settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o czystości?

Odpowiedź


Słowo czystość oznacza "bycie moralnie czystym". Zazwyczaj myślimy o czystości jako o powstrzymywaniu się od niedozwolonych czynności seksualnych. Księża i zakonnice w Kościele rzymskokatolickim składają ślub czystości, obiecując powstrzymać się od wszelkich form aktywności seksualnej. Czystość ma również mniej znane znaczenie związane z osobistą uczciwością. Można na przykład powiedzieć: "Pastor był wspaniałym przykładem czystości w każdej dziedzinie swojego życia". Chociaż dzisiaj jesteśmy bardziej zaznajomieni z synonimami takimi jak moralność, niewinność i skromność, Biblia ma wiele do powiedzenia na temat czystości, zarówno seksualnej, jak i innej.

Pismo Święte zachęca młodych mężczyzn do traktowania starszych kobiet jako matek, a młodszych kobiet jako sióstr "z całą czystością" (1 Tymoteusza 5.2; tłum. Biblia Tysiąclecia). Kiedy Paweł używał terminów rodzinnych do opisania kobiet w kościele, wyznaczał granice czystego zachowania między płciami. Znaczenie było jasne: "Traktuj każdą kobietę tak, jak chciałbyś, aby ktoś traktował twoją matkę lub siostrę". Paweł poinstruował również swojego młodego podopiecznego, Tymoteusza, aby dbał o to, by jego własne życie było wzorem czystości: "wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości!" (1 Tymoteusza 4.12). Diakoni i starsi muszą być wzorem czystości w każdej dziedzinie życia (1 Tymoteusza 3:1-13). Obejmuje to nieuleganie nałogom związanym z alkoholem, pozostawanie wiernym jednej żonie, nieuleganie miłości do pieniędzy i dbanie o reputację pod każdym względem.

Biblijne nauczanie na temat czystości seksualnej jest jasne. Jakakolwiek aktywność seksualna poza małżeństwem opartym na przymierzu między jednym mężczyzną a jedną kobietą jest grzechem (Hebrajczyków 13.4; 1 Koryntian 6.18; 2 Koryntian 12.21). Ale czystość to coś więcej niż powstrzymywanie się od seksu; czystość zaczyna się w sercu. To z serca pochodzi wszelkie zło (Ew. Mateusza 15.18-19). Jezus nauczał, że nawet wewnętrzne pożądanie seksualne jest nieczyste i grzeszne (Ew. Mateusza 5.28). Pornografia, nieskromny ubiór i intensywne pieszczoty między randkującymi parami naruszają biblijną zasadę czystości. Czyści ludzie muszą wyznaczać osobiste granice, aby ich serca nie były wodzone na pokuszenie (Rzymian 13.14).

Wszyscy chrześcijanie są powołani do praktykowania czystości poprzez oddawanie czci Panu swoim ciałem i umysłem (1 Koryntian 6.15-20; Kolosan 3.17). Dla osób stanu wolnego czystość obejmuje zachowanie życia w celibacie. Dla osób pozostających w związku małżeńskim czystość oznacza wierność małżonkowi (1 Koryntian 7.2-5). Chrześcijanie, którzy walczą z pociągiem do osób tej samej płci, praktykują czystość, pozostając w celibacie przez całe życie, ufając, że Kochanek ich dusz zaspokoi nawet ich najgłębsze pragnienia. Ograniczenie ekspozycji na obrazy i sytuacje seksualne sprzyja czystości. Osobiste chwile uwielbienia, modlitwy i medytacji nad Pismem Świętym pomagają zachować czystość umysłu, gdy pracujemy nad tym, by zmusić "wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi" (2 Koryntian 10.5; tłum. Biblia Warszawska).

Chociaż pojęcie czystości szybko znika z systemu wartości naszego świata, pozostaje ono częścią systemu wartości Boga. On bada serca i umysły każdego człowieka, szukając tych, których serca są całkowicie Jego, aby mógł ukazać swoją moc w ich imieniu (2 Ks. Kronik 16.9; Ks. Jeremiasza 17.10). Stwórca naszych ciał i dusz nie daje się zwieść naszym zewnętrznym przejawom czystości, mającym na celu wywarcie wrażenia na ludziach. On szuka tych, którzy pragną być "czystego serca" (Ew. Mateusza 5.8). Gdy czystość jest naszym celem w każdej dziedzinie życia, Pan wzmacnia nas i nagradza mocą do przezwyciężania grzechu i cieszenia się Jego obecnością (Jakuba 4.8; Psalm 34.17-18).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o czystości?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries