settings icon
share icon
Pytanie

Czy modlitwa zmienia Boży zamysł?

Odpowiedź


Na to pytanie najlepiej jest odpowiedzieć rozbijając je na dwa pytania: 1) Czy modlitwa zmienia Boży zamysł? i 2) Czy modlitwa zmienia rzeczywistość? Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi nie, Bóg nie zmienia swojego zamysłu. Odpowiedź na drugie pytanie brzmi tak, modlitwa zmienia rzeczywistość. Zatem jak modlitwa może zmienić okoliczności bez zmieniania Bożego zamysłu?

Po pierwsze, aby Bóg zmienił swój zamysł, musiałby się w jakiś sposób poprawić. Innymi słowy, jeśli Bóg zmieniłby swój zamysł, to takie postępowanie sugerowałoby, że Jego pierwszy sposób myślenia był niedoskonały, ale ponieważ się pomodliliśmy, On poprawił swój plan odnośnie naszej sytuacji. Zmieniamy nasze zamysły, gdy widzimy lepsze rozwiązanie czegoś. Myślimy A, ale uświadamiamy sobie, że B jest lepsze, zatem zmieniamy nasz zamysł. Ale, skoro Bóg wie wszystko, od początku do końca (Ks. Objawienia 22.13; Efezjan 1.4), nie jest możliwe, aby udoskonalił plan jaki już uczynił. Jego plany już są doskonałe (2 Ks. Samuela 22.31) i On stwierdził, że Jego plany ostaną się (Ks. Izajasza 46.9-11).

Co z takimi fragmentami jak 2 Ks. Mojżeszowa 32.14 (tłum. Biblia Tysiąclecia), które wydają się wskazywać, że Bóg "zaniechał" lub "pożałował" czy "żałował". 1 Ks. Mojżeszowa 6.6 jest pierwszym pojawieniem się tego słowa w odniesieniu do Pana: "żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim." To wydaje się oznaczać, że Bóg miał wątpliwości odnośnie decyzji stworzenia istot ludzkich. Ale, skoro Boże drogi są doskonałe, musimy patrzeć na alternatywne zrozumienie. Jeśli zastosujemy drugie znaczenie tłumaczenia tego "żałował", możemy zrozumieć, że ten werset oznacza że niegodziwość człowieka przynosi wielki smutek do Bożego serca, szczególnie w świetle tego co musi zrobić, aby ich odnowić.

Ks. Jonasza 3.10 jest innym przykładem hebrajskiego słowa nacham: "A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego." Innymi słowy, Bóg pocieszył się faktem, że nie musiał zniszczyć mieszkańców Niniwy jak powiedział, że zrobi. Nie zmienił swojego zamysłu; On już wiedział, że się odwrócą od swoich nieprawości. Jego postępowanie jest zawsze częścią Jego większego planu, który został uformowany zanim stworzył świat. Ks. Jeremiasza 18.8 pomaga wyjaśnić tą koncepcję: "lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić." Bóg nie zmienia swojego zamysłu; On znajduje pocieszenie w tej prawdzie, że gdy człowiek odwróci się od grzechu, to ograniczy konsekwencje, które On w swojej sprawiedliwości już ustanowił.

Zatem jeśli modlitwa nie zmienia Bożego zamysłu, dlaczego się modlimy? Czy modlitwa zmienia nasze okoliczności? Tak. Bóg ma przyjemność w zmienianiu naszych okoliczności w odpowiedzi na nasze modlitwy płynące z wiary. Jezus polecił nam, "zawsze się modlić i nie ustawać" (Ew. Łukasza 18.1). 1 Jana 5.14-15 również przypomina nam, że gdy się modlimy zgodnie z Bożą wolą, On słyszy i odpowiada. Kluczowym wyrażeniem jest "zgodnie z Jego wolą." To również dotyczy Jego czasu.

Możemy o tym myśleć w ten sposób: ojciec planuje przekazać swojej córce coś wartościowego w spadku, gdy skończy 16 lat. On wie, że do tego czasu ona będzie wystarczająco dojrzała do przyjęcia odpowiedzialności posiadania go. Ale on również planuje poczekać do czasu, gdy ona o to poprosi, ponieważ chce, aby ceniła taki dar. Ale w wieku 11 lat zaczyna o to błagać. Błaga, targuje się i wpada w złość, gdy w swoje 12., 13. i 14. urodziny nadal nie posiada swojego dziedzictwa. Dojrzewa trochę i przestaje prosić, ale później na 16. urodziny przychodzi do ojca i w bardziej przemyślany sposób wyjaśnia jemu swoją potrzebę posiadania tego przedmiotu i wyraża przekonanie, że jej tata zatroszczy się o tę potrzebę. Wkrótce po tym, z radością jej to powierza. Czy zmienił swój zamysł? Nie, on zawsze planował jej to dać. Czy musiała prosić? Tak, to było częścią jego decyzji.

W podobny sposób nasz niebiański Ojciec zaprasza nas, abyśmy prosili Go o cokolwiek czego potrzebujemy. On ma przyjemność w dawaniu nam tego, gdy jest to zgodne z Jego planem. On wie, że nie zawsze rozumiemy Jego czas, ale oczekuje od nas, że zaufamy i nie będziemy wątpić (Jakuba 1.5-6; Ew. Mateusza 6.8). Nasze modlitwy pomogą nam nastroić nasze serca z Jego sercem aż do momentu, gdy Jego wola będzie naszym najwyższym celem (Ew. Łukasza 22.42). On obiecuje słuchać i spełniać pragnienia naszych serc, kiedy nasze serca są całkowicie Jemu oddane (Psalm 37.4; 2 Ks. Kronik 16.9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy modlitwa zmienia Boży zamysł?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries