settings icon
share icon
Pytanie

Czy katolicy są zbawieni?

Odpowiedź


Na pytanie "czy katolicy są zbawieni?" nie można odpowiedzieć uniwersalnym "tak" lub "nie". W podobny sposób nie można odpowiedzieć na ogólne pytania "czy baptyści są zbawieni?", "czy prezbiterianie są zbawieni?" lub "czy metodyści są zbawieni?". Nie jesteśmy zbawieni będąc katolikami, baptystami, prezbiterianami czy metodystami. Zbawienie jest wyłącznie z łaski, tylko przez wiarę w Chrystusa (Ew. Jana 14.6; Efezjan 2.8-9). Prawdopodobnie nie ma denominacji lub odłamu wiary chrześcijańskiej, w której każdy członek naprawdę osobiście zaufał Chrystusowi jako Zbawicielowi.

Ponadto szacuje się, że na świecie jest ponad miliard rzymskich katolików. Wśród tych ponad miliarda wyznawców istnieje znaczna różnorodność wierzeń i praktyk. Katolicy w Stanach Zjednoczonych nie mają identycznych wierzeń i praktyk jak katolicy we Włoszech. Katolicy w Ameryce Łacińskiej nie są lustrzanym odbiciem katolików w Afryce. Podczas gdy hierarchia rzymskokatolicka promuje pogląd, że wszyscy katolicy wyznają te same wierzenia i przestrzegają tych samych praktyk, zdecydowanie tak nie jest. Różnorodność w obrębie katolicyzmu jest kolejnym powodem, dla którego nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie "czy katolicy są zbawieni?".

Jeśli jednak zmienimy pytanie, aby było bardziej szczegółowe, możemy uzyskać jednoznaczną odpowiedź: "czy katolicy wyznający oficjalne rzymskokatolickie wierzenia i praktyki są zbawieni?". Odpowiedź na to pytanie brzmi "nie". Dlaczego? Ponieważ oficjalnym nauczaniem rzymskiego katolicyzmu jest to, że zbawienie nie jest jedynie przez wiarę, jedynie z łaski, jedynie w Chrystusie. Kościół rzymskokatolicki naucza, że aby zostać zbawionym, trzeba spełniać dobre uczynki i przestrzegać rytuałów rzymskokatolickich.

Podsumowanie katolickiego rozumienia zbawienia jest trudne, ponieważ jest ono rozległe. Oto podsumowanie oficjalnego rzymskokatolickiego nauczania na temat zbawienia: aby zostać zbawionym, osoba musi przyjąć Chrystusa jako Zbawiciela przez wiarę, zostać ochrzczona w formule trynitarnej, otrzymać dodatkowe łaski poprzez przestrzeganie katolickich sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, a następnie umrzeć bez żadnych niewyznanych grzechów śmiertelnych. Jeśli ktoś osiągnie to wszystko, zostanie zbawiony i otrzyma wstęp do nieba, prawdopodobnie po długim czasie dalszego oczyszczania w czyśćcu.

Procedura rzymskokatolicka znacznie różni się od nauczania apostoła Pawła na temat tego, w jaki sposób otrzymujemy zbawienie: "Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony" (Dz. Apostolskie 16.31). Ew. Jana 3.16 przypisuje zbawienie każdemu, kto wierzy w Chrystusa. List do Efezjan 2.8-9 wyraźnie naucza, że zbawienie nie jest z uczynków, a werset 10 wyjaśnia, że uczynki są wynikiem zbawienia. Mówiąc wprost, katolickie nauczanie na temat zbawienia bardzo różni się od tego, czego naucza Biblia.

Tak więc nie, jeśli ktoś trzyma się oficjalnego rzymskokatolickiego rozumienia zbawienia, nie zostanie zbawiony. Pomimo ich usilnych zapewnień, rzymski katolicyzm tak naprawdę nie trzyma się zbawienia z łaski przez wiarę.

Mając to na uwadze, ważne jest, aby pamiętać, że nie wszyscy katolicy trzymają się rzymskokatolickiego rozumienia zbawienia. Są katolicy, którzy naprawdę i w pełni wierzą, że zbawienie jest tylko z łaski przez samą wiarę. Są katolicy, którzy przestrzegają sakramentów jako aspektu duchowego wzrostu i bliskości z Bogiem, a nie jako próby zasłużenia na zbawienie. Jest wielu katolików, którzy wierzą w biblijną doktrynę zbawienia i nie rozumieją, że oficjalne nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego jest zupełnie inne.

Czy katolicy są zbawieni? Czy katolicy idą do nieba? To zależy. Jeśli pytanie brzmi "czy istnieją zbawieni katolicy?", to odpowiedź brzmi "tak". Jeśli pytanie brzmi "czy dana osoba pójdzie do nieba, jeśli wyznaje oficjalną rzymskokatolicką doktrynę zbawienia?", to odpowiedź brzmi "nie".

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy katolicy są zbawieni?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries