settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest życie wieczne?

Odpowiedź


Gdy Biblia mówi o życiu wiecznym, odnosi się do Bożego daru, który dostępny jest jedynie "w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rzymian 6.23). Ten dar jest przeciwieństwem "śmierci", która jest naturalnym efektem grzechu.

Dar życia wiecznego przychodzi do tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, który jest "zmartwychwstaniem i życiem" (Ew. Jana 11.25; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Fakt, że to życie jest "wieczne" wskazuje, że jest to życie stałe- trwa i trwa, bez ustanku.

Błędem jest jednak postrzeganie życia wiecznego jedynie jako niekończącego się przemijania lat. Powszechnym słowem z Nowego Testamentu na określenie "wieczny" jest aiónios, które wiąże się z koncepcją jakości jak i ilości. W rzeczywistości, życie wieczne nie jest de facto w ogóle związane z "latami", jako że jest niezależne od czasu. Życie wieczne może istnieć poza i ponad czasem, jak również w ramach czasu.

Z tego powodu, życie wieczne można traktować jako coś, czego doświadczają chrześcijanie teraz. Wierzący nie muszą "czekać" na życie wieczne, ponieważ nie jest czymś co zaczyna się dopiero gdy umierają. Życie wieczne raczej zaczyna się z chwilą, gdy dana osoba żyje wiarą w Chrystusa. To jest nasze obecne doświadczenie. Ew. Jana 3.36 mówi, "Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny..." Zauważ, że wierzący "ma" (czas teraźniejszy) to życie (czasownik w czasie teraźniejszym również w Grece). Znajdujemy podobną konstrukcję w czasie teraźniejszym w Ew. Jana 5.24 oraz Ew. Jana 6.47. Skupienie na życiu wiecznym nie jest naszą przyszłością, ale obecną pozycją w Chrystusie.

Biblia nierozerwalnie łączy życie wieczne z Osobą Jezusa Chrystusa. Ew. Jana 17.3 jest ważnym fragmentem pod tym względem, gdy Jezus modli się, "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś." Tutaj Jezus porównuje "życie wieczne" z poznaniem Boga i Syna. Nie ma poznania Boga bez Syna, bo to poprzez Syna Ojciec objawia się wybranym (Ew. Jana 17.6; 14.9).

To życiodajne poznanie Ojca i Syna jest prawdziwym, osobistym poznaniem, a nie jedynie świadomością w sensie akademickim. W Dniu Sądu będą tacy, co będą twierdzić, że są naśladowcami Chrystusa, ale tak naprawdę nigdy nie mieli z Nim relacji. Do tych fałszywych profesorów/ nauczycieli, Jezus powie, "Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie." (Ew. Mateusza 7.23). Apostoł Paweł postawił sobie za cel, aby poznać Pana i łączy to poznanie ze zmartwychwstaniem: "żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania" (Filipian 3.10-11).

W Nowej Jerozolimie apostoł Jan widzi rzekę wypływającą "z tronu Boga i Baranka" a "na obu brzegach rzeki drzewo żywota [...]a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów" (Ks. Objawienia 22.1-2). W Ogrodzie Eden, zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu i zostaliśmy wygnani od drzewa życia (1 Ks. Mojżeszowa 3.24). Ostatecznie, Bóg pełen miłosierdzia odnawia nasz dostęp do drzewa życia. Ten dostęp zapewniony jest poprzez Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata (Ew. Jana 1.29).

Obecnie, każdy grzesznik jest zaproszony do poznania Chrystusa i otrzymania życia wiecznego: "A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota" (Ks. Objawienia 22.17).

Skąd możesz wiedzieć, że masz życie wieczne? Po pierwsze, wyznaj grzech naszemu świętemu Bogu. Później przyjmij posłanego przez Boga Zbawiciela w twoim imieniu, "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie" (Rzymian 10.13). Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł za twoje grzechy i powstał z martwych trzeciego dnia. Uwierz w tą dobrą wiadomość; zaufaj Panu Jezusowi jako twojemu Zbawicielowi a będziesz zbawiony (Dz. Apostolskie 16.31; Rzymian 10.9-10).

Jan prosto to ujął: "A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota" (1 Jana 5.11-12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest życie wieczne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries