj swoją pozycję służenia jako okazję do uległości wobec autorytetu, tak jak Jezus poddał się władzy Ojca. W każdym przypadku, możesz być podobny do Chrystusa, ponieważ Jezus był zarówno mistrzem jak i sługą dla różnych ludzi. "Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy" (Galacjan 6.2).

5. Zabiegaj o to, aby znać charakter Boga bardziej poprzez relacje z kościołem, słuchanie kazań, studiowanie Biblii, modlitwę i spisywanie tego jak On jest zaangażowany w twoje życie.

6. Rozpoznawaj to, że każda korzystna pozycja w której się znajdujesz jest dzięki Bogu, który jest Źródłem każdego błogosławieństwa: "Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia..." (Jakuba 1.17).

7. Bądź chętny, aby nie być popularnym, okazując rzadką odwagę podobnie jak Dobry Samarytanin z przypowieści Jezusa (Ew. Łukasza 10.30-37). Czyń to, co Biblia mówi że jest słuszne, zawsze. "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dzieje Apostolskie 5.29).

8. W wewnętrznym moralnym sądzie (oceniając własny charakter), patrz na charakter Jezusa jako wzór, nie racjonalizuj swojego wątpliwego działania i postaw. Okaż pokorę.

Wszystko sprowadza się do tego: kochaj Boga bardziej niż cokolwiek innego, i kochaj innych prawdziwie (Ew. Marka 12.30-31). U tronu sędziowskiego Chrystusa, ci którzy są wierni Panu, który ich zbawił usłyszą te słowa, "Dobrze, sługo dobry i wierny." Żaden prawdziwy sługa Pana nie może prosić o nic więcej.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co muszę robić, aby usłyszeć "Dobrze, sługo dobry i wierny", gdy wstąpię do nieba?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries