settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg słyszy moje modlitwy?

Odpowiedź


Bóg słyszy wszystko, włączając w to modlitwy. On jest Bogiem. Nic nie dzieje się bez niego (Psalm 139.1-4). On jest suwerenny wobec wszystkiego, co stworzył (Ks. Izajasza 46.9-11). Zatem, pytanie nie dotyczy tego, czy Bóg jest świadom każdej modlitwy (bo jest), ale tego czy Bóg słucha naszych modlitw z intencją odpowiedzenia na nie.

Bóg chce, abyśmy się modlili. On stworzył modlitwę jako sposób w jaki możemy cieszyć się społecznością z nim (Ks. Objawienia 3.20), wyznawać nasze grzechy (1 Jana 1.9), prosić go o zaspokojenie naszych potrzeb (Psalm 50.15) i dostroić naszą wolę do jego (Ks. Jeremiasza 29.11-12; Ew. Łukasza 22.42). Jedna modlitwa jest z pewnością nam zagwarantowana. Ew. Łukasza 18.13-14 opisuje modlitwę pokutną. Gdy wołamy do Pana w pokorze i poczuciu skruchy, On jest chętny by nas oczyścić i wybaczyć nam.

Jednak gdy rozważamy temat modlitwy ważne jest, aby pamiętać, że większość obietnic Bożych zawartych w Piśmie Świętym zostało spisanych dla jego ludu. W Starym Testamencie, te obietnice były skierowane do Izraela i wszystkich, którzy byli z nimi zjednoczeni. W Nowym Testamencie te obietnice były skierowane do naśladowców Jezusa. Nadużyciem Pisma Świętego jest wyciąganie pojedynczych wersetów i stosowanie ich do wszelkich sytuacji jakich chcemy, włączając w to modlitwę. Mimo tego, że Pan zna i wszystkie je słyszy, daje nam pewne okoliczności w których nie będzie słuchał naszych modlitw:

1. Gdy postanawiamy trwać w grzechu, zamiast pokutować i odwrócić się od niego, Bóg nie będzie słuchał naszych modlitw. W Ks. Izajasza 1.15 Pan mówi, "A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi." Ks. Przypowieści Salomona 28.9 mówi, "U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą."

Przykład: Młoda para żyjąc razem trwa w grzechu seksualnym, a mimo to modlą się o Boże błogosławieństwo nad ich domem.

2. Gdy prosimy zgodnie z naszymi egoistycznymi pragnieniami, Bóg nie będzie słuchał naszych modlitw. List Jakuba 4.3 mówi, "Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności."

Przykład: Mężczyzna nie jest zadowolony ze swojego trzyletniego samochodu, zatem modli się o całkiem nowe auto, znacznie droższe.

3. Gdy modlimy się o coś, co nie jest zgodne z jego wolą dla nas. 1 Jana 5.14 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska) mówi, "Ufność zaś, jaką w Nim pokładamy, rodzi się z przekonania, że wysłuchuje On wszystkie nasze prośby, jeśli tylko zgodne są z Jego wolą."

Przykład: Żarliwie modlimy się o nową pracę, lecz Boży plan wymaga, abyśmy pozostali gdzie jesteśmy i byli świadectwem dla naszych współpracowników.

4. Gdy nie prosimy z wiarą. W Ew. Marka 11.24 Jezus mówi, "Wierzcie, że wszystko, o co modląc się prosicie, otrzymacie i stanie się wam tak." Jednak wiara nie jest wierzeniem w coś; to jest wierzenie w Kogoś. Nasza wiara jest oparta na charakterze Boga i jego pragnieniu, by nam błogosławić i pocieszać nas. Gdy się modlimy, powinniśmy mieć wiarę, że On nas słucha i wysłucha każdej naszej prośby, która jest zgodna z jego wolą dla nas (1 Jana 5.14-15).

Przykład: Prosimy Boga o zaspokojenie potrzeb finansowych, ale nadal się martwimy; w towarzystwie członków naszej rodziny i naszych współpracowników wypowiadamy komentarze sugerujące brak wiary, np. „Prawdopodobnie nigdy nie dostanę tych pieniędzy."

Bóg jest święty i pragnie, abyśmy również byli święci jak i On (3 Ks. Mojżeszowa 22.32; 1 Piotra 1.16). Gdy wie, że my również szukamy tej świętości, On z radością odpowie na nasze modlitwy w sposób w który pozwoli nam dalej duchowo wzrastać. Jezus powiedział, "Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam" (Ew. Jana 15.7). Sekretem w modleniu się jest trwanie w Chrystusie, aby o cokolwiek go prosimy było zgodne z jego sercem (Psalm 37. 4). Tylko wtedy możemy mieć pewność, że Bóg słyszy nasze modlitwy z intencją wysłuchania ich.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg słyszy moje modlitwy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries