settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę nauczyć się rozróżniać dobro od zła?

Odpowiedź


Każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga (1 Ks. Mojżeszowa 1.27; Jakuba 3.9). Oznacza to między innymi, że mamy sumienie, które instynktownie rozpoznaje dobro od zła i określa co jest dobre a co złe. Każda cywilizowana kultura w tym świecie przyjęła podobne standardy dla swoich społeczności w oparciu o to odziedziczone zrozumienie dobra i zła. Morderstwo, kradzież i oszustwo są uniwersalnie rozumiane jako złe. Czasami deprawacja (zepsucie moralne) przesłania tą wiedzę i pewne grupy ludzi wybierają i wspierają wartość ogólnie uznaną za złą aniżeli jej zakazują, jak w przypadku dzieciobójstwa praktykowanego przez pogańskie narody otaczające Izrael (3 Ks. Mojżeszowa 18.21; 2 Ks. Królewska 23.10).

Z powodu naszej grzesznej natury, mamy tendencję do usprawiedliwiania zła w nas samych (Rzymian 5.12; Ks. Jeremiasza 2.35). Ciągłe usprawiedliwianie prowadzi do zatwardzania sumienia. Rzymian 1.28 podaje Bożą odpowiedź wobec tych, którzy trwają w czynieniu zła: "A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi." Jest taki moment w którym Bóg pozostawia człowieka samemu sobie. Ci, którzy uparcie trwają w popełnianiu nieprawości mogą swobodnie grzeszyć bez wyrzutów sumienia. Wierzą, że przekroczyli granice określone przez sumienie i przechytrzyli Boga. Jednak ich sąd przyjdzie, gdy staną przed Chrystusem (Hebrajczyków 9.27; Ks. Malachiasza 3.5).

Tak jak ciemność definiuje się jako brak światła, grzech jest definiowany jako brak dobroci (Jakuba 4.17). Skoro Bóg jest ucieleśnieniem dobra (Psalm 86.5; 119.68), cokolwiek sprzecznego z jego naturą jest złem (Rzymian 3.23). Uczymy się rozróżniać dobro od zła poprzez poznawanie Boga. Jego Słowo jest podstawą zrozumienia go (Psalm 1.1-2; 119.160; Ew. Jana 17.17). Im bardziej zbliżamy się do świętości Bożej, tym gorszy jest dla nas grzech (Ks. Izajasza 6.1, 5). Koszula może wydać się biała na tle czarnej ściany. Jednak gdy umieścisz tą samą koszulę na świeżym śniegu, może okazać się, że jest szara. Podobnie, nasze starania o zabieganie czynienie dobra wyglądają blado, gdy umieścimy je przy świętości Boga. Gdy wkraczamy w jego obecność, zaczynamy dostrzegać jak egoistyczne są nasze myśli i czyny. Widzimy naszą chciwość, zachłanność, pożądanie i oszustwo całego zła takim, jakim rzeczywiście jest. Tylko w świetle Boga zaczynamy widzieć siebie wyraźnie.

Uczymy się rozróżniać pomiędzy dobrem i złem poprzez poznawanie Słowa. To Biblia, w gruncie rzeczy, określa co jest grzeszne, a co nie. Autor Hebrajczyków mówi o tych, którzy są niedojrzali w swojej wierze, którzy mogą jedynie trawić "mleko duchowe"- najbardziej podstawowe zasady Pisma Świętego (Hebrajczyków 5.13). W przeciwieństwie do "dzieci" w Chrystusie jesteśmy duchowo dojrzali, gdy "...przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego" (Hebrajczyków 5.14). Zauważ, że duchowe zmysły są wzmacniane poprzez "długie używanie" Słowa. Umiejętność rozróżniania dobra od zła, do rozpoznawania pomiędzy doktryną chrześcijańską a ludzką, pochodzi ze studiowania i wdrażania w życie Słowa Bożego.

Boże Słowo pełne jest przykładów w których ludzie postępowali dobrze i tych, którzy postępowali źle. Przykłady te są dla nas, abyśmy uczyli się jaki jest Bóg i czego on dla nas pragnie (1 Koryntian 10.11). Micheasza 6.8 podaje nam krótkie podsumowanie Bożego pragnienia dla każdego człowieka: "Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem." Ks. Malachiasza 3.18 podaje nawet dokładniej. Bóg mówi "Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy." Tutaj Pan zrównuje sprawiedliwość z służeniem mu. Jeśli dobro definiowane jest jako służenie Bogu, to czynienie zła jest związane z odrzuceniem Boga i odmówieniem mu służby. Bez względu jak filantropijna może się wydawać dana osoba wobec innych, jego dobre uczynki mają małą wartość, jeśli czynione są z egoistycznych pobudek. Jeśli naszym celem jest szukanie Boga i wywyższanie go we wszystkim co robimy (1 Koryntian 10.31), to będziemy rozróżniali dobro od zła i wiedzieli, że nasze życiowe wybory się jemu podobają (Ks. Jeremiasza 29.13; 1 Piotra 3.12, Psalm 106.3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę nauczyć się rozróżniać dobro od zła?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries