settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest czy Duch Swiety jest Bogiem?

Odpowiedź


Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi "tak", Duch Święty opisany w Biblii jest w pełni Bogiem. Wraz z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem (Jezusem Chrystusem), Bóg Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej.

Ci, którzy kwestionują koncepcję, że Duch Święty jest Bogiem sugerują, że Duch Święty może być pewnego rodzaju bezosobową siłą, źródłem mocy kontrolowanej przez Boga, ale nie w pełni samą osobą. Inni sugerują, że być może Duch Święty jest po prostu innym imieniem Jezusa, w postaci duchowej, z dala od Jego ciała.

Żadna z tych koncepcji nie jest spójna z tym, co mówi Biblia na temat Ducha Świętego. Biblia opisuje Ducha Świętego jako osobę, która była obecna z Ojcem i Synem przed założeniem świata. Duch Święty jest integralną częścią wszystkich rzeczy, które są opisane w Biblii jako uczynione przez Boga.

Duch Boży był obecny i zaangażowany w stworzenie (1 Ks. Mojżeszowa 1.2; Psalm 33.6). Duch Święty poruszał proroków Bożych słowami Bożymi (2 Piotra 1.21). Ciała tych, którzy są w Chrystusie opisane są jako świątynie Boże, ponieważ Duch Święty jest w nas (1 Koryntian 6.19). Jezus wyraźnie wskazywał, że aby "narodzić się na nowo", stać się chrześcijaninem, osoba musi być narodzona "z Ducha" (Ew. Jana 3.5).

Jedno z najbardziej przekonujących stwierdzeń w Biblii na temat Ducha Świętego będącego Bogiem, znajduje się w Dz. Apostolskich 5. Gdy Ananiasz skłamał na temat ceny posiadłości, Piotr powiedział, że szatan napełnił serce Ananiasza "że okłamałeś Ducha Świętego" (Dz. Apostolskie 5.3) i podsumował mówiąc, że Ananiasz "skłamał Bogu" (werset 4). Słowa Piotra zrównują Ducha Świętego z Bogiem; on mówi tak jakby Duch i Bóg byli jednym i tym samym.

Jezus powiedział swoim uczniom, że Duch Święty, Orędownik, jest kimś innym od Niego samego. Ojciec pośle Pocieszyciela, Ducha Prawdy po odejściu Jezusa. Duch Święty będzie mówił do nich o Jezusie (Ew. Jana 14.25-26; 15.26-27; 16.7-15). Wszystkie trzy Osoby o których wspomina Jezus są Bogiem, a jednocześnie różnią się od siebie w Trójcy.

Trzy osoby Trójcy pojawiają się razem, a mimo to w odróżnieniu od siebie nawzajem, podczas chrztu Jezusa. Gdy Jezus wychodzi z wody, Duch Święty spoczywa na Nim w postaci gołębicy, podczas gdy głos Ojca jest słyszalny z nieba, mówiący że On jest Jego Synem umiłowanym, którego sobie upodobał (Ew. Marka 1.10-11).

Na koniec, Biblia opisuje Ducha Świętego jako osobę, a nie jedynie siłę. On może być zasmucony (Efezjan 4.30). On ma wolę (1 Koryntian 12.4-7). On bada wszystko, nawet głębokości Boże (1 Koryntian 2.10). I On ma relacje z wierzącymi (2 Koryntian 13.14). Najwidoczniej, Duch Święty jest osobą, tak jak Ojciec i Syn są osobami.

Rzeczywiście, Biblia jednoznacznie stwierdza, że Duch Święty jest faktycznie Bogiem, tak jak Jezus Chrystus i Ojciec są Bogiem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest czy Duch Swiety jest Bogiem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries