settings icon
share icon
Pytanie

Czy niebo jest wieczne?

Odpowiedź


Czy niebo jest wieczne? Odpowiedź wydaje się oczywista na pierwszy rzut oka. Śpiewamy o wieczności spędzonej w niebie, a pogrążonym w żałobie mówimy na pocieszenie: "On jest teraz z Bogiem". Jednakże, podczas gdy wielu chrześcijan wierzy, że niebo i piekło są ostatecznym miejscem przeznaczenia dla wszystkich ludzi, Pismo Święte dostarcza więcej informacji na ten temat. "Niebo", o którym mówimy jako o duchowym celu dla wierzących, nie jest naszym wiecznym miejscem zamieszkania. Zamiast tego służy jako miejsce, w którym zmarli święci czekają na ostateczne odsłonięcie Bożego planu. Tak więc, chociaż trafne jest stwierdzenie, że wszyscy, którzy umierają w Chrystusie, przebywają obecnie w niebie, nie jest to koniec naszej podróży.

W Piśmie Świętym słowo niebo może opisywać niebo, przestrzeń kosmiczną i miejsce zamieszkania Boga (Rdz 1:14-18; J 14:2; Ef 4:8). W ostatnim użyciu niebo nie ma fizycznego opisu, ale jest to miejsce, do którego wszyscy wierzący pójdą po śmierci. Paweł odnosi się do niego jako "trzeciego nieba" i opisuje "człowieka", który został tam pochwycony, prawdopodobnie opowiadając o swoim własnym nadprzyrodzonym doświadczeniu (2 Koryntian 12: 1-9). Trzecie niebo jest również znane jako raj.

Naszym wiecznym miejscem zamieszkania jest jednak nowa ziemia, która nadejdzie wraz z nowym niebem i jest określana jako "stan wieczny". Stare niebo i ziemia zostaną zniszczone, jak pisze Piotr w 2 Piotra 3:10-13:

"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. (11) Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, (12) jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? (13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość."

Stan wieczny jest ostatnim elementem Bożego planu, w którym ziemia zostanie przywrócona do swojego pierwotnego stanu, wraz z nowym niebem. Będzie to coś więcej niż zwykła pociecha za kłopoty w tym upadłym świecie; będzie to odnowa, wraz z przywróceniem Edenu (Objawienie 22:1-4). Wierzący otrzymają nowe ciała i będą mieli dostęp do Świętego Miasta, Nowego Jeruzalem i drzewa życia (1 Koryntian 15:42-44; Filipian 3:20-21; Objawienie 21:1-2, 27; 22:2). Nową ziemię można sobie wyobrazić jako "Eden 2.0", utopię, której ludzie od dawna pragną, o której piszą, a nawet przedstawiają w filmach. Nasza instynktowna tęsknota za czymś więcej w życiu jest słuszna, ponieważ zostaliśmy stworzeni dla wieczności (Kaznodziei 3:11). Obecny porządek egzystencji jest tymczasowy i podlega Bożemu przekleństwu z powodu grzechu ludzkości (Rdz 3:17-18; Rz 8:20-22).

Perspektywa nowego nieba i nowej ziemi oznacza, że Bóg ma powód dla obecnego załamania. Tak jak nie możemy doświadczyć piękna uzdrowienia bez bólu choroby, tak być może nie możemy w pełni docenić radości nowej ziemi bez doświadczenia tej starej. Wobec braku jednoznacznych odpowiedzi, Bóg oferuje nadzieję, a zmartwychwstanie Chrystusa uczyniło tę nadzieję jeszcze bardziej pewną.

Podsumowując, chociaż trafne jest stwierdzenie, że wierzący pójdą do nieba po śmierci, naszym ostatecznym celem jest nowa, odtworzona ziemia, na której Bóg zamieszka ze swoim ludem. Daleko od grania na harfach na chmurach przez wieczność, będziemy pracować bez obciążeń związanych z przekleństwem, żyć bez zmagań z grzechem i cierpieniem oraz mieć bezpośrednią społeczność z Bogiem. Nowa ziemia jest zarezerwowana tylko dla odkupionej ludzkości, ponieważ nic złego nie może tam wejść (Objawienie 21:8,27). Jako grzeszni ludzie, naszym jedynym przejściem do tego nowego świata jest Chrystus.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy niebo jest wieczne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries