settings icon
share icon
Pytanie

Czy wiara może zmienić Boży plan?

Odpowiedź


Krótka odpowiedź jest taka, że nic nie może zmienić Bożego doskonałego, suwerennego planu. Jednak Bóg może i daje dar wiary i działa przez wiarę osoby, aby wypełnić swój plan. Zatem z naszej ludzkiej perspektywy, często wydaje się, że nasze praktykowanie wiary zmienia Boże zamiary.

Na przykład, Jezus czasem uzdrawiał osoby i mówił, "wiara twoja uzdrowiła cię" (Ew. Mateusza 9.22; Ew. Łukasza 17.19). W Ew. Marka 6.1-6 oraz Ew. Mateusza 13.53-58 Jezus naucza, że Jego miastem rodzinnym jest Nazaret, a lokalni mieszkańcy Go odrzucają. Marek mówi, "I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu" (Ew. Marka 6.5-6). Zatem Biblia zawiera przykłady Bożego postępowania (lub jego zaniechania) w bezpośredniej odpowiedzi na wiarę ludzi (lub jej brak). Czy wiara jednostki zmienia Boży plan? Z ludzkiej perspektywy, zdaje się, że Jezus, Bóg Syn uczynił coś innego w oparciu o poziom wiary innej osoby. Jednak z Bożej perspektywy, On już wiedział kogo uzdrowi, a kogo nie. W tym sensie, Boży plan nie uległ zmianie.

Trudność z pytaniem o to, czy wiara zmienia Boży plan dotyka większego pytania o Bożą wolę i ludzki wybór. Bóg wszystko wie i ma doskonały plan. Jednak On również nakazuje ludziom czynić określone rzeczy, tym samym wykonując swój plan poprzez ludzi. Ponadto Bóg pozwolił, aby grzech wszedł na świat i nadal pozwala na cierpienie. Te rzeczy nie są częścią orzekającej woli Boga, ale są częścią Jego przyzwolenia. Ostateczny plan Boga dla ludzkości i droga, którą musi obrać, aby realizować ten plan, jest znacznie większy i bardziej skomplikowany, niż możemy to zrozumieć. Jest miejsce zarówno dla Bożych poleceń jak i dla Jego wcześniejszej wiedzy odnośnie tego jak odpowiemy na Jego nakazy.

Jezus nauczał "Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili [...] gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak" (Ew. Mateusza 21.21). Wiara jest wyjątkowo ważna w naszym chodzeniu z Bogiem (Hebrajczyków 11.6). Nawet mała ilość wiary może dokonać wielkich rzeczy- nie dlatego, że wiara jest szczególną mocą jaką posiadamy, ale dlatego że przedmiot naszej wiary, sam Bóg, jest wszechmocny i zaprasza nas, abyśmy Mu zaufali.

Wiara jest również ważna w zbawieniu, ale nawet wiara, która nas zbawia nie zmienia Bożego planu. Bóg nas wybrał w Chrystusie przed założeniem świata (Efezjan 1.4), i otrzymaliśmy wiarę jako dar (Efezjan 2.8-9). Po zbawieniu, trwamy w chodzeniu przez wiarę (2 Koryntian 5.7). I to chodzenie w wierze trwa, aby wypełnić Boży plan: "Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili" (Efezjan 2.10). Od początku do końca, Boży plan się wypełnia gdy używa napełnionych Duchem, pełnych wiary ludzi, aby wydawać Swoje owoce na świecie.

Rozdział 11 listu do Hebrajczyków znany jest jako rozdział o wierze. Fragment ten dostarcza wielu przykładów biblijnych postaci, które żyły dla Boga z wiary. Autor Hebrajczyków podkreśla te przykłady jako pozytywne wzory do naśladowania. Pomimo ich wielu zmagań i trudności, osoby te pokazały, że Bóg działał poprzez ich wiarę w sposób w jaki zmieniał ich własne życie i bieg historii. Hebrajczyków 11.30 ogólnie opisuje jedno wydarzenie w życiu Jozuego: "Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni." Czy wiara Jozuego zmieniła Boży plan? Czy maszerowanie armii ostatecznie przekonało Boga do działania siódmego dnia? A może Bóg przez cały czas planował zburzyć mury Jerycha? Biblijna odpowiedź brzmi, że podbicie Jerycha było suwerenną wolą Boga, a On posłużył się wiernym człowiekiem i posłusznym ludem, aby zrealizować swój plan.

Wiara nie zmienia Bożego ostatecznego planu, jednak jest zasadniczą częścią chrześcijańskiego życia (2 Koryntian 4.18). Wiara obejmuje sposób w jaki poznajemy Boga, jak dla Niego żyjemy i jak dzielimy się Nim z innymi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy wiara może zmienić Boży plan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries