settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego powinienem wierzyć w Boga?

Odpowiedź


Wiara w Boga jest najbardziej podstawowym rozważaniem wszystkich ludzi. Uznanie własnego Stworzyciela jest fundamentalne w głębszym jego poznawaniu. Bez wiary w Boga, niemożliwe jest podobanie się jemu albo nawet przyjście do niego (Hebrajczyków 11.6). Ludzie są otoczeni dowodami Bożego istnienia i to jedynie poprzez zatwardziałość grzechu ludzie odrzucają ten dowód (Rzymian 1.18-23). Głupstwem jest niewiara w Boga (Psalm 14.1).

W życiu są dwa wybory. Pierwszy, możemy wybrać zaufanie w ograniczony ludzki umysł. Ludzki rozum stworzył różne filozofie, wiele światowych religii i „izmów", różnych kultów oraz inne idee i światopoglądy. Kluczową cechą charakterystyczną umysłu ludzkiego jest to, że nie trwa wiecznie, ponieważ sam człowiek nie trwa. Jest to również ograniczone ludzkim skończonym poznaniem; nie jesteśmy tak mądrzy jak sądzimy że jesteśmy (1 Koryntian 1.20). Ludzki rozum zaczyna się od człowieka i kończy na nim. Człowiek żyje w pudełku czasu bez możliwości uwolnienia się od niego. Człowiek się rodzi, wzrasta w dojrzałości, ma jakiś wpływ na świat i ostatecznie umiera. Mówiąc ogólnie tak to po prostu jest. Wybór by kierować się w życiu tylko rozumem sprawia, że ktoś kładzie na szali wszystkie sprawy i uświadamia sobie, że nadal pragnie. Jeśli ktoś obiektywnie myśli o takim stylu życia, to powinno to go skłonić do rozważenia drugiego wyboru.

Drugim wyborem jaki mamy jest zaakceptowanie Bożego objawienia w Biblii. "Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!" (Ks. Przypowieści Salomona 3.5). Oczywiście zaakceptowanie tego, że Biblia jest od Boga oznacza, że ktoś musi uznać Boga. Wiara w Boga Biblii nie wyklucza używania rozumu; raczej, to właśnie wtedy gdy szukamy Boga, On otwiera nasze oczy (Psalm 119.18), rozjaśnia nasze poznanie (Efezjan 1.18) i obdarza nas mądrością (Ks. Przypowieści Salomona 8).

Wiara w Boga jest wzmocniona przez dowód istnienia Boga, który jest łatwo dostępny. Całe stworzenie niesie ciche świadectwo faktu istnienia Stwórcy (Psalm 19.1-4). Boża księga, Biblia, ustanawia swoją własną wiarygodność i spójność historyczną. Na przykład, rozważ proroctwo Starego Testamentu dotyczącą pierwszego przyjścia Chrystusa. Ks. Micheasza 5.2 stwierdza, że Chrystus zostanie urodzony w Betlejemie judzkim. Micheasz podaje swoje proroctwo około 700 lat p.n.e. Gdzie rodzi się Chrystus siedem wieków później? Rodzi się w Betlejemie judzkim, tak jak przepowiedział to Micheasz (Ew. Łukasza 2.1-20; Ew. Mateusza 2.1-12).

Peter Stoner, w swojej książce "Science Speaks" ["Nauka przemawia"- przyp. od tłum., s. 100-107] wykazał, że nauka prawdopodobieństwa wyklucza przypadek w Piśmie prorockim. Poprzez wykorzystanie teorii prawdopodobieństwa w odniesieniu do ośmiu proroctw dotyczących Chrystusa, Stoner wykazał, że szansa, że jakiś człowiek wypełni wszystkie osiem proroctw jest 1 do 10 do potęgi 17. To oznaczałoby 1 na 100,000,000,000,000,000. A to dotyczy jedynie ośmiu proroctw; Jezus wypełnił ich znacznie więcej. Nie ma wątpliwości, że dokładność i wiarygodność Biblii są poparte proroctwami.

Czytając Biblię, odkrywamy, że Bóg jest wieczny, święty, osobowy, łaskawy i kochający. Bóg przełamał/ otworzył Okno czasu poprzez wcielenie swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Boży akt miłości nie uderzył w ludzki rozum, ale zapewnił oświecenie dla umysłu ludzkiego, dzięki czemu może zacząć rozumieć to, że potrzebuje przebaczenia i życia wiecznego poprzez Syna Bożego.

Z pewnością ktoś może odrzucić Boga Biblii i wielu tak czyni. Ludzie mogą odrzucić to, co Jezus Chrystus dla nich uczynił. Odrzucenie Chrystusa jest odrzuceniem Boga (Ew. Jana 10.30). Jak to jest w Twoim życiu? Czy będziesz żył perspektywą ludzkiego, ograniczonego, błędnego rozumowania? Czy jednak uznasz swojego Stworzyciela i zaakceptujesz Boże objawienie w Biblii? "Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości." (Ks. Przypowieści Salomona 3.7-8).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego powinienem wierzyć w Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries