settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy 'czuwajcie i módlcie się'?

Odpowiedź


Jezus użył wyrażenia czuwaj i módl się kilkukrotnie przy różnych okazjach. Raz była to noc przed ukrzyżowaniem. Jezus wziął swoich uczniów ze sobą do Ogrodu Getsemane, gdzie modlił się "niech mnie ten kielich minie" (Ew. Mateusza 26.39). Po modlitwie, odnalazł swoich uczniów śpiących. Był zasmucony, że nie mogli się z nim nawet modlić przez godzinę i ostrzegł ich, aby "czuwali i modlili się, aby nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe" (Ew. Mateusza 26.41).

Inne wystąpienie wyrażenia czuwajcie i módlcie się występuje wcześniej w służbie Jezusa, kiedy prorokował o czasach ostatecznych. Ew. Łukasza rozdział 21 podaje wiele szczegółów tych wydarzeń i Jezus ostrzega, że wydarzą się niespodziewanie: "Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył" (Ew. Łukasza 21.34). On później mówi, "Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym" (werset 36).

„Czuwajcie i módlcie się.” Słowo przetłumaczone jako „czuwaj” oznacza „być czujnym strażnikiem w nocy.” Nocny stróż musi być jeszcze bardziej czujny niż dzienny. W ciągu dnia często niebezpieczeństwo można dostrzec z daleka. Ale w nocy wszystko jest inaczej. Nocny stróż musi użyć zmysłów innych niż wzrok, aby wykryć niebezpieczeństwo. On jest często sam w ciemności i bez obrony, którą w innym przypadku by zastosował. Może nie być żadnych oznak ataku wroga, dopóki się to nie stanie, więc musi być bardzo czujny w każdej chwili. To jest ten typ czuwania o jakim mówił Jezus.

Jezus ostrzegł nas, że jesteśmy zbyt łatwo rozproszeni przez fizyczność i zostaniemy przyłapani nieświadomie, jeśli stale nie będziemy siebie dyscyplinować. W Ogrodzie Getsemane uczniów ogarnęła senność. Ich fizyczna potrzeba pokonała ich pragnienie, bycia Mu posłusznymi. Zasmucił się, gdy to zobaczył, wiedząc o tym co jest przed nimi. Gdyby nie zostali duchowo czujni, zgodnie z Jego prośbą (Ew. Jana 15.5) i gotowi zaprzeć się ciała, zostaliby pokonani przez złego (1 Piotra 5.8).

Dzisiaj uczniowie Jezusa podobnie muszą czuwać i modlić się. Łatwo jesteśmy rozproszeni przez ten świat, nasze cielesne potrzeby i pragnienia oraz schematy wroga (2 Koryntian 2.11). Gdy odsuwamy swój wzrok od Jezusa i Jego bliskiego powrotu, nasze wartości zaczynają dryfować, nasza uwaga rozpraszać i wkrótce żyjemy jak świat i wydajemy małe owoce dla Bożego królestwa (1 Tymoteusza 6.18-19). On ostrzegał nas, że musimy być gotowi w każdym momencie stanąć przed Nim i zdać sprawę z naszego życia (Rzymian 14.12; 1 Piotra 4.5; Ew. Mateusza 12.36).

"Czuwajcie i módlcie się." Możemy pozostawać wierni jedynie, gdy jesteśmy zaangażowani w modlitwę. W modlitwie stale pozwalamy Bogu przebaczać nam, oczyszczać nas, uczyć nas i wzmacniać nas w posłuszeństwie Jemu (Ew. Jana 14.14). Aby trwać w czuwaniu, musimy modlić się o wytrzymałość i wolność od rzeczy, które nas rozpraszają (Hebrajczyków 12.2; Ew. Łukasza 18.1; Efezjan 6.18). Musimy modlić się bez ustanku (1 Tesaloniczan 5.17). Jeśli żyjemy z gorliwym oczekiwaniem powrotu Pana i spodziewamy się prześladowań do tego czasu (2 Tymoteusza 3.12; Ew. Mateusza 24.9; 1 Piotra 4.12), jest bardziej prawdopodobne, że zachowamy czyste życie i nasze serca będą gotowe na spotkanie z Nim.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy 'czuwajcie i módlcie się'?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries